En elinstallatör utför arbete i taket på en bostad.

Så ojämställd är elbranschen

Energiomställningen, nya nätinvesteringar och en aktiv byggsektor kräver fler människor med energikompetens på alla nivåer. I en rapport från Elsäkerhetsverket uppmärksammas problemet kring rekrytering och förebilder inom elinstallationsbranschen, som fortfarande är fast i gamla mönster och som enbart speglar halva befolkningen – män.

De är en sällsynt art – de kvinnliga elinstallatörerna. Av 45 000 auktoriserade elinstallatörer i Elsäkerhetsverkets register är endast 240 kvinnor. Det motsvarar mindre än 0,5 procent och har en oerhört långsam ökning. Av dessa är endast 20 kvinnor registrerade som elinstallatör för regelefterlevnad, det vill säga har den roll som ett elinstallationsföretag behöver för att uppfylla elsäkerhetslagen.

Stor obalans och stor tröghet

Elektrikerförbundets siffror visar samma riktning, ungefär 1,5 procent av medlemmarna är kvinnor. När det gäller utbildningssidan finns mycket att önska. För läsåret 2018/19 var 253 kvinnor av totalt 6787 sökande till El- och energiprogrammet (3,7 %). Till teknikprogrammet i gymnasieskolan var 2109 kvinnor av 11883 sökande (18 %).

På civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar ökar andelen kvinnor för utbildning inom energi och elektroteknik och det har hänt en hel del gällande jämställdhet under de gångna åren. I rapporten Fokus på jämställdhet i energisektorn från Elsäkerhetsverket 2020, reflekterar dock myndigheten över det faktum att utvecklingen mot en större balans mellan kvinnor och män i branschen, går väldigt trögt.

- Att vi inte kommit längre i en hållbar kompetensförsörjning av elbranschen kan vi inte skylla på unga kvinnors val av utbildning, säger Anders Persson generaldirektör på Elsäkerhetsverket. Det handlar om att alla vi som verkar i branschen behöver inse att inkluderande arbetsplatser, fria från fördomar och jargong, är ett villkor för att attrahera såväl kvinnor som män. Ställer vi inte om så väljer talangerna andra mer välutvecklade arbetsgivare i framtiden.

Föråldrade bilder

I rapporten konstateras att både installationsbranschen och energibranschen under flera år har signalerat ett stort kommande kompetensbehov. Där finns goda framtidsutsikter som borde intressera både unga kvinnor och män, men  informationen når inte ungdomarna. Traditionella val och föråldrade bilder påverkar fortfarande utbildningsval hos många unga, inte minst för de mer praktiskt inriktade yrkena. Den som googlar på elyrken möts av män i hjälm vilket skapar bilden av att detta är ett traditionellt mansyrke.

- Det finns många valmöjligheter som inte kommer fram när man speglar yrken inom elbranschen. En vidareutbildning från elektriker till elinstallatör kostar cirka 35 000. Skulle man höja sin lön efter utbildning till elinstallatör, så kanske drivkraften att gå vidare inom yrket skulle bli större. Höjd lön är tyvärr ingen självklarhet, säger Marie Bankhed, elinstallatör på Ellevio.

En analys av orsakerna till den nuvarande obalansen behöver göras i samarbete med branschorganisationer, skola och fackförbund, så att man kan underlätta för fler med tillräckliga kunskaper att söka och få auktorisation som elinstallatör. Vad beror det på att kvinnor inte väljer yrken inom el och energi? Och varför stannar man inte kvar i yrket efter utbildning, är några väsentliga frågor? Utifrån analysen bör relevanta åtgärder föreslås för att bidra till att auktoriserad elinstallatör och liknande blir attraktiva och möjliga roller oavsett kön.

Rapporten Fokus på jämställdhet i energisektorn

Mer information kontakt

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Anders Persson

Generaldirektör
Telefon: 010-168 05 03
E-post: anders.persson@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2021-03-04