Skador vid en elolycka

Det är allvarligare än vad många tror att få ström genom kroppen. Strömmen kan bland annat leda till muskelkramp och vätskeförlust.

Elektrisk ström kan ge allt från märkbara kittlingar och muskelkramper till oregelbunden hjärtverksamhet. I värsta fall uppstår hjärtkammarflimmer som är direkt dödande. Hur stor skadan blir beror främst på:

  • strömstyrkan
  • hur lång tid strömmen flyter genom kroppen
  • vilken väg strömmen tar genom kroppen
  • kroppens kontaktyta mot spänningsförande del

Kroppen fungerar som strömledare

När du får ström i dig fungerar kroppen som en strömledare. Alla vävnader i kroppen har olika förmåga att leda ström. Om strömmen passerar hjärtat är risken stor för allvarliga skador. Nerver, muskler och blodådror har hög ledningsförmåga medan senor, fettvävnader och brosk har låg ledningsförmåga.

Om huden är fuktig och kontaktytan stor blir övergångsmotståndet till kroppen mindre, och strömmen därmed större. Risken för allvarlig skada ökar då. 

Kontakta läkare

Även elolyckor som inte upplevs som allvarliga kan ge svåra följder. Därför ska du alltid kontakta en läkare om händer eller fötter känns avdomnade eller om kroppens muskler reagerar underligt.

Uppsök alltid sjukvård efter:

  • ström genom kroppen
  • verkan av ljusbåge
  • medvetslöshet
  • brännskador
  • domning eller kramper
  • verkan av blixtnedslag

Mer information

Sidansvarig: Gunnel Nilsson