Återförsäljare och kunder i fokus när Elsäkerhetsverket utreder informationsbehov

Elsäkerhetsverket ska utreda om det behövs nya regler om särskild information riktad till kunder i samband med försäljning av installationsmateriel för el. Syftet är att tillsammans med branschen hitta en långsiktig lösning som minskar obehörigt elinstallationsarbete och elolyckor i samhället.

Utredningen ska ge svar på om konsumenterna och hemmafixarna känner till att de ska avhålla sig från att köpa och själva installera visst installationsmateriel. Även elinstallatörer med begränsningar i sin behörighet kan ha behov av information när de köper installationsmateriel. Projektet är ett regeringsuppdrag och ska vara klart den 30 juni 2017. 

Information vid köp ska leda till färre olyckor

Under utredningen genomförs flera undersökningar och tillsammans med branschen hoppas myndigheten hitta en lösning som på sikt minskar obehörigt elinstallationsarbete och elolyckor i samhället. Man vill få en bild av frågor som; har köparna behov av mer information än den som ges idag? Får de, och andra köpare, den information de behöver för att förhindra obehörigt elinstallationsarbete?

– Det finns goda skäl till varför det är straffbart att utföra elinstallationer om man inte har rätt behörighet. Felaktiga elinstallationer kan orsaka både elolyckor och bränder och det oerhört viktigt med förebyggande åtgärder. Rätt information i rätt läge är nyckeln till säkra anläggningar. Nu vill vi undersöka hur vi tillsammans åstadkommer detta på bästa sätt, säger Kim Reenaas, chef på Avdelningen för produkter vid Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverket kommer att ta kontakt med berörda branschorganisationer och ett urval av återförsäljarna.

Nya regler ger nya möjligheter

Den 1 juli 2017 börjar den nya elsäkerhetslagen att gälla. De ändringar i det så kallade behörighetssystemet som görs, kommer att underlätta informationsgivningen för återförsäljare. Då ska alla som utför elinstallationer åt andra vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Företagen är också indelade i verksamhetstyper som begränsar vilka elinstallationer som får göras. Det innebär att både konsumenter och de som arbetar med el får lättare att kontrollera vilka arbeten som får utföras av vem.

Kontakt

Kim Reenaas

Chef för Avdelningen för produkter
Telefon: 010-168 05 03
E-post: kim.reenaas@elsakerhetsverket.se

Mer information

Andra webbplatser

Sidansvarig: Elisabet Ek