En elinstallatör framför en elcentral med checklista.

Anmälan till informationsträff om elbesiktningar i bostäder

Välkommen att anmäla dig till Elsäkerhetsverkets digitala informationsträff om elbesiktningar i bostäder den 29 augusti 2022.

Regeringen har gett Elsäkerhetsverket i uppdrag att utreda om det finns ett behov av att införa krav på besiktningar av elinstallationer i bostäder. Utredningen, som ska redovisas senast den 1 oktober 2022, har främst fokuserat på elbesiktningar i villor och radhus. Hyresrätter, bostadsrätter och fritidshus har inte omfattats av utredningen.

LÄS MER: Regeringsuppdrag: Elbesiktning i bostäder

Nu har du eller någon annan från din organisation möjlighet att delta på en informationsträff där vi presenterar vad utredningen hittills har kommit fram till. Vi planerar till exempel att föreslå att det inte ska finnas krav på elbesiktningar. Hör oss förklara varför och ställ dina frågor direkt till oss!

Sista dag för anmälan är den 25 augusti 2022.

När: Måndagen den 29 augusti klockan 10:00-12:00

Var: Digitalt via Starleaf (en videolänk skickas till den e-postadress som du anger i anmälan)

Anmäl dig här

Så behandlar vi dina personuppgifter
I anmälan ber vi dig fylla i namn, företag och e-postadress. Det innebär att vi behandlar dina personuppgifter. Syftet med behandlingen är att kunna administrera informationsträffen. Den lagliga grunden för behandlingen är artikel 6.1.e i dataskyddsförordningen, vilket innebär att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Uppgifterna kan komma att begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att Elsäkerhetsverket kan bli skyldig att lämna ut informationen om någon begär att få ta del av den.
Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har

Senast granskad: 2022-06-30