Beslut om ny elsäkerhetsförordning och tre nya föreskrifter

Regeringen har tagit beslut om en ny elsäkerhetsförordning och Elsäkerhetsverket har beslutat om nya föreskrifter. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017.

Den 16 mars fattade regeringen beslut om en ny elsäkerhetsförordning. Elsäkerhetsverket beslutade därefter att anta tre nya myndighetsföreskrifter. Förordningen och föreskrifterna ansluter till elsäkerhetslagen, som träder i kraft den 1 juli 2017.

- Det känns mycket bra att alla regler som rör reformen är på plats. Det ger goda förutsättningar för företagen att anpassa sina verksamheter till det nya regelverket, säger generaldirektör Elisabet Falemo.

Förordningens innehåll

Den nya elsäkerhetsförordningen ersätter elinstallatörsförordningen, starkströmsförordningen och förordningen om elektrisk materiel. Elsäkerhetsförordningen innehåller dels bestämmelser som har förts över från de upphävda förordningarna, dels nya bestämmelser som följer av den nya elsäkerhetslagen.

Nyheterna i elsäkerhetsförordningen omfattar bestämmelser om registrering av elinstallationsföretag, register över elinstallatörer och elinstallationsföretag samt bemyndiganden för Elsäkerhetsverket.

Föreskrifternas innehåll

De tre nya föreskrifterna är:
• Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2017:2) om elinstallationsarbete
• Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:3) om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete
• Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:4) om auktorisation som elinstallatör
Föreskrifterna ansluter till innehållet i elsäkerhetslagen och elsäkerhetsförordningen och genomför elbehörighetsreformen fullt ut.

- När den nya lagen, förordningen och föreskrifterna träder i kraft blir det mycket enklare för både konsumenter och myndigheten att kontrollera de företag som utför elinstallationer. Då ställs det tydligare krav på de rutiner och den kompetens som krävs för att göra säkra installationer, säger generaldirektör Elisabet Falemo.

Ta del av de nya reglerna på Elsäkerhetsverkets webbplats

På Elsäkerhetsverkets webbplats finns länkar till elsäkerhetslagen och elsäkerhetsförordningen. Där finns också information om de nya föreskrifterna och detaljerad information till de olika målgrupper som påverkas av de nya reglerna.
Föreskrifterna förväntas komma ut från tryck den 5 april. Först då kan de beställas i Elsäkerhetsverkets publikationsshop. Till dess finns kopior av de beslutade versionerna utlagda för nedladdning här.

Mer information

Karin Sjöberg

Verksjurist
Telefon: 010-168 05 92
E-post: karin.sjoberg@elsakerhetsverket.se

Peter Lindberg

Elinspektör
Telefon: 010-168 05 44
E-post: peter.lindberg@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Cia Edlund