• Platshållare

    När du har köpt en produkt som har brister

    Det är viktigt att du känner till var ansvaret ligger när en elprodukt brister, och vilka rättigheter du har som köpare.

       Ladda ner