ELSÄK-FS 2008:2 konsoliderad version

Föreskrifter.Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar, ändrad genom ELSÄK-FS 2010:2 och ELSÄK-FS 2021:2.

Om publikationen

Omslagsbild för publikationer som är föreskrifter.
  • Sidantal:7
  • Sidformat:A4
  • Utgivningsår:2021
  • Språk:Svenska
  • Format: PDF
  • Filstorlek:0,16 MB
Ladda ner Till kassan

Gäller fram till den 1 december 2022

Dessa föreskrifter gäller fram till den 1 december 2022, då de ersätts av ELSÄK-FS 2022:2.