Sveriges Modernaste Myndighet

I november 2017 utsågs Elsäkerhetsverket till Sveriges Modernaste Myndighet. Titeln hade vi fram till 2019.

Logotyp för Sveriges Modernaste Myndighet 2017

Elsäkerhetsverket är en effektiv och aktiv myndighet med strävan att agera snabbfotat, visa öppenhet mot våra intressenter och inte göra saker svårare än de behöver vara.  2017 ledde detta arbete till att vi fick en av Sveriges kanske finaste myndighetsutmärkelser, den som Sveriges Modernaste Myndighet. Utmärkelsen ledde dels till ett ökat intresse för Elsäkerhetsverket, och dels till ett stärkt självförtroende och stolthet hos våra medarbetare.

Om utmärkelsen

Syftet med utmärkelsen är att stärka utvecklingsandan och förbättringsivern hos Sveriges myndigheter. Bedömningen sker utifrån fyra huvudkriterier:

  1. kvalitet, enkelhet och effektivitet
  2. engagerade och kompetenta chefer och medarbetare
  3. förnyelse och innovation
  4. hållbar miljö- och klimatmedveten utveckling.

Juryns motivering

"På den här myndigheten har man vågat ompröva gamla arbetssätt och idag utförs uppdraget på ett nytt sätt och med ett tydligt fokus på att uppnå största möjliga samhällsnytta. Under omställningsarbetet har myndigheten visat på sin förmåga att agera snabbfotat, och på värdet av öppenhet mot och involvering av sina intressenter. På myndigheten ser man hellre möjligheter än hinder och gör inte saker svårare än de behöver vara. Här står också utvecklingen av statstjänstemannarollen högt på agendan och medarbetarna ser sig som ambassadörer för myndigheten och dess uppdrag."