En kvinnlig och en manlig elinstallatör installerar en luftvärmepump.

Elbranschen i Sverige långt ifrån jämställd - endast 4 procent kvinnor inom El- och energiprogrammet

Elsäkerhetsverket konstaterar att elbranschen i Sverige är en av de minst jämställda. El- och energiprogrammets gymnasieutbildning ligger i botten, tillsammans med VVS-programmet, gällande andel kvinnliga sökanden. Det utgör ett hinder för att möta behoven inom el- och energiomställningen.

Den kraftiga utbyggnaden av elproduktion, nätutbyggnad och ökad elanvändning förväntas öka efterfrågan på elektriker och auktoriserade elinstallatörer. För att möta dessa krav behöver rekryteringsbasen breddas och strukturer utmanas.

2023 studerade cirka 700 kvinnor på El- och energiprogrammet i gymnasiet, motsvarande siffra för män var cirka 15 300. Ser man på antalet av­gångselever från El- och energiprogrammet under 2023 fanns det 189 avgångselever som var kvinnor och 4560 män.

- För närvarande är endast 0,6 procent av alla elinstallatörer i landet kvinnor, och genomsnittsåldern för elinstallatörer är över 60 år. Det är avgörande att öka antalet kvinnliga och manliga förebilder och informera om de olika möjligheter och förmåner som elyrken erbjuder, säger Elin Cederholm, utrednings- och projektkoordinator vid Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverket arbetar aktivt med ett jämställdhetsprojekt för att påverka processer och öka antalet kvinnor inom elyrken. Via könsuppdelad statistik analyseras vad som påverkar vägen till utbildningar inom elyrket och orsaker till elolyckor för kvinnor och män.

- Exempelvis är strukturella frågor kring skolmiljön avgörande, det vill säga var utbildningsprogram läggs geografiskt för att minska pendlingsavstånd och ha nära till andra sammanhang. Det gäller både för kvinnor och för män. Även yrkeslärarna är viktiga faktorer för information och inspiration till unga, säger Elin Cederholm.

Få kvinnor med en auktorisation som elinstallatör

Under 2023 beviljades totalt 1 059 personer en auktorisation som elinstallatör, varav 165 fick  auktorisation för högspänning.  Andelen kvinnor som beviljades en auktorisation under förra året var 25 stycken och sex av dem fick en auktorisation för högspänning. Av det totala antalet elinstallatörer var 11 212 registrerade som elinstallatör för regelefterlevnad och av dessa var 28 kvinnor.

- Påfyllnadstakten efter elinstallatörer som sannolikt kommer att lämna arbetslivet inom några år, hänger inte med. De kvinnor som tar ut sin auktorisation som elinstallatör är sällsynta. Av de 47 900 auktoriserade elinstallatörer som finns i Elsäkerhetsverkets register är 290 kvinnor, säger Elin Cederholm.

Tillsammans med andra aktörer som Energimyndigheten, Skolverket, ECY Elbranschens Centrala Yrkesnämnd, SEF Svenska Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen undersöker Elsäkerhetsverket orsakerna till den rådande ojämställdheten inom branschen och vad som kan göras åt den. Den 21 mars håller myndigheten en hearing om jämställdhet i elektrikeryrket.

- Vi behöver avliva myter kring elyrken och istället lyfta fram mångfalden av yrkesroller inom el, möjligheterna till hög lön och andra förmåner, samt hur arbete och familjeliv kan kombineras. Det är dags att skapa säkra, trivsamma och utvecklande arbetsmiljöer inom elbranschen, där machokultur och sexistisk jargong inte har någon plats, säger Elin Cederholm.

Fakta:
Elinstallatör är ett reglerat yrke som kräver auktorisa­tion. Det är Elsäkerhetsverket som hanterar ansökan om auktorisation. För att beviljas auktorisation krävs att personen uppfyller både utbildningskrav och krav på praktisk erfarenhet. Ett elinstallationsföretag ska enligt elsäkerhetslagen (2016:732) vara registrerat hos Elsäkerhetsverket och ha minst en auktoriserad elinstallatör knuten till företag i rollen som elinstallatör för regelefterlevnad. Företaget ska också kunna uppvisa att man arbetar efter ett egenkontrollprogram. På kollaelföretaget.se, kan konsumenter kontrollera att företagen finns registrerade.

Mer information på elsäkerhetsverket.se

Mer information kontakt

Elin Cederholm

Utrednings- och projektkoordinator
Telefon: 010 - 168 05 35
E-post: elin.cederholm@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2024-03-07