Ett år fyllt av händelser

År 2017 var ett händelserikt år för Elsäkerhetsverket. Den nya elsäkerhetslagen trädde i kraft vilket innebar ett stort fokus på att informera både bransch och konsumenter om detta. I årsredovisningen sammanfattar Elsäkerhetsverket sin verksamhet och redovisar året som har gått.

I juli 2017 trädde den nya elsäkerhetslagen i kraft. Elsäkerhetsverket genomförde därför en mängd aktiviteter riktade mot både bransch och allmänhet för att få ett bra genomslag gällande det nya regelverket. Föreskrifter beslutades och stöd till Bild på Elsäkerhetsverkets årsredovisning för 2017branschen togs fram för att underlätta företagens förberedelser. I det nya registret över elinstallationsföretag registrerade sig fler än 10 000 företag och den nya e-tjänsten ”Kolla elföretaget” lanserades och marknadsfördes av både Elsäkerhetsverket och branschen själva.

- En viktig milstolpe i elsäkerhetshistorien är att vi 1 juli 2017 fick en ny elsäkerhetslag med nya och tydligare regler kring elinstallationer. Vårt arbete fortsätter nu med att bland annat ta hand om de an­mälningar vi får gällande ej registrerade elinstal­lationsföretag och att utveckla effektiva tillsynsme­toder, säger Elisabet Falemo, generaldirektör Elsäkerhetsverket.

Året i korthet

Parallellt med det omfattande arbetet i samband med nya elsäkerhetslagens ikraftträdande så har myndigheten bland annat arbetat med regeringsuppdrag, projektarbeten, auktorisationshandläggning, tillsyn av elanläggningar, elinstallatörer och elinstallationsföretag samt marknadskontroll av produkter. Under året hanterades exempelvis 1 576 auktorisationsansökningar, 159 farliga elektriska produkter stoppades och 459 tillsynsärenden avslutades.

Antalet besökare till Elsäkerhetsverkets webbplats ökade mer än 60 procent jämfört med året innan samtidigt som myndighetens närvaro i sociala kanaler ökade med 55 procent. I slutet av året utnämns dessutom Elsäkerhetsverket till Sveriges modernaste myndighet. Läs allt om detta och lite till i Elsäkerhetsverkets årsredovisning för 2017.

Årsredovisning för 2017 finns att läsa här på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Kontakt

Camilla Arnäs-Nielsen

Kommunikatör
Telefon: 010-168 05 83
E-post: camilla.arnas-nielsen@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Camilla Arnäs-Nielsen