Rättelse av pressmeddelande: ”En elrelaterad dödsolycka 2023 vid arbete på kraftledning”

Det pressmeddelande som Elsäkerhetsverket publicerade 9 januari om antalet elrelaterade dödsolyckor 2023 var felaktigt. I samband med kvalitetsgranskning av samtliga ärenden kring elolycksfall och dödsolyckor, kan ytterligare en omkommen person konstateras.

Efter att Elsäkerhetsverket gått ut med pressmeddelandet 9 januari, ”En elrelaterad dödsolycka 2023 vid arbete på kraftledning” har vi uppmärksammat ytterligare ett dödsfall som inte fanns registrerat på ett korrekt sätt i vårt system. Genomgången visar att en privatperson omkommit genom strömgenomgång vid ett tunnelbanespår i augusti 2023.

- Vi beklagar det inträffade och ser över våra rutiner för att förbättra återrapportering och uppföljning av ärenden. Det är i den interna rapporteringen av olyckor som felet uppstått och det handlar om den mänskliga faktorn och ett handhavandefel i våra rapporteringssystem. Nu kommer vi bland annat säkra så att uppföljning och kontroll av ärenden sker tidigare i processen, säger Anders Richert, avdelningschef för Anläggningar vid Elsäkerhetsverket.

Två dödsolyckor 2023

De elrelaterade dödsolyckor som inträffade under 2023 var alltså en arbetsrelaterad olycka där en person omkom i samband med ett kraftledningsbygge i Finspång, mars 2023, samt en privatperson som omkom när hen fallit ner på ett tunnelbanespår i Stockholm, augusti 2023 och fått ström genom kroppen.

Mer information kontakt

Anders Richert

Teknisk direktör och avdelningschef
Telefon: 010-168 05 02
E-post: anders.richert@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2024-01-25