Elektrostatisk urladdning

Elektrostatisk urladdning (ESD), eller Electro Static Discharge som det heter på engelska, är statisk elektricitet som skapas genom rörelse mellan olika typer av material. På grund av det är ESD något som ständigt finns bland oss och ett av de vanligaste EMC-fenomenen,  många gånger utan att vi är medvetna om det.

De flesta tycker nog det är ganska obehagligt att få en ”stöt” när man tar i något efter att exempelvis ha gått på en heltäckningsmatta eller klivit ur bilen.

Det är kanske mindre känt att det också är ett EMC-fenomen och att elektronisk utrustning kan påverkas men också förstöras av urladdningar från statisk elektricitet.

Genom att gå över ett golv kan en människa laddas upp till en spänning på flera tusen volt. Blir spänningen tillräckligt hög blir det en urladdning,  den obehagliga stöten.

Även om man inte känner av någon stöt så sker ändå urladdningar när man rör vid olika föremål.

I kraven för att CE-märka en utrustning enligt EMC-direktivet krävs att den är konstruerad att klara vissa ESD-krav som anges i standarder.

Värt att veta

Kraven gäller bara för normal användning av utrustningen, vid ingrepp för reparationer och underhåll krävs ofta extra säkerhetsåtgärder. Ett exempel på det är användning av ledande och jordade armband vid service av elektronisk utrustning.

Tillverkning av elektronisk utrustning ställer speciella krav på ESD.

Sidansvarig: Henrik Olsson