En man i arbetskläder med elverktyg i händerna på en byggarbetsplats.

Elolyckor vanligast i bygg- och tillverkningsbranschen

Elsäkerhetsverkets årliga rapport om elolyckor visar att antalet anmälda elolyckor ökade med cirka 21 procent under 2023. Elolyckorna för yrkesverksamma skedde främst inom branscherna bygg och tillverkning.

Under 2023 drabbades 912 personer av skador på grund av elolyckor visar anmälningar som Elsäkerhetsverket får in via statistik. Året innan anmäldes 752 elolyckor. De senaste fem åren ser myndigheten en ökning av skador som bedömts ge sjukfrånvaro från 1 till 3 dagar. Det är en trend som kan ses främst inom kategorierna installations- och serviceelektriker. De mer allvarliga elolyckorna har visat en fortsatt relativt jämn nivå de senaste fem åren och Elsäkerhetsverket ser fortfarande att orsaker till elolyckor beror på slarv, stress och tidspress.

– Den stora utbyggnaden av våra energisystem över hela landet kommer att kräva massor av nya elektriker och elmontörer. Arbetet med säkerhetskultur i företagen blir allt viktigare så att alla som jobbar inom elyrken får förståelse för och möjlighet att följa rutiner. Företagen ska genom egenkontrollprogram säkerställa ett tryggt och säkert genomförande av respektive arbete för både anställda och kund, samt att nyanställda får chansen att lära sig säkra arbetssätt och rutiner, säger Per Höjevik utredare på Elsäkerhetsverket.

Var sker elolyckorna?

  • Elolyckorna sker främst inom verksamheterna Bygg och tillverkning.
  • Senaste året ser Elsäkerhetsverket en ökning av elolyckor hos andra yrkesverksamma inom områdena uthyrning, fastighetsservice med mera.
  • De senaste 20 åren har de flesta dödsolyckorna skett inom områdena elnät/elförsörjning och ungefär hälften av dessa dödsolyckor drabbar yrkespersoner.
  • Sedan år 2016 har fler omkommit i samband med luftledningsolyckor än under perioden år 2000 till 2015.

Vem drabbas?

Allra störst risk att drabbas av en elolycka finns i åldrarna 21-30 år vilket utgör 37 procent av elolyckorna. Elolyckor är  dubbelt så vanliga bland elyrkespersoner under 30 år i jämförelse med de över 40 år.

  • 79 procent av de anmälda elolyckorna 2023 var män som skadats och
    21 procent var kvinnor.
  • Under 2023 omkom två personer på grund av el. En arbetsrelaterad olycka skedde i samband med ett kraftledningsbygge och en privatperson som omkom när hen fallit ner på ett tunnelbanespår och fått ström genom kroppen.
  • De senaste tio åren har i medeltal två personer per år omkommit på grund av el. Dödsolyckorna är nästan lika fördelade på högspänning och lågspänning och det är privatpersoner som är den kategorin som drabbats mest när det kommer till dödsolyckor.

Att notera: Försäkringskassans övergång från pappersanmälan till digitala anmälningar om arbetsskador innebär att det i Elsäkerhetsverkets rapport om elolyckor 2023, finns en begränsning att göra långtgående analyser kring statistiken för olyckor som man bedömt inte medför sjukdagar. I första hand görs analyser kring den statistik som bygger på bedömd sjukfrånvaro.

Här kan du ladda ner och läsa rapport Elolyckor 2023

För mer information kontakta

Per Höjevik, utredare och analytiker, Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 31
E-post: per.hojevik@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund, kommunikationschef, Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 16, 0725-22 13 57
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2024-05-28