Illustration för filmen Elsäkerhet

Filmer för ökad elsäkerhet

Elsäkerhetsverket har tagit fram nio filmer om elsäkerhet i syfte att öka kunskapen hos allmänhet och bransch. De handlar bland annat om hur det funkar när man ska beställa elinstallationer och vad man som kund kan göra om något eljobb går fel.

Vill du veta mer om hur elsäkerheten i Sverige funkar? Elsäkerhetsverket har tagit fram filmer som beskriver vilka regler som finns och vilket ansvar du och andra behöver ta för att undvika att någon skadas av el. Filmerna finns för nedladdning på myndighetens webbplats och på Youtube.

- Filmerna ska hjälpa medborgare att förstå vad alla behöver göra för att vi ska fortsätta ha en hög elsäkerhet i landet. Vad har man själv för ansvar för el i hemmet och vad gäller för den som ska beställa en elinstallationstjänst? Det är några av frågorna som filmerna besvarar säger Elin Cederholm, utredare och analytiker på Elsäkerhetsverket.

Sex av filmerna vänder sig mer till medborgare och tre är riktade till branschen. Elsäkerhetsverket ser att film är ett bra medium för att kunna nå ut bredare och tillgängliggöra kunskap på ett sätt som är inkluderande. Det kan också hjälpa människor att veta vad de ska fråga om när de väl kontaktar Elsäkerhetsverket och det minskar handläggningstider.

- Vissa effekter såg vi genast efter att filmerna publicerades. Det har kommit in mer korrekt underlag gällande ansökningar om auktorisation som elinstallatör och vi har färre manuella ärenden gällande företagsregistrering än tidigare, säger Elin Cederholm.

Elsäkerhetsverket upplevde att det fanns behov av en översikt kring elsäkerhet och regler. Vad gäller för den som säljer elprodukter och vad är skillnaden mellan en elektriker och en elinstallatör, är vanliga frågor som myndigheten får?

- Nu har vi ett bra material att sprida vidare och filmerna får gärna användas av de som jobbar med utbildning och rekrytering till branschen. Det är viktigt inte minst i samband med att elektrifieringen accelererar i samhället. Nu översätter vi också filmerna till engelska, säger Elin Cederholm.

Länk till sidan med filmerna på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Länk till filmerna på Youtube

Mer information kontakt

Elin Cederholm

Utrednings- och projektkoordinator
Telefon: 010 - 168 05 35
E-post: elin.cederholm@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2023-12-07