Informationsbehov rörande elsäkerhet kring laddinfrastrukturen för elbilar

Rapporter.Denna rapport sammanfattar olika metoder och tekniker för laddning av elfordon, redogör för det nationella och internationella standardiseringsläget och lämnar förslag på fortsatta informationsinsatser.

Om publikationen

Omslagsbild för publikationer som tituleras som Rapporter.
  • Sidantal:37
  • Sidformat:A4
  • Utgivningsår:2014
  • Språk:Svenska
  • Format: PDF
  • Filstorlek:0,65 MB