ELSÄK-FS 2022:1

Föreskrifter.Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda. Gäller från den 1 december 2022.

Om publikationen

Omslagsbild för publikationer som är föreskrifter.
  • Sidantal:15
  • Sidformat:A4
  • Utgivningsår:2022
  • Språk:Svenska
  • Format: PDF
  • Filstorlek:0,42 MB
Ladda ner Till kassan

Träder i kraft den 1 december 2022

Observera att dessa föreskrifter börjar gälla den 1 december 2022. Fram till dess gäller de nuvarande föreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1

Vad innebär de nya starkströmsföreskrifterna?

Tecknad symbol på en shoppingvagn med en bok i.

Print-on-demand

Vill du ha ett eller flera tryckta exemplar av denna publikation? Kontakta Universitetstryckeriet i Karlstad så hjälper de dig.

Mer information om print-on-demand

Senast granskad: 2022-04-28