Skadad kvinna i arbetsbyxor ligger på marken och blir omhändertagen av vårdare

Anmäl en elolycka eller tillbud

Du har väl inte glömt bort att anmäla din elolycka eller tillbud? Genom att anmäla olyckan eller tillbudet till Elsäkerhetsverket bidrar du bland annat till ökade kunskaper om hur olika händelser kan förebyggas.

Använd vår e-tjänst

Anmäl elolycka eller tillbud

Vem ska anmäla

Nätföretag samt innehavare av spårtrafik och trådbussar är skyldiga att enligt 5 § elsäkerhetsförordningen (2017:218) anmäla elolyckor och allvarliga tillbud till Elsäkerhetsverket.

Det är frivilligt för arbetsgivare och privatpersoner att anmäla en elolycka till oss. För vår verksamhet är det dock viktigt att vi får kunskap om elolyckor och tillbud som har hänt.

Glöm inte att du som arbetsgivare är skyldig att anmäla vissa arbetsplatsolyckor till Arbetsmiljöverket.

Vad räknas som elolycka

Med elolycka menar vi en händelse som leder till att en person får elektrisk ström i sig eller skadas av ljusbåge.

Med tillbud menar vi en händelse där elektrisk ström kunde ha lett till en elolycka.

Kontakt

Registrator


Telefon: (Växel) 010-168 05 00
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se

Dokument

Andra webbplatser

Sidansvarig: Gunnel Nilsson