Foto på studion med skådespelare för Elsäker.

Elsäkerhetsverket lanserar Elsäker – ett nytt användarvänligt skolmaterial för mellanstadiet

Elsäkerhetsverket erbjuder nytt lektionsmaterial om elsäkerhet. För alla lärare finns nu fyra rykande färska lektioner riktat till mellanstadiet. Materialet handlar bland annat om hur el blir till, el inom- och utomhus och shoppa elsäkert.

Materialet Elsäker består av fyra lektioner och baseras på tre kortare filmer. Utöver lärarhandledning hittar du elevuppgifter och quiz där eleverna kan testa sina kunskaper.

- Vi på Elsäkerhetsverket ser barn och unga som en prioriterad målgrupp, det är framtidens husägare, elektriker och företagare. Med energiomställningen ökar antalet elektriska installationer och produkter i vår vardag. Med mer el omkring oss är det bra att unga förhåller sig till el på ett säkert och tryggt sätt, säger Sandra Hjelm, ansvarig kommunikatör vid Elsäkerhetsverket.

Varje år tar sjukvården emot omkring 300 barn på grund av skador som orsakats av el. Det handlar främst om skador på grund av vägguttag och armaturer i hemmamiljö. Genom att lära ut om el och säkerhet ökar vi medvetenheten och kan förhoppningsvis bidra till färre elolyckor bland barn.

En undersökning av Kantar Sifo visar att 60 procent av de tillfrågade lärarna ser ett behov av nytt och mer användarvänligt skolmaterial om elsäkerhet. Hela 90 procent ser det också som viktigt att lära ut om elsäkerhet i grundskolan.

- Det finns ett tydligt behov av ett material som man enkelt kan sätta sig in i, för både lärare och elever. Det ska också vara informativt och följa läroplanen. Vi har gjort ett noggrant förarbete och materialet är fritt för alla att ladda ned utan kostnad, säger Sandra Hjelm.

Elsäkerhetsverket gjorde en förstudie under 2022 som ligger som grund till materialet. Lektionsmaterialet som är riktat till mellanstadiet har tagits fram under 2023. Myndigheten har framtida planer att även ta fram lektionsmaterial till låg- och högstadiet samt gymnasiet.

Elsäker - skolmaterial för mellanstadiet

Kontakt

Sandra Hjelm

Kommunikatör
Telefon: 010-168 05 17
E-post: sandra.hjelm@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2024-01-11