ELSÄK-FS 2021:6

Föreskrifter.Föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:4) om auktorisation som elinstallatör. Observera att denna föreskrift börjar gälla först den 31 mars 2021. 

Om publikationen

Omslagsbild för publikationer som är föreskrifter.
  • Sidantal:2
  • Sidformat:A4
  • Utgivningsår:2021
  • Språk:Svenska
  • Format: PDF
  • Filstorlek:0,11 MB