Sveriges Modernaste Myndighet

I november 2017 utsågs Elsäkerhetsverket till Sveriges Modernaste Myndighet. Titeln får vi behålla fram till 2019.

Logotyp för Sveriges Modernaste Myndighet 2017

Elsäkerhetsverket är en effektiv och aktiv myndighet med strävan att agera snabbfotat, visa öppenhet mot våra intressenter och inte göra saker svårare än de behöver vara. Detta blev inte minst tydligt i arbetet med den nya elsäkerhetslagen, som trädde i kraft 2017.

Genom att våga slå in på nya vägar och ta tillvara på kompetensen hos såväl externa samarbetspartners som hos våra egna medarbetare, har vi tagit oss hela vägen till Sveriges kanske finaste myndighetsutmärkelse, den som Sveriges Modernaste Myndighet 2017.

Om utmärkelsen

Syftet med utmärkelsen är att stärka utvecklingsandan och förbättringsivern hos Sveriges myndigheter. Bedömningen sker utifrån fyra huvudkriterier:

  1. kvalitet, enkelhet och effektivitet
  2. engagerade och kompetenta chefer och medarbetare
  3. förnyelse och innovation
  4. hållbar miljö- och klimatmedveten utveckling.

Förutom Elsäkerhetsverket var fyra andra myndigheter slutnominerade till utmärkelsen: Kemikalieinspektionen, Länsstyrelsen Skåne, Socialstyrelsen och Statens Energimyndighet.

Priset delades ut av civilminister Ardalan Shekarabi vid Kvalitetsmässan i Göteborg den 14 november 2017.

Juryns motivering

"På den här myndigheten har man vågat ompröva gamla arbetssätt och idag utförs uppdraget på ett nytt sätt och med ett tydligt fokus på att uppnå största möjliga samhällsnytta. Under omställningsarbetet har myndigheten visat på sin förmåga att agera snabbfotat, och på värdet av öppenhet mot och involvering av sina intressenter. På myndigheten ser man hellre möjligheter än hinder och gör inte saker svårare än de behöver vara. Här står också utvecklingen av statstjänstemannarollen högt på agendan och medarbetarna ser sig som ambassadörer för myndigheten och dess uppdrag."

Med motivation, mål och mod in i framtiden

Utmärkelsen har inte bara lett till ett ökat intresse för Elsäkerhetsverket, utan även stärkt självförtroende och stolthet hos våra medarbetare. Att vara Sveriges modernaste myndighet kräver motivation, mål och mod. Motivation att förstå nuläget, mål för att veta åt vilken håll vi ska gå och mod att även i fortsättningen våga arbeta på nya sätt och våga göra fel. Detta tar vi med oss i vårt fortsatta arbete för ett elsäkert Sverige.

Sidansvarig: Elisabet Ek