RSS Försäljningsförbud http://www.elsakerhetsverket.se/ Jula återkallar LED-strålkastare 156938) Jula har beslutat att återkalla strålkastaren Anslut 427633 och 427632 då det visat sig att den avger elektromagnetiska störningar. /privatpersoner/forsaljningsforbud/jula-aterkallar-led-stralkastare/ Thu, 27 Sep 2018 13:34:12 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Gilbert Trading tvingas återkalla bordslampa 154636) Lampa med kattdesign får försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket då det har visat sig att den kan orsaka elchock. Bristerna är så allvarliga att Gilbert Trading i Jönköping AB måste återkalla sålda lampor från återförsäljare och konsumenter. /privatpersoner/forsaljningsforbud/gilbert-trading-tvingas-aterkalla-bordslampa/ Mon, 02 Jul 2018 12:34:11 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Ångdusch stoppas 153801) Ångduschen, som är en kombination med ångdusch och bubbelbad, får inte längre säljas. Vid en granskning så uppfyllde inte ångduschen kraven på dokumentation eller märkning vilket ger en oklar bild på hur den ska kopplas in. Den är också märkt med 220 Volt medans vi har 230 Volt i Europa sedan många år tillbaka. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/angdusch-stoppas/ Wed, 30 May 2018 14:26:57 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Fakta om försäljningsförbud 3046) Varje år kontrollerar Elsäkerhetsverket omkring 400 produkter varav 30 procent får försäljningsförbud. Ett försäljningsförbud innebär bland annat att den som importerar den aktuella produkten inte längre får sälja den. /privatpersoner/forsaljningsforbud/fakta-om-forsaljningsforbud/ Sun, 08 Apr 2018 13:45:00 GMT OBH Nordica återkallar frivilligt vissa partier av Smoothie Twister 144066) I förebyggande syfte återkallar OBH Nordica frivilligt vissa knivsatser till SMOOTHIE TWISTER 6620, 7757, 7758, 7759, 7760. /privatpersoner/forsaljningsforbud/obh-nordica-aterkallar-frivilligt-vissa-partier-av-smoothie-twister/ Fri, 06 Apr 2018 11:31:29 GMT Laddare återkallas från konsument 143235) Laddaren har mycket allvarliga brister som gör att nätspänning (230 Volt) kan gå rätt igenom laddaren vilket kan leda till elchock eller brand i laddaren och den dator som laddas.Elsäkerhetsverket har beslutat att ChargeStuff AB måste ta tillbaka alla farliga laddare. /privatpersoner/forsaljningsforbud/laddare-aterkallas-fran-konsument5/ Wed, 21 Mar 2018 07:59:28 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Lampa måste tas tillbaka från konsument 141583) Lågenergilampan går lätt att ta isär utan verktyg. Då kommer man åt livsfarlig spänning. Interna ledningar sitter inte fast korrekt, utan är tvinnade. Kretskortet i lampan sitter inte heller fast utan kan röra sig. Det gör att det finns hög risk för elchock och brand i den här lampan. Detta gör att Elsäkerhetsverket har beslutat att Al-Shakir AB ska återkalla alla sålda takarmaturer. /privatpersoner/forsaljningsforbud/lampa-maste-tas-tillbaka-fran-konsument/ Tue, 06 Mar 2018 14:53:25 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Takarmatur återkallas från konsument 139398) När man byter ljuskälla så kan man lätt komma åt farlig spänning och få elchock. Både anslutningsledning och interna ledare är för klent tilltagna. Ledarna saknar korrekt dragavlastning och lossnar för lätt. Isolationsavstånd i armaturen är så låga som 1,4 mm där kravet är minst 4,6 mm. Armaturen klarar inte heller spänningsprov. Detta gör att Elsäkerhetsverket har beslutat att ABS M-Sport AB ska återkalla alla sålda takarmaturer. /privatpersoner/forsaljningsforbud/takarmatur-aterkallas-fran-konsument/ Tue, 09 Jan 2018 09:19:50 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt TOYS"R"US återkallar karaokemaskin 139030) Produkten Karaoke System Singing Machine kan orsaka elchock vid felaktig användning. TOYS"R"US återkallar nu produkten. /privatpersoner/forsaljningsforbud/toysrus-aterkallar-karaokemaskin/ Wed, 27 Dec 2017 11:29:19 GMT Lamphållare med sensor återkallas från konsument 137625) Lamphållaren med inbyggd sensor klarar inte kraven. Gängorna i lamphållaren är spänningsförande och gör att du kan få elchock när du skruvar i en lampa. Det är riktigt farligt. Elsäkerhetsverket har beslutat att Netto Sverige Marknad AB ska återkalla alla sålda produkter. /privatpersoner/forsaljningsforbud/lamphallare-med-sensor-aterkallas-fran-konsument/ Wed, 13 Dec 2017 10:54:12 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt LED-strålkastare avger störningar 135174) LED-strålkastaren ger höga nivåer av ledningsbundna störningar. De ledningsbundna störningarna kan fortplanta sig i det elnät som den är ansluten i. Störningarna kan påverka funktionen hos andra produkter. Uppmätta störningar ligger på 18,0 dB över gränsen, vilket är mycket. LED-strålkastaren saknar också en korrekt EU-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/led-stralkastare-avger-storningar2/ Mon, 13 Nov 2017 15:28:57 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Teknikmagasinet återkallar discolampor 134709) Teknikmagasinet har beslutat att återkalla lamporna Disco LED Crystal Ball A250 och 254 från konsument, då lampornas skydd mot elchock är bristfälligt. /privatpersoner/forsaljningsforbud/teknikmagasinet-aterkallar-discolampor/ Tue, 31 Oct 2017 08:34:19 GMT Erikslunds Möbler AB måste ta tillbaka farlig lampa 131270) Taklampan har många allvarliga brister och kan vara direkt farlig då man kan beröra spänningsförande delar. Det ger en mycket hög risk för elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutat att Erikslunds Möbler AB ska ta tillbaka alla sålda taklampor. /privatpersoner/forsaljningsforbud/erikslunds-mobler-ab-maste-ta-tillbaka-farlig-lampa/ Wed, 09 Aug 2017 13:28:45 GMT Belysning IT-utrustning Förstärkare stör radio 131258) Förstärkaren ger höga nivåer av utstrålade störningar, bland annat mitt i FM-bandet (vanlig radio helt enkelt). Dessa låg 17,97 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka utrustning som finns i närheten och störa ut radio. Förstärkaren har heller inget EU-försäkran, vilket är ett lagkrav. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/forstarkare-stor-radio/ Wed, 09 Aug 2017 13:03:17 GMT IT-utrustning Emerio tar tillbaka bänkspis 131035) Emerio har beslutat att återkalla bänkspis MO-110489/MO-110489.2 från marknaden. Fabriken monterade några av spisarna med en kabel för nära kokplattan, med risk för att ugnen kan bli strömförande. /privatpersoner/forsaljningsforbud/emerio-tar-tillbaka-bankspis/ Mon, 31 Jul 2017 10:39:06 GMT NKM AB måste ta tillbaka LED-strålkastare 130293) LED-strålkastare avger mycket kraftiga störningar som kan påverka andra produkter i närheten och klarar inte kraven. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att NKM AB måste återta alla sålda LED-strålkastare. /privatpersoner/forsaljningsforbud/nkm-ab-maste-ta-tillbaka-led-stralkastare/ Wed, 05 Jul 2017 07:33:00 GMT Belysning Störande LED-lampa stoppas 129777) LED-lampan avger störningar och klarar inte kraven. De ledningsbundna störningarna kan fortplanta sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 15,9 dB över gränsen. Även höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg 20,8 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka utrustning som finns i närheten. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/storande-led-lampa-stoppas/ Mon, 26 Jun 2017 15:12:01 GMT Belysning East Import i Höör AB tar tillbaka en bordslampa 129383) Bordslampan har sålts av East Import i Höör AB som nu återkallar den från de som köpt den för att hindra att någon blir skadad. Bordslampan har brister som är allvarliga och kan ge elchock vid normal användning. /privatpersoner/forsaljningsforbud/east-import-i-hoor-ab-tar-tillbaka-en-bordslampa/ Tue, 20 Jun 2017 13:52:59 GMT Bergman Lights måste ta tillbaka taklampa 129341) En taklampa som sålts av Bergman Lights har mycket allvarliga brister som gör den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda taklampor för att undvika skada på person eller egendom. Bland annat så kan man direkt få elchock bara av att skruva i lampan. /privatpersoner/forsaljningsforbud/bergman-lights-maste-ta-tillbaka-taklampa/ Tue, 20 Jun 2017 10:57:08 GMT Belysning USB-laddare stoppas 127700) USB-laddaren har alldeles för klent tilltaget isolationsavstånd och det finns risk för spänningsöverslag med elchock och brand som följd. Vid spänningsprov så uppstår också överslag. Laddaren saknar också EU-försäkran, vilket är en allvarlig brist i dokumentationen. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud och Telefonshoppen AB måste sluta sälja den. /privatpersoner/forsaljningsforbud/usb-laddare-stoppas2/ Tue, 23 May 2017 11:26:18 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Utsug saknar CE-märke 127620) Utsuget saknar rätt märkning och vid mätning så är ytterhöljet inte jordat. Det ska det vara eftersom det är en skyddsjordad produkt. Stickproppen är inte heller korrekt utförd. Det saknas också EU-försäkran och bruksanvisning. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud och Automatic Production i Dalarna AB måste sluta sälja den. /privatpersoner/forsaljningsforbud/utsug-saknar-ce-marke/ Mon, 22 May 2017 11:45:56 GMT Bruksföremål Radiostyrd bil stoppas 127600) I laddaren till den radiostyrda bilen finns det allvarliga brister. I en komponent, transformatorn, så är det väldigt klen isolation. Det finns risk för elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud och Teknikmagasinet Sweden AB måste sluta sälja den. /privatpersoner/forsaljningsforbud/stopp-for-batteriladdare-for-radiostyrda-bilar/ Mon, 22 May 2017 10:29:30 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Laddare till balansbräda avger störningar 127547) Laddaren till balansbrädan uppfyller inte kraven på EMC(störningar). De ledningsbundna störningarna kan fortplanta sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 22,9 dB över gränsen. Även höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg 28,5 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka utrustning som finns i närheten. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/laddare-till-balansbrada-avger-storningar/ Fri, 19 May 2017 15:19:28 GMT Bruksföremål Strömförsörjningsdon Lampa återkallas från konsument 124929) En lampa som sålts av Biljardexperten i Stockholm AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Man kan lätt komma åt den spänningsförande sockeln på den ljuskälla man skruvar i. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. /privatpersoner/forsaljningsforbud/lampa-aterkallas-fran-konsument/ Thu, 11 May 2017 08:53:00 GMT Belysning Högtalare med brittisk stickpropp stoppas 124919) Högtalarna har en strömförsörjning som kommer med en brittisk stickpropp. Det får man inte sälja i Sverige. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för de aktiva högtalarna. /privatpersoner/forsaljningsforbud/hogtalare-med-brittisk-stickpropp-stoppas/ Mon, 08 May 2017 10:27:15 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Klämlampa stoppas 124357) Klämlampan roterar av sin egen vikt om den kläms fast på ett rör. Bruksanvisningen ska varna för detta men det saknas helt. Bruksanvisningen är inte på svenska, vilket är ett krav. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud och Netto marknad Sverige AB måste sluta sälja den. /privatpersoner/forsaljningsforbud/klamlampa-stoppas/ Wed, 26 Apr 2017 15:56:29 GMT Belysning Danira Telecom AB måste ta tillbaka USB-laddare 122748) En USB-laddare som sålts av Danira Telecom AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. /privatpersoner/forsaljningsforbud/danira-telecom-ab-maste-ta-tillbaka-usb-laddare/ Thu, 13 Apr 2017 10:21:37 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon USB-laddare såld av Wepack AB återkallas 122731) En USB-laddare som sålts av WePack AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. /privatpersoner/forsaljningsforbud/usb-laddare-sald-av-wepack-ab-aterkallas/ Thu, 13 Apr 2017 09:58:11 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Malmö teknikkompani HB återkallar laddare 122705) En USB-laddare som sålts av Malmö TeknikKompani HB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Företaget har utifrån dessa brister beslutat återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. /privatpersoner/forsaljningsforbud/malmo-teknikkompani-hb-aterkallar-laddare/ Wed, 12 Apr 2017 15:59:09 GMT USB-laddare återkallas av Malmö Teknikkompani HB 122687) En USB-laddare som sålts av Malmö TeknikKompani HB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Företaget har utifrån dessa brister beslutat återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. /privatpersoner/forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-av-malmo-teknikkompani-hb/ Wed, 12 Apr 2017 15:42:19 GMT Malmö Teknikkompani HB återkallar USB-laddare 122667) En USB-laddare som sålts av Malmö TeknikKompani HB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Företaget har utifrån dessa brister beslutat återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. /privatpersoner/forsaljningsforbud/malmo-teknikkompani-hb-aterkallar-usb-laddare/ Wed, 12 Apr 2017 15:16:01 GMT USB-laddare tas tillbaka av Malmö Teknikkompani HB 122645) En USB-laddare som sålts av Malmö TeknikKompani HB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Företaget har utifrån dessa brister beslutat återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. /privatpersoner/forsaljningsforbud/usb-laddare-tas-tillbaka-av-malmo-teknikkompani-hb/ Wed, 12 Apr 2017 14:37:31 GMT CDON.se tar tillbaka USB-laddare 122616) En USB-laddare som sålts av CDON.se har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Företaget har utifrån dessa brister beslutat återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. /privatpersoner/forsaljningsforbud/cdon.se-tillbaka-usb-laddare/ Wed, 12 Apr 2017 13:59:08 GMT Sunnerberg Teknik måste ta tillbaka USB-laddare 122587) En USB-laddare som sålts av Sunnerberg Teknik har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. /privatpersoner/forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-fran-konsument16/ Wed, 12 Apr 2017 11:44:36 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon USB-laddare återkallas, såld av Paxlux Design AB 122563) En USB-laddare som sålts av Paxlux Design AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. /privatpersoner/forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-fran-konsument15/ Wed, 12 Apr 2017 11:30:18 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Akso teknik tar tillbaka USB-laddare 122543) En USB-laddare som sålts av Akso Teknik har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Företaget har utifrån dessa brister beslutat återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. /privatpersoner/forsaljningsforbud/usb-laddare-tas-tillbaka/ Wed, 12 Apr 2017 09:15:42 GMT Cableworld måste återkalla USB-laddare 122479) En USB-laddare som sålts av Cableworld har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. /privatpersoner/forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-fran-konsument14/ Tue, 11 Apr 2017 14:41:49 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon USB-laddare sålda av Dockans AB måste återkallas 122467) En USB-laddare som sålts av Dockans AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. /privatpersoner/forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-fran-konsument13/ Tue, 11 Apr 2017 14:27:17 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Tibro billiga mobilskydd AB måste ta tillbaka laddare 122453) En USB-laddare som sålts av Tibro billiga mobilskydd AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. /privatpersoner/forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-fran-konsument12/ Tue, 11 Apr 2017 14:14:15 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon USB-laddare såld av Tibro billiga mobilskydd AB återkallas 122435) En USB-laddare som sålts av Tibro billiga mobilskydd AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. /privatpersoner/forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-fran-konsument11/ Tue, 11 Apr 2017 13:47:54 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Bordslampa återkallas från konsument 119646) Bordslampan är livsfarlig, även vid normal användning, då sockelns felaktiga konstruktion gör att lampan man skruvar i blir spänningsförande. Bordslampan klarar inte spänningsprov utan genomslag sker. Likaså är konstruktionen bristfällig och har för klen isolering som gör att den kan bli farlig med risk för elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att Reforma Sthlm Aktiebolag ska återkalla alla sålda enheter. /privatpersoner/forsaljningsforbud/bordslampa-aterkallas-fran-konsument/ Fri, 10 Mar 2017 07:15:00 GMT Belysning Brister i EMC och elsäkerhet hos LED-strålkastare 118584) Den här LED-strålkastarens anslutningskabel är av fel typ och kan tryckas in i höljet. Vatten läcker också in när provning görs. Märkningen är bristfällig och saknar bland annat uppgifter om tillverkare. Strålkastaren avger också störningar, både ledningsbundet och utstrålat. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/brister-i-emc-och-elsakerhet-hos-led-stralkastare/ Tue, 21 Feb 2017 14:25:53 GMT Belysning LED-strålkastare fallerar i elsäkerhet och avger störningar 118492) LED-strålkastarens konstruktion har brister vad gäller fastsättningen av jordning. Märkningen är bristfällig. Strålkastaren avger också ledningsbundna störningar. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/led-stralkastare-fallerar-i-elsakerhet-och-avger-storningar/ Mon, 20 Feb 2017 16:02:52 GMT Belysning Vatten läcker in i LED-strålkastare 118313) Vid prov av skydd mot vatten så tränger vatten in i LED-strålkastaren. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/vatten-lacker-in-i-led-stralkastare2/ Thu, 16 Feb 2017 14:15:35 GMT Belysning Osäker badrumsspegel 118277) Badrumsspegeln, som har inbyggd belysning, saknar all märkning och klarar inte vattenprov utan att vatten läcker in på farliga ställen. En EU-försäkran saknas också. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/osaker-badrumsspegel/ Thu, 16 Feb 2017 12:58:33 GMT Belysning LED-strålkastare brister i elsäkerhet och EMC 118179) Den här LED-strålkastarens anslutningskabel kan tryckas in i höljet. Det gör att det finns risk att kabeln kommer åt saker inuti höljet. Märkningen är bristfällig. Strålkastaren avger också störningar, både ledningsbundet och utstrålat. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/led-stralkastare-brister-i-elsakerhet-och-emc/ Wed, 15 Feb 2017 13:39:44 GMT Belysning Vatten läcker in i LED-strålkastare 118159) LED-strålkastaren klarar inte hållbarhetsprov utan går sönder, höljet spricker. Vid prov så läcker vatten in i själva höljet. Det ger en risk för elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/vatten-lacker-in-i-led-stralkastare/ Wed, 15 Feb 2017 13:11:33 GMT Belysning Klent isolationsavstånd på LED-lampa 118090) LED-lampan har för klent tilltaget isolationsavstånd inuti själva sockeln. Sockeln i sig har inte rätt dimensioner utan är felaktigt utformad och passar inte som den ska. Märkningen är också bristfällig. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/klent-isolationsavstand-pa-led-lampa2/ Tue, 14 Feb 2017 12:48:08 GMT Belysning Växtlampa avger störningar 117909) Lampan avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig där den är ansluten. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 44,89 dB över gränsen, vilket är att anse som mycket höga nivåer. Märkningen är också bristfällig. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/vaxtlampa-avger-storningar/ Fri, 10 Feb 2017 09:48:13 GMT Belysning LED-strålkastare återkallas från konsument 117513) LED-strålkastaren har alldeles för litet isolationsavstånd mellan den primära sidan (230 Volt) och berörbara delar (ytterhöljet). Uppmätt är 0,1 mm där kravet är minst 1,4 mm. Nätkabeln är också av fel typ. Det gör att det finns en risk för elchock. Strålkastaren avger också störningar, både ledningsbundet och utstrålat. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att iTrade AB ska återkalla alla sålda enheter. /privatpersoner/forsaljningsforbud/led-stralkastare-aterkallas-fran-konsument2/ Wed, 08 Feb 2017 07:15:00 GMT Belysning LED-strålkastare återkallas från konsument 116428) LED-strålkastare uppvisar många brister i elsäkerhet. Jordkabeln är inte ansluten (åsidosätter skyddsjorden), IP-klass (tålighet mot vatten) och dålig mekanisk hållfasthet är några av bristerna. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att Sunshineled AB ska återkalla alla sålda enheter. /privatpersoner/forsaljningsforbud/led-stralkastare-aterkallas-fran-konsument/ Mon, 23 Jan 2017 14:51:23 GMT Belysning Plasmalampa avger störningar 116413) Plasmalampan avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig där den är ansluten. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 9,3 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/plasmalampa-avger-storningar/ Mon, 23 Jan 2017 13:41:07 GMT Belysning Glödlampa kan ge elchock 116398) Glödlampans diameter på lamphalsen, själva glasröret, är för klent tilltagen. Det gör att man kan komma åt gängorna på sockeln när man skruva i och ur lampan. Risk för elchock föreligger. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/glodlampa-som-kan-ge-elchock/ Mon, 23 Jan 2017 11:36:00 GMT Belysning Risk för elchock av LED-lampa 116351) LED-lampans skyddskåpa kan lätt tas bort för hand. Då kan man komma åt spänningsfarliga delar och få en elchock. Interna isolationsavstånd där kravet är minst 4,60 mm är uppmätta till 0,13 mm. Lampan klarar mycket riktigt inte heller spänningsprov, genomslag sker vid provet. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/risk-for-elchock-av-led-lampa/ Mon, 23 Jan 2017 07:42:14 GMT Belysning LED-strålkastare avger störningar 116280) LED-strålkastaren avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig där den är ansluten. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 14,6 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/led-stralkastare-avger-storningar/ Fri, 20 Jan 2017 14:58:03 GMT Belysning Fel sockel på LED-lampa 116265) LED-lampans sockel är felaktigt utformad och har inte tillförlitlig kontakt mot lamphållare. Det kan leda till risk för elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/fel-sockel-pa-led-lampa/ Fri, 20 Jan 2017 14:42:38 GMT Belysning LED-lampa återkallas från konsument 115581) LED-lampan har spänningsförande delar som är berörbara vid normal användning. Man kan få en elchock vid i- och urskruvning. Där kravet på isolationsavstånd (mellan 230 Volt och berörbara delar) är minst 2,7 mm så mättes avståndet till 0,0 mm. Lampan saknar också väsentlig märkning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att WePack AB ska återkalla alla sålda enheter. /privatpersoner/forsaljningsforbud/led-lampa-aterkallas-fran-konsument3/ Wed, 11 Jan 2017 15:44:23 GMT Belysning Växtlampa kan ge elchock 115401) Växtlampans sockel är felaktigt utformad och det finns en risk för elchock. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/vaxtlampa-kan-ge-elchock/ Thu, 05 Jan 2017 11:26:10 GMT Belysning Pannlampa återkallas från konsument 115385) Laddaren till pannlampan har för klent isolationsavstånd. Uppmätt är 1,3 mm där kravet är minst 4,8. Missar i laddarens interna konstruktion gör också att det lätt kan bli överslag från den primära sidan (230 Volt) till den sekundära sidan (där du ansluter pannlampan). Detta gör att Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att Engelsson Postorder AB ska återkalla alla sålda enheter. /privatpersoner/forsaljningsforbud/pannlampa-aterkallas-fran-konsument1/ Thu, 05 Jan 2017 10:23:59 GMT Belysning Elchocksvarning på bordlampa 115356) Bordlampan har felaktigt utformade lamphållare som gör att man kan få en elchock när man skruvar i och ur lampan. Dragavlastningen på anslutningskabeln och strömställaren som sitter på anslutningskabeln klarar inte kraven utan lossnar vid påfrestning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för bordlampan. /privatpersoner/forsaljningsforbud/elchocksvarning-pa-bordlampa/ Wed, 04 Jan 2017 16:03:44 GMT Belysning LED-lampa återkallas från konsument 115338) LED-lampan kan lätt tas isär, och då kommer man åt spänningsförande delar. Det finns inget isolationsavstånd inuti lampan heller, då den primära sidan (230 Volt) och den sekundära (lysdioderna som man kan röra ifall man tar loss kåpan) är direkt ihopkopplade. Lampan klarar inte spänningsprovet, genomslag sker. Elsäkerhetsverket har beslutat att Highlands International AB ska ta tillbaka alla sålda lampor. /privatpersoner/forsaljningsforbud/led-lampa-kan-tas-isar/ Wed, 04 Jan 2017 14:58:21 GMT Belysning Armatur kan ge stötar 115307) Armaturen har en lamphållare som inte alls uppfyller kraven utan gör att du kan få en stöt när du skruvar i och ur lampan. Lamphållaren sitter inte fast bra heller utan kan vridas, vilket kan skada interna ledningar. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för armaturen. /privatpersoner/forsaljningsforbud/lampa-kan-ge-stotar/ Wed, 04 Jan 2017 11:04:21 GMT Belysning Laddare klarar inte isolationskraven 115297) Laddaren har för klent tilltagna isolationsavstånd internt. Uppmätt är 1,4 mm där kravet är minst 4 mm. Det kan ge en risk för elchock då spänning från den primära sidan (230 Volt, det som finns i väggen) kan nå den sekundära sidan (USB-uttaget och det som sitter i USB-uttaget). Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för laddaren. /privatpersoner/forsaljningsforbud/datorladdare-klarar-inte-isolationskraven/ Wed, 04 Jan 2017 10:30:36 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Överslag i spänningsomvandlare 113749) Spänningsomvandlaren klarar inte spänningsprovet. Genomslag sker mellan den primära sidan (230 Volt) och den sekundära sidan (det som är kopplat till utgången, 12 Volt). Farlig spänning kan alltså komma ut på den sekundära sidan. Det gör att Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/overslag-i-spanningsomvandlare/ Mon, 28 Nov 2016 14:10:45 GMT Strömförsörjningsdon Temperatur för hög för ugnslampa 108878) Lampans säljs som ugnslampa och är märkt 300°Celsius. Den nedre spänningsanslutningen deformeras vid temperaturen 300°Celsius. Det föreligger då en risk för elchock då ugnens lamparmatur kan kortslutas mot ugnshöljet av smält lod. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud för lampan. /privatpersoner/forsaljningsforbud/temperatur-for-hog-for-ugnslampa/ Wed, 31 Aug 2016 15:12:23 GMT Belysning Ugnslampa klarar inte temperaturen 108836) Lampans säljs som ugnslampa och är märkt 300°Celsius. Den nedre spänningsanslutningen deformeras vid temperaturen 300°Celsius. Det föreligger då en risk för elchock då ugnens lamparmatur kan kortslutas mot ugnshöljet av smält lod. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud för lampan. /privatpersoner/forsaljningsforbud/ugnslampa_klarar_inte_temperaturen/ Wed, 31 Aug 2016 11:42:17 GMT Belysning Klen isolation på vattenfelsbrytare 108380) Vattenfelsbrytaren har ett strömförsörjningsdon med för klen isolation, vilket gör att det finns risk för överslag. Uttaget i mottagaren är inte korrekt utfört och är inte tillåtet i Sverige. På grund av detta har Elsäkerhetsverket beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/klen-isolation-pa-vattenfelsbrytare/ Tue, 23 Aug 2016 15:38:18 GMT Bruksföremål Strömförsörjningsdon Pannlampa återkallas från konsument 108057) Laddaren till pannlampan har allvarliga brister. Isolationsavståndet är för klent tilltaget och interna ledare sitter inte fast ordentligt. Den mekaniska hållfastheten är för dålig och går lätt sönder, och då kommer man åt spänningsförande delar. Det kan orsaka brand eller elchock. Laddaren saknar också relevant märkning. EU-försäkran för produkten är inte okej. Detta gör att Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att East Import i Höör AB ska återkalla alla sålda enheter. /privatpersoner/forsaljningsforbud/pannlampa-aterkallas-fran-konsument/ Tue, 23 Aug 2016 08:03:00 GMT Belysning Risk för elchock med reseadapter 108019) Det finns risk för elchock då väljarringen rör sig fritt mellan de olika stickproppsdelarna och inte kan låsas i något läge. Det kan göra att berörbara stift blir spänningsförande. På grund av detta och andra brister har Elsäkerhetsverket beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/risk-for-elchock-med-reseadapter/ Thu, 18 Aug 2016 14:57:51 GMT Installationsmateriel Övrigt Batteriladdare återkallas från konsument 105483) Batteriladdaren har för klen isolering mellan den primära sidan (230 volt, det som är i väggen) och den sekundära sidan (där batterierna sitter). Vid yttre påfrestning, exempelvis om användaren tappar produkten, finns risk för överslag på grund av batteriladdarens interna konstruktion. Det kan bli överslag även utan yttre påfrestningar då den lack som isoleringen delvis består av kan krackelera även vid normal användning. Vid ett överslag kan batterierna bli spänningssatta med fel spänning vilket kan leda till överhettning och i värsta fall att batterierna exploderar. Vid överslag blir också berörbara metalldelar spänningssatta vilket kan leda till elchock. Detta gör att Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att Kjell & Co Elektronik AB ska återkalla alla sålda enheter. /privatpersoner/forsaljningsforbud/batteriladdare-aterkallas-fran-konsument2/ Fri, 01 Jul 2016 11:33:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Risk för elchock i lampadapter 105417) Lampadaptern, som går från GU10-sockel till E14-sockel, har fel dimensioner. Det gör att det inte längre finns ett skydd mot elchock då man kan komma åt spänningsförande delar. Märkningen är också bristfällig. På grund av detta har Elsäkerhetsverket beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/risk-for-elchock-i-lampadapter/ Tue, 28 Jun 2016 14:14:54 GMT Belysning USB-laddare stoppas 105301) Laddaren har för dåligt tilltagen isolation. Isolationsavståndet mellan primär sida (230 V) och sekundär (USB-uttaget och det som sitter inkopplat där) är för klent. Uppmätt är 2,5 mm där kravet är minst 4,0 mm. Höljets plast är inte bra och klarar inte flamprov utan bidrar till brandspridning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/usb-laddare-stoppas/ Thu, 23 Jun 2016 15:41:11 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Laddare för telefon får inte säljas längre 105289) Laddaren klarar inte kraven på isolation. Interna komponenter är inte tillräckligt isolerade. Interna ledningar kan lossna och komma i kontakt med den del som sedan kopplas in i telefonen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/laddare-far-inte-saljas-langre/ Thu, 23 Jun 2016 15:03:02 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Laddare återkallas från konsument 103983) Laddaren klarar inte spänningsprov, det blir ett överslag mellan den primära sidan (230 Volt) och den sekundära sidan (det som sitter i datorn som laddas). Isolationsavstånd inuti är väldigt klent tilltaget. Uppmätt är 0,2 mm där kravet är minst 4 mm. Plastmaterialet i höljet till laddaren klarar inte heller kraven. Det brinner för lätt och kan bidra till brandspridning. Märkning saknas och stickproppen har fel dimensioner. Det saknas också EU-försäkran. Detta gör att Elsäkerhetsverket har beslutat att Unga i arbete i Sverige AB ska återkalla alla sålda laddare. Laddaren har varit med i en misstänkt elolycka. /privatpersoner/forsaljningsforbud/laddare-aterkallas-fran-konsument4/ Fri, 27 May 2016 10:48:04 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon TV-box skapar störningar 103425) TV-boxen avger höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg 13,03 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka elektriska apparater som finns i närheten. Det saknas också EU-försäkran för TV-boxen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/tv-box-skapar-storningar/ Wed, 18 May 2016 14:14:45 GMT IT-utrustning Laddare till balansskoter avger störningar 103248) Laddaren till balansskotern avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 18,9 dB över gränsen vilket är en hel del. Även höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg 11,0 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka elektriska apparater som finns i närheten.  Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/laddare-till-balansskoter-avger-storningar/ Mon, 16 May 2016 07:41:13 GMT Strömförsörjningsdon Farlig USB-laddare stoppas 103018) USB-laddaren har för klent isolationsavstånd. Uppmätt är 0 mm där kravet är minst 4 mm. Laddaren klarar inte spänningsprov utan det sker överslag. Plasthöljet klarar inte heller flamsäkerhetskrav utan bidrar till brandspridning. Man kan stoppa i ena stiftet och samtidigt röra det andra stiftet, det gör att man kan få elchock. Stiften i sig kan man lätt skruva loss, vilket inte ska gå att göra. Det gör att det finns risk för elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/farlig-usb-laddare-stoppas/ Mon, 09 May 2016 09:05:30 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Discolampa återkallas från konsument 101784) Discolampans kåpa kan plockas av för hand utan verktyg. Då kommer man åt spänningsfarliga delar och kan få en rejäl elchock. Det ska inte vara möjligt att plocka isär en lampa utan verktyg helt enkelt. Lampsockeln trillar av när man vrider lite för hårt, vilket den ska klara. Delar i lampan uppfyller inte kraven på isolation (ledare ligger an direkt mot varandra) och isolationsavstånd inuti är för klent tilltaget. All väsentlig märkning och EG-försäkran saknas. Detta gör att Elsäkerhetsverket har beslutat att SIMX Trading Group Sweden ska återkalla alla sålda discolampor. /privatpersoner/forsaljningsforbud/discolampa-aterkallas-fran-konsument1/ Tue, 15 Mar 2016 07:20:15 GMT Belysning Glödlampa återkallas från konsument 100364) Lampan är inte korrekt utformad vad gäller dimensionerna på sockeln. Det innebär att det finns en hög risk för elchock när man använder den i en vanlig lamphållare. Man kan helt enkelt komma åt den spänningsförande sockeln på lampan och få en farlig stöt. Detta gör att Elsäkerhetsverket har beslutat att Texa Design AB ska återkalla alla sålda lampor. /privatpersoner/forsaljningsforbud/glodlampa-aterkallas-fran-konsument/ Mon, 29 Feb 2016 08:26:04 GMT Belysning Laddare återkallas från konsument 100195) Laddarens isolationsavstånd är väldigt klent tilltagna och klarar inte spänningsprov. Hållfastheten i laddaren är inte okej, utan går sönder på ett farligt sätt. Kablar inuti laddaren är dåligt fastsatta och kan spänningssätta berörbara delar. Laddaren saknar all märkning och EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat att Takisson Handelsbolag ska återkalla alla sålda laddare. /privatpersoner/forsaljningsforbud/laddare-aterkallas-fran-konsument3/ Tue, 23 Feb 2016 07:33:10 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Störningar från lågenergilampa 100188) Mätningar visar att lågenergilampan avger ledningsbunden störning. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som är ansluten i närheten av lampan. Uppmätta störningar ligger på 14,8 dB över gränsen för ledningsbundna störningar. 11:e övertonen uppmättes dessutom till 444 % av gränsvärdet. Lampan saknar också EG-försäkran, vilket är en brist. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/storningar-fran-lagenergilampa/ Tue, 23 Feb 2016 07:20:00 GMT Belysning Discolampa återkallas från konsument 100181) Discolampan har mycket allvarliga brister. Man kan lätt ta isär den utan verktyg och då komma åt spänningsfarliga delar vilket ger en hög risk för elchock. Det ska inte vara möjligt. All märkning och EG-försäkran saknas. Detta sammantaget har gjort att Elsäkerhetsverket har beslutat att Ahlberg-Dollarstore AB ska ta tillbaka alla sålda discolampor. /privatpersoner/forsaljningsforbud/discolampa-aterkallas-fran-konsument/ Tue, 23 Feb 2016 07:06:39 GMT Belysning Laddare till surfplatta klarar inte kraven 100033) Laddaren till surfplattan har för klent isolationsavstånd då två ledare ligger emot varandra utan mekanisk förankring inuti. Det gör att det finns risk för elchock och brand. Plasthöljet klarar inte heller flamsäkerhetskrav utan bidrar till brandspridning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/laddare-till-surfplatta-klarar-inte-kraven/ Wed, 17 Feb 2016 08:40:20 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Värmefilt återkallas från konsument 99585) Värmefilten har många allvarliga brister. Anslutningar är direkt strömförande med 230 Volt. Alla märkningar saknas utom märkspänning, som i sin tur är felaktig.Interna isolationsavstånd är för klent tilltagna. Sammantaget så är det en hög risk för elchock och brand. Det saknas också en bruksanvisning på svenska och EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat att Super Center i Lund AB ska återkalla alla sålda värmefiltar. /privatpersoner/forsaljningsforbud/varmefilt-aterkallas-fran-konsument/ Mon, 01 Feb 2016 10:52:32 GMT Bruksföremål Övrigt Sauna belt återkallas från konsument 99578) Värmebältet, även kallat Sauna Belt, har allvarliga brister. Om man drar i nätsladden så kan den lossna, och då blir spänningsförande ledare åtkomliga. Det ger en hög risk för elchock, speciellt då man har bältet runt kroppen. Väsentliga märkningar saknas och likaså en svensk bruksanvisning. Elsäkerhetsverket har beslutat att Super Center i Lund AB ska återkalla alla sålda värmebälten. /privatpersoner/forsaljningsforbud/sauna-belt-aterkallas-fran-konsument/ Mon, 01 Feb 2016 10:36:36 GMT Bruksföremål Övrigt Hemmabiohögtalare återkallas från konsument 99452) Hemmabiohögtalarens nätsladd saknar jordning i ena änden (stickproppen) men har jord i andra änden (kontakten man ansluter i förstärkaren), vilket gör att man åsidosätter jord. Den uppfyller inte heller kraven på isolation internt. Där det ska vara minst 4,0 mm för att hindra överslag är det uppmätt till 0,8 mm. Vid överslag kan det finnas risk för elchock och brand. Plasten i vissa delar i högtalaren uppfyller inte kraven på motståndskraft mot eld utan kan bidra till brandspridning.  Elsäkerhetsverket har beslutat att NetOnNet AB ska återkalla alla sålda hemmabiohögtalare. /privatpersoner/forsaljningsforbud/hemmabiohogtalare-aterkallas-fran-konsument/ Wed, 27 Jan 2016 07:23:42 GMT IT-utrustning Bordlampa återkallas från konsument 99094) Bordlampan saknar skydd mot elchock i och med att lamphållaren är felaktigt utformad. Man kan direkt röra spänningsförande delar även när ljuskällan är helt iskruvad. Det gör bordlampan livsfarlig. Isolationen är för klent tilltagen och den interna konstruktionen medför ökade risker för elchock. Märkningen är bristfällig och produkten saknar EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat att Market 29 AB ska återkalla alla sålda bordlampor. /privatpersoner/forsaljningsforbud/bordlampa-aterkallas-fran-konsument2/ Wed, 13 Jan 2016 07:20:00 GMT Belysning Sladd kan lossna på armatur 99074) Armaturen, som är en pendelarmatur som normalt hänger i ett fönster, har ett antal brister i elsäkerheten. Dragavlastningen klarar inte kraven utan rör sig för mycket, vilket gör att sladden kan lossna. Det saknas också en upphängningsanordning och instruktioner hur armaturen ska hängas upp. Det finns ingen information om hur nätsladden ska kopplas till elnätet på ett säkert sätt. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/sladd-kan-lossna-pa-armatur/ Tue, 12 Jan 2016 14:04:41 GMT Belysning Väggarmatur återkallas från konsument 98537) Väggarmaturen klarar inte isolationskraven och inte heller kraven för skyddsjordning. Det gör att hela höljet kan bli strömförande, och blir så under tester vi har utfört. Elsäkerhetsverket har beslutat att Lidl Sverige Kommanditbolag ska återkalla armaturerna. /privatpersoner/forsaljningsforbud/vaggarmatur-aterkallas-fran-konsument/ Fri, 18 Dec 2015 08:30:00 GMT Belysning Elchock av glödlampa 98388) Glödlampan uppfyller inte kraven på dimensioner, vilket gör att sockeln är för lång. Det innebär att det finns en risk för elchock då man kan komma åt sockeln även när lampan är helt iskruvad en lamphållare. Lampan saknar också CE-märke och märkning om tillverkare. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.  /privatpersoner/forsaljningsforbud/elchock-av-glodlampa/ Mon, 07 Dec 2015 15:44:42 GMT Belysning Glödlampa med risk för elchock 98312) Glödlampan uppfyller inte kraven på dimensioner, vilket gör att sockeln är för lång. Det innebär att det finns en risk för elchock då man kan komma åt sockeln även när lampan är helt iskruvad en lamphållare. Lampan saknar också CE-märke och märkning om tillverkare. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.  /privatpersoner/forsaljningsforbud/glodlampa-med-risk-for-elchock/ Fri, 04 Dec 2015 08:08:39 GMT Belysning Klent isolerad omelettmaskin 98190) Omelettmaskinens interna ledningar är klent isolerade och ligger an mot metalldelar som du kan komma åt. Vissa metalldelar är dessutom vassa kanter som ledningar ligger mot. Interna isolationsavstånd är klent tilltagna. Genomslag sker vid spänningsprov. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/klent-isolerad-omelett-maskin/ Mon, 30 Nov 2015 15:16:25 GMT Bruksföremål Övrigt LED-lampa går sönder 98167) LED-lampan klarar inte vridprov. Stommen lossnar från sockeln och det finns då risk för elchock och brand. Då lampan testas att skruvas i en vanlig lamphållare så är fortfarande en del av sockeln åtkomlig. Man kan alltså komma åt spänningsförande delar och få en elchock. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.  /privatpersoner/forsaljningsforbud/lampa-gar-sonder/ Mon, 30 Nov 2015 13:16:54 GMT Belysning Vatten tränger in i strålkastare 97621) Strålkastaren, som har en inbyggd sensor, klarar inte vattenprovet. Det läcker in vatten både i själva strålkastaren och i sensorn som sitter under. Armaturen klarar inte heller krav på mekanisk hållfasthet utan går sönder. Märkningen i sig är också tvetydig. Det står max 150 Watt i reflektorn och max 120 Watt på märkningen av strålkastaren. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.  /privatpersoner/forsaljningsforbud/vatten-tranger-in-i-stralkastare/ Fri, 06 Nov 2015 07:34:22 GMT Belysning Laddare återkallas från konsument 97527) Elsäkerhetsverket fick in en anmälan om ett brandtillbud med den här laddaren. Vid tester så visade det sig att isolationsavstånden internt i laddaren är otroligt klent tilltagna. Det är uppmätt 0,6 mm där kraven är minst 4 mm. Detta är mellan primärsidan (230 Volt) och sekundärsidan (den kontakt du stoppar i datorn). Det gör att spänningsöverslag kan ske. Vidare så saknas märkning och EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat att eQuipIT Sverige AB ska återkalla laddarna. /privatpersoner/forsaljningsforbud/laddare-aterkallas-fran-konsument2/ Mon, 02 Nov 2015 13:58:25 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Störningar från lysrörsarmatur 97485) Mätningar gjorda efter en anmälan om störningar i ett elnät visar att lysrörsarmaturen avger ledningsbunden störning. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som är ansluten i närheten av armaturen. Uppmätta störningar ligger på 29,94 dB över gränsen för ledningsbundna störningar. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/storningar-fran-lysrorsarmatur/ Fri, 30 Oct 2015 09:11:10 GMT Belysning Strålkastare klarar inte vattenprov 97476) Strålkastaren, som är försedd med LED-teknik, klarar inte vattenprovet utan att vatten tränger in i armaturen. Det gör att det lätt kan bli spänningsöverslag mellan interna kretsar och ytterhöljet. Strålkastaren saknar också all märkning som krävs. I och med att strålkastaren ska anslutas till en låg spänning måste detta stå så man inte ansluter den till en för hög spänning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/stralkastare-klarar-inte-vattenprov/ Fri, 30 Oct 2015 07:37:13 GMT Belysning Utomhusarmatur tar in vatten 97450) Utomhusarmaturen är tvetydigt märkt vad gäller skydd mot vatten. Oavsett märkningen så kommer det in vatten i kopplingsboxen och in i lamputrymmet. Det saknas också svensk bruksanvisning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/utomhusarmatur-tar-in-vatten/ Thu, 29 Oct 2015 07:31:08 GMT Belysning LED-lampa med brister i isoleringen 96769) LED-lampans interna ledare är enbart grundisolerade där de ska vara av förstärkt/dubbelisolerad variant. Det gör att spänningsfarliga delar har för lite skydd mot berörbara delar som exempelvis metallstommen (som man tar i för att montera lampan). Märkning saknas delvis utöver detta. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/led-lampa-med-brister-i-isoleringen/ Wed, 30 Sep 2015 08:15:50 GMT Belysning Starthjälp avger störningar 96475) Mätningar visar att starthjälpen avger både ledningsbunden och utstrålad störning. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som är i närheten av den, både anslutna och trådlösa produkter. Uppmätta störningar ligger på 26,0 dB över gränsen för ledningsbundna störningar och 6,3 dB för utstrålade störningar. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/starthjalp-avger-storningar/ Fri, 18 Sep 2015 12:34:28 GMT Bruksföremål Strömförsörjningsdon Bordslampa återkallas från konsument 96164) Bordslampans lamphållare är inte säker utan gör att du kan få en elchock av den, då man kan komma åt spänningsförande delar. När bordslampan testas med en vanlig lampa så smälter delar av den. Märkningen är bristfällig och EG-försäkran saknas. Elsäkerhetsverket har beslutat att CoolStuff AB ska återkalla bordslamporna. /privatpersoner/forsaljningsforbud/bordlampa-aterkallas-fran-konsument1/ Mon, 07 Sep 2015 11:06:21 GMT Belysning Klen isolation på tatueringsmaskin 95891) Nätdelen, som är till för tatueringsmaskiner, har klent isolationsavstånd internt. Uppmätt är 1,3 mm där kravet är minst 4 mm. Interna komponenter som är viktiga för säkerheten är felaktigt placerade och kan öka risken för elchock. Det mesta i märkningsväg, däribland CE-märkning och typmodell saknas. Interna ledningar kan lätt lossna och komma i kontakt med ytterhöljet. Säkerhetsinstruktioner på svenska saknas. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/klen-isolation-pa-tatueringsmaskin/ Tue, 25 Aug 2015 15:17:39 GMT Bruksföremål Strömförsörjningsdon Vatten läcker in i badrumsarmatur 95857) Badrumsarmaturen släpper in vatten vid tester. Vattnet kan hamna på spänningsförande delar och det kan bli farligt. Själva glaskupan klarar inte de fysiska hållfasthetskrav som finns utan går sönder för lätt. Anslutningen i armaturen är inte korrekt gjord vilket gör att anslutande kabel kan komma åt spänningsförande delar. Inre ledningar är för klent tilltagna och armaturen saknar rätt märkning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/badrumsarmatur-klarar-inte-vatten/ Mon, 24 Aug 2015 14:37:53 GMT Belysning Klen isolering på lampa 95539) Pendelarmaturen har klen isolering på nätsladden och saknar en säker dragavlastning. Sockeln uppfyller heller inte kraven utan avviker från dimensionerna. Detta gör att det finns en risk för elchock. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/klen-isolering-pa-lampa/ Wed, 05 Aug 2015 13:13:53 GMT Belysning USB-laddare återkallas - kan ge elchock 95186) USB-laddaren har inte svensk stickpropp utan levereras med en farlig adapter. Strömförande delar kan lätt kommas åt när man sätter i eller drar ur laddaren. Stiften klarar inte heller hållfasthetsproven utan roterar om man vrider på dem. Elsäkerhetsverket har beslutat att Bergsala Handic AB ska återkalla USB-laddarna. /privatpersoner/forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-kan-ge-elchock/ Tue, 07 Jul 2015 13:45:08 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Störande discolampa 95128) Mätningar visar att lampan avger både ledningsbunden och utstrålad störning. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som är i närheten av lampan, både anslutna och trådlösa produkter. Uppmätta störningar ligger på 20,40 dB över gränsen för ledningsbundna störningar och 8,40 dB för utstrålade störningar. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/storande-discolampa/ Thu, 02 Jul 2015 14:46:01 GMT Belysning Övrigt Discolampa kan ge elchock 95054) Lampans överdel, som roterar för att ge en ljuseffekt, går lätt att lossa. När väl överdelen är loss så kommer man åt spänningsförande delar och kan få en elchock. LED-lampor ska vara så konstruerade att man inte kan få loss skyddsglaset. Vidare så saknas väsentlig märkning. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/discolampa-kan-ge-elchock/ Mon, 29 Jun 2015 13:05:04 GMT Belysning Laddare med klen isolation 95043) Laddaren har klen isolation i konstruktionen och interna komponenter. De interna ledaren kan lossna. Om de lossnar så kommer de i kontakt med delar som sen går ut i kontakten som används för att ladda. Det finns en risk för elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/laddare-med-klen-isolation/ Mon, 29 Jun 2015 12:53:23 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Disco-lampa avger störningar 94980) Mätningar visar att lampan avger både ledningsbunden och utstrålad störning. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som är i närheten av lampan, både anslutna och trådlösa produkter. Uppmätta störningar ligger på 21,39 dB över gränsen för ledningsbundna störningar och 3,88 dB för utstrålade störningar. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/disco-lampa-avger-storningar/ Thu, 25 Jun 2015 15:25:09 GMT Belysning Xbox one för amerikanska marknaden får inte säljas 94954) TV-spels konsolen har amerikanska stickproppar och ska drivas med max 127V. I Sverige har vi 230 Volt i vägguttagen. Nätdelen är inte heller CE-märkt. När nätdelen kopplades till 230 Volt gick en kondensator sönder och elektrolyt rann ut på kretskortet. Denna elektrolys skulle sedan kunna kortsluta mellan primär och sekundärsidan på kretskortet med risk för elchock eller brand som följd. Elsäkerhetsverket har därför beslutat om försäljningsförbud. Detta förbud påverkar dock inte spelkonsoler byggda för den europeiska marknaden. /privatpersoner/forsaljningsforbud/xbox-one-for-amerikanska-marknaden-far-inte-saljas/ Thu, 25 Jun 2015 10:17:03 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Batteriladdare avger störningar 94845) Mätningar visar att batteriladdaren avger både ledningsbunden och utstrålad störning. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som är i närheten av laddaren, både anslutna och trådlösa produkter. Uppmätta störningar ligger på 6,16 dB över gränsen för ledningsbundna störningar och 20,14 dB för utstrålade störningar. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.  /privatpersoner/forsaljningsforbud/batteriladdare-avger-storningar/ Mon, 22 Jun 2015 10:06:21 GMT Bruksföremål Strömförsörjningsdon USB-laddare återkallas från konsument 94729) USB-laddaren klarar inte kraven utan är farlig. Stickproppsdelen lossnar lätt och då kan man komma åt spänningsförande delar. Höljet i sig klarar inte värmeprov utan bidrar till brandspridning. Isolationsavstånden är för klent tilltagna, uppmätt är 2,7 mm där kravet är minst 4 mm. Spänningsöverslag sker lätt mellan primära sidan (230 Volt) och den sekundära (USB-uttaget och det som sitter anslutet där, exempelvis en telefon) sidan. Stickproppen är inte heller utförd korrekt. Sammantaget ger det en risk för elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutat att Selek Sweden AB ska återkalla alla sålda nätdelar. /privatpersoner/forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-fran-konsument10/ Mon, 15 Jun 2015 11:17:18 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Tatueringsmaskin kan ge elchock - återkallas 94630) Nätdelens säkringshållare uppfyller inte kraven. Man kan komma åt spänningsförande delar och få en elchock. Isolationsavstånden är för klent tilltagna och kan ge risk för elchock vid överslag. Uppmätt är 1,3 mm där kravet är minst 4,0 mm Höljet i sig är inte heller skyddsjordat trots att den interna transformatorn är i direkt kontakt. Nätanslutningen saknas dragavlastning. Elsäkerhetsverket har beslutat att Wol import och försäljning / makepain.se ska återkalla alla sålda nätdelar. /privatpersoner/forsaljningsforbud/natdel-till-tatueringsmaskin-aterkallas-fran-konsument/ Tue, 09 Jun 2015 13:49:35 GMT Strömförsörjningsdon Övrigt Belyst badrumsspegel saknar CE-märke 94624) Badrumsspegeln, som har inbyggd LED-belysning, saknar CE-märke, ursprungsbeteckning, märkspänning med mera. Anslutningsledarna är enbart grundisolerade och kommer lätt i kontakt med väggen som spegeln monteras på. Instruktioner för hur man ansluter på ett säkert sätt saknas. Beroende på hur man ansluter kan isolationsavstånden bli för klent tilltagna. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.  /privatpersoner/forsaljningsforbud/belyst-badrumsspegel-saknar-ce-marke/ Tue, 09 Jun 2015 13:20:36 GMT Belysning Nätdel till tatueringsmaskin återkallas från konsument 94617) Nätdelens metallhölje är inte skyddsjordat trots att stickproppen är av klass 1 (skyddsjord). Det gör att vid ett fel i nätdelen så kan ytterhöljet spänningssättas med elchock som följd. Interna komponenter har också alldeles får klent isolationsavstånd vilket gör att nätspänning (230 Volt) kan komma ut på anslutna delar (exempelvis den del man håller i när man tatuerar) vid överslag. Bruksanvisning, märkning och EG-försäkran saknas. Elsäkerhetsverket har beslutat att Noxy / Tatueringsstyle.se ska återkalla alla sålda nätdelar. /privatpersoner/forsaljningsforbud/natdel-till-tatueringsmaskin-aterkallas/ Tue, 09 Jun 2015 13:01:11 GMT Strömförsörjningsdon Övrigt Badrumsarmatur klarar inte väta 94605) Badrumsarmaturen klarar inte de IP-tester (skydd mot vatten) som den ska. Vatten kommer in på spänningsförande delar. Interna kablar ligger an mot vassa kanter och isoleringen kan skavas bort. Konstruktionen medför att normal anslutningskabel inte ryms i öppningen till nätanslutningsklämmorna, man kan alltså inte installera armaturen på ett korrekt sätt. Det finns ingen godtagbar EG-försäkran till armaturen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/badrumsaramtur-klarar-inte-vata/ Mon, 08 Jun 2015 14:35:49 GMT Belysning Båtmotor avger störningar 94333) Båtmotorn saknar CE-märkning och är inte avsedd för att säljas i Europa. Vid mätningar så visade det sig att motorn avger utstrålad störning. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som är i närheten av motorn. Uppmätta störningar ligger på 11,6 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.  /privatpersoner/forsaljningsforbud/batmotor-avger-storningar/ Thu, 28 May 2015 08:46:43 GMT Övrigt Skylt saknar skydd mot vatten 94268) Skylten har inbyggd belysning och laddas med en USB-sladd. Skylten klarar inte test utan att vatten kommer in i lådan där batteriet och elektroniken sitter. Det finns då risk för att batteriet kan kortslutas och brand kan uppstå. CE-märke, EG-försäkran och märkdata för batteriet saknas. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/skylt-saknar-skydd-mot-vatten/ Tue, 26 May 2015 13:20:19 GMT Belysning Arbetsbelysning utstrålar störning 94247) Arbetsbelysningen avger utstrålad störning. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som är i närheten av lampan. Uppmätta störningar ligger på 10,06 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/arbetsbelysning-utstralar-storning/ Tue, 26 May 2015 10:19:51 GMT Belysning LED-lysrör återkallas - saknar skydd mot elchock 94092) LED-lysröret saknar märkning och skydd mot elchock. Med rörets kontaktstift anslutna i ena änden så har 230 Volt uppmätts på den andra änden. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att K-berg AB ska ta återkalla alla sålda rör.  /privatpersoner/forsaljningsforbud/led-lysror-saknar-skydd-mot-elchock/ Thu, 21 May 2015 07:26:00 GMT Belysning Lågenergilampa kan ge elchock 94061) Sockeln på lågenergilampan är inte korrekt utförd och det kan medföra risk för elchock. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/lagenergilampa-kan-ge-elchock/ Wed, 20 May 2015 07:56:30 GMT Belysning Bordlampa med brister 93287) Bordlampan har en säkringshållare som gör att man kan komma åt spänningsförande delar när man byter säkringen. Det saknas också en del märkning. /privatpersoner/forsaljningsforbud/bordlampa-med-brister1/ Wed, 08 Apr 2015 08:08:12 GMT Belysning Led-lysrör kan bli spänningsförande 91577) LED-lysröret har för klen isolation och stommen är spänningssatt. Vid mätning då lysröret är inkopplat så mättes nätspänning upp på stommen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/led-lysror-kan-bli-spanningsforande/ Wed, 04 Mar 2015 09:01:32 GMT Belysning Störningar från växelriktare 91452) Växelriktaren, som är avsedd för att koppla in solpaneler på elnätet, avger utstrålad störning. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som är i närheten av växelriktare. Uppmätta störningar ligger på 7,5 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/storningar-fran-vaxelriktare/ Thu, 26 Feb 2015 07:57:53 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Ljusnät med klen isolation 91418) Ljusnätets adapter har interna komponenter som inte uppfyller kraven på isolationsavstånd. Det gör att det blir för kort isolationsavstånd mellan den primära sidan (230 Volt) och den sekundära (ljusnätet). Det kan medföra risk för att 230 Volt kommer ut på ljusnätet som inte är gjort för mer än 24 Volt. Ljusnätet saknar också en korrekt EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/ljusnat-med-klen-isolation/ Wed, 25 Feb 2015 08:32:14 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Växelriktare stör 91260) Växelriktaren, som är avsedd för att koppla in solpaneler på elnätet, avger utstrålade störningar. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som är i närheten. Uppmätta störningar ligger på 11,8 dB över gränsen. Det finns också störningar på anslutningen till solpanelerna. Dessa är uppmätta till 12,1 dB över gränsen. Produkten saknar också komplett EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/vaxelriktare-stor/ Thu, 19 Feb 2015 08:00:29 GMT Strömförsörjningsdon Övrigt Plasmaboll avger störningar 91216) Plasmabollen avger störningar. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 9,10 dB över gränsen. Produkten saknar också EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/plasmaboll-avger-storningar/ Wed, 18 Feb 2015 08:31:25 GMT Belysning Laddare återkallas från konsument 91169) Laddaren klarar inte kraven på isolation och passerar inte heller spänningsprov med godkänt. Uppmätt avstånd är 0,3 mm där kravet är minst 4 mm. Det kan lätt bli överslag med både elchock och brand som följd. Hölje klarar inte av att stå emot värme på det sätt som det ska utan bidrar till brandspridning. Stickproppen är inte korrekt utformad. Laddaren saknar EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat att ITSajten i Kalmar AB ska återkalla alla sålda laddare. /privatpersoner/forsaljningsforbud/laddare-aterkallas-fran-konsument1/ Tue, 17 Feb 2015 07:42:52 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Ljusslinga med bristande nätdel 90089) Ljusslingan kommer med en nätdel som inte håller måttet. Interna komponenter saknar god isolation och stiften i stickproppen går att vrida runt. Ledningarna från stickproppsdelen är inte heller ordentligt fastsatta på kretskortet som sitter  i nätdelen. Det gör att ledningar kan lossna och komma i kontakt med sekundära delar och föra ut 230 Volt på ljusslingan. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud då bristerna innebär en risk för elchock och brand. /privatpersoner/forsaljningsforbud/ljusslinga-med-bristande-natdel/ Thu, 12 Feb 2015 07:37:26 GMT Belysning Klen isolering på ljuskedja 90044) Ljuskedjan uppfyller inte kraven på isolationsavstånd och klarar inte av spänningsprov. Vid tester på dragavlastningen så kunde det konstateras att denna inte håller måttet utan lossnar. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/klen-isolering-pa-ljuskedja/ Wed, 11 Feb 2015 07:42:10 GMT Belysning Tvetydig märkning på spotlight 90009) Märkningen på spotlighten är tvetydig och förvillande. Hela förpackningen är märkt IP44 (striltätt) trots att det bara är den åtkomliga delen som uppfyller kraven på just IP44. Den infällda delen uppfyller IP20 (oskyddat mot vatten). Armaturen saknar också avlastningsdon.  Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/tvetydig-markning-pa-spotlight/ Tue, 10 Feb 2015 07:04:21 GMT Belysning USB-laddare återkallas från konsument 89996) USB-laddaren har en amerikansk stickpropp och det medföljer en reseadapter till den. När man använder laddaren med denna kan man lätt komma åt spänningsförande delar. Då kan man få en elchock. Elsäkerhetsverket har beslutat att Bergsala Handic Aktiebolag ska återkalla alla sålda laddare. /privatpersoner/forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-fran-konsument9/ Mon, 09 Feb 2015 14:00:54 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Överslag i ljuskedja 89938) Ljuskedjans adapter har problem med isolationsavståndet. I interna komponenter så ligger trådar mot varandra. Det är inte tillåtet. Ljuskedjan är märkt med IP44 och ska klara av att vara ute. Vid vattenprov så sker överslag i ljuskedjans adapter och klarar därmed inte kraven. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/overslag-i-ljuskedja/ Fri, 06 Feb 2015 07:41:47 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Lamphållare kan lossna på ljusstake 89824) Lamphållarna i ljusstaken är inte ordentligt fastsatta i stommen. När prov dragprov utförs så lossnar lamphållaren. I vissa fall lossnade även skyddsglaset till själva ljuskällan. I båda dessa fall så exponeras spänningsförande delar, som då lätt kan beröras. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/lamphallare-kan-lossna-pa-ljusstake/ Wed, 04 Feb 2015 07:58:16 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt USB-laddare med brister 89753) USB-laddarens interna ledare är lödda direkt på kretskortet och kan lossna. Då kan ledarna komma åt delar som är berörbara, exempelvis USB-porten och det som sitter där. Det saknas även korrekt märkning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/usb-laddare-med-brister/ Mon, 02 Feb 2015 07:07:02 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Bordlampa med brister 89663) Bordlampan saknar dragavlastning och isoleringsbussar sitter inte fast ordentligt. Lamphållaren går också att vrida runt, vilket inte ska gå för då kan ju kabeln i lampan skadas.   /privatpersoner/forsaljningsforbud/bordlampa-med-brister/ Wed, 28 Jan 2015 07:53:52 GMT Belysning Högtalare återkallas från konsument 89238) USB-laddaren som driver högtalarna har flera allvarliga brister som gör den farlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att Gekås Ullared ska ta tillbaka alla sålda enheter. /privatpersoner/forsaljningsforbud/hogtalare-aterkallas-fran-konsument/ Wed, 21 Jan 2015 07:38:35 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Slushie-maker avger störningar 87551) Apparaten avger störningar. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 25,9 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. /privatpersoner/forsaljningsforbud/slushie-maker-avger-storningar/ Thu, 18 Dec 2014 08:43:00 GMT Bruksföremål Lampa med flugdesign återkallas från konsument 87438) Lampan, som är designad för att se ut som en fluga, har allvarliga brister i elsäkerheten. Elsäkerhetsverket har beslutat att Elektra Interiör AB ska återkalla alla sålda produkter. Den medföljande tesilen som ska fästas på ljuskällan kan vridas till ett läge där den kan bli spänningsförande, då den kan komma i kontakt med sockeln på ljuskällan. Det ger en hög risk för elchock. Anslutningsplinten i kopplingsdosan (som man sätter mot taket) sitter inte fast och då kan inte isolationsavtsåndet säkerställas. Dragavlastningen är inte korrekt utförd, utan man kan trycka in och vrida om anslutningskabeln. Vid värmeprov uppmättes temperaturer på 209 °C, och flugvingarna som är normalt brännbara kräver maxtemperatur på 90 °C. /privatpersoner/forsaljningsforbud/lampa-med-flugdesign-aterkallas-fran-konsument/ Tue, 16 Dec 2014 14:38:30 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning Strömförsörjningsdon USB-laddare återkallas från konsument 87760) USB-laddaren har mycket allvarliga fel som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att Helio Import ska återkalla alla sålda produkter. Isolationsavstånden inuti laddaren är mycket korta. Så lågt som 0,1 mm, där kravet är minst 4 mm. Isolationsbarriären mellan den primära delen (230 Volt) och den sekundära (USB-uttaget och det som sitter i det) saknas. Laddaren klarar inte spänningsprov utan det blir genomslag, vilket visar att den faktiskt är farlig. Stickproppen är också felaktigt utformad och gör att det blir svårt att stoppa in laddaren i ett uttag utan att ta i för mycket. Det gör att kontakten mellan stickpropp och uttag inte blir tillförlitlig. Laddaren saknar också EG-försäkran, vilket alla CE-märkta produkter ska ha. /privatpersoner/forsaljningsforbud/usb-laddare-aterkallas-fran-konsument8/ Tue, 09 Dec 2014 12:16:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Ledare kan lossna på ljusslinga 50728) Slingans dragavlastning är undermålig och ledningarna lossar lätt från lamphållarna vid test. Stickproppen är inte utförd korrekt utan stiften kan roteras, vilket de inte ska kunna göra. Slingan saknar korrekt bruksanvisning och EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Ledare-kan-lossna-pa-ljusslinga/ Mon, 08 Dec 2014 08:59:00 GMT Belysning Arbetslampa släpper in vatten 50729) Arbetsbelysningen släpper in vatten på spänningsförande delar, detta trots att den är märkt med IP44 och ska klara lite fukt. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Arbetslampa-slapper-in-vatten/ Fri, 05 Dec 2014 07:05:00 GMT Belysning Spotlight med dålig dragavlastning 50730) Dessa spotlights, som säljs i tre-pack, klarar inte tester gjorda på dragavlastningen. Överdelar till avlastningen var hos två av de tre spotlightsen defekta. Skruvar som håller dragavlastningen mister dessutom sitt gänggrepp och tappar därmed sin funktion. Plasten i höljet kring anslutningen klarar inte ett hållbarhetsprov utan deformeras. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Spotlight-med-dalig-dragavlastning/ Wed, 03 Dec 2014 08:00:00 GMT Belysning USB-laddare återkallas från konsument 50731) USB-laddaren har mycket allvarliga fel som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att Iphonedelar.se ska återkalla alla sålda produkter. Bland annat är avståndet mellan primär (230 Volt, det som finns i vägguttaget) och sekundären (USB-kontakten och det som kan sitta anslutet där) uppmätt till 0 mm. Det är inte okej utan kan leda till att livsfarlig spänning kan uppstå som då kan ge elchock. Det kan också leda till värmeutveckling med brand som resultat. Laddaren klarar inte heller spänningsprov vilket ytterligare visar att den inte alls uppfyller elsäkerhetskraven. Stickproppen, som sitter på laddaren, är inte utformad korrekt utan kan bidra till dålig kontakt med värmeutveckling som följd. Laddaren saknar också den EG-försäkran alla CE-märkta produkter ska ha.   /privatpersoner/forsaljningsforbud/USB-laddare-kan-ge-elchock/ Wed, 03 Dec 2014 07:31:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Tjocka stift på USB-laddare 50732) Stickproppen på USB-laddaren är felkonstruerad. Det visar sig främst att man med svårighet kan få in den i ett uttag. Det ska gå lätt att trycka in en stickpropp i ett uttag för att få god kontakt mellan de strömförande delarna. Dimensionerna (både tjocklek och längd) är helt enkelt för stora på stiftdelen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Tjocka-stift-pa-USB-laddare/ Thu, 20 Nov 2014 07:12:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Plint lös i taklampa 50733) Taklampans konstruktion är inte säker. Plinten där man skruvar fast kabeln är inte fäst i takkoppen. Det gör att isolationsavstånd inte kan säkerställas på ett bra sätt. Det saknas dragavlastning och bussningen i öppningen på fäströret lossnar lätt och då mister sin funktion. Bussningen ska skydda kabeln mot att skavas av. Märkningen är inte okej utan är märkt med jordsymbol, men saknar jord (dubbelisolerat utförande). Lampan saknar EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Plint-los-i-taklampa/ Tue, 18 Nov 2014 07:51:00 GMT Belysning Taklampa med felaktiga socklar 3045) Taklampans lamphållare klarar inte kraven utan kan göra att lampsockeln är spänningssatt när man skruvar i lampan. Socklarna i lampan uppfyller inte kraven helt enkelt. Taklampan består i princip av ett antal socklar med dubbla hållare. Taklampan saknar också EG-försäkran.  Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Taklampa-med-felaktiga-socklar/ Fri, 07 Nov 2014 07:50:00 GMT Belysning Strålkastare för utomhusbruk tar in vatten 3044) Strålkastarens kapsling klarar inte vattenprov utan att vatten tränger in, trots att märkningen visar att den ska klara det. Drivdonet inuti armaturen blir för varmt vid onormal drift. Vid spänningsprov så fallerar strålkastaren och klarar inte kraven. Märkningen är tvetydig, då flera IP-klasser är noterade. Strålkastaren saknar också EG-försäkran och bruksanvisning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Stralkastare-for-utomhusbruk-tar-in-vatten/ Mon, 03 Nov 2014 08:30:00 GMT Belysning Strömställare och dimmer får försäljningsförbud 3043) Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för två olika produkter från tillverkaren Fibaro. Den ena är en dimmer och den andra är en strömställare.  /privatpersoner/forsaljningsforbud/Stromstallare-och-dimmer-far-forsaljningsforbud/ Fri, 31 Oct 2014 07:28:00 GMT Installationsmateriel IT-utrustning Övrigt Laddare återkallas från konsument 3042) Laddaren har otroligt klena isolationsavstånd mellan den primära sidan (230 Volt) och den sekundära sidan (USB-uttaget och det som är anslutet där, exempelvis en telefon). Uppmätt så är avståndet så lågt som 0 mm där kravet är minst 4 mm.  Laddaren klarar inte heller spänningsprov utan farlig spänning kommer ut just på den sekundära sidan. Det gör att det är hög risk att farlig spänning blir berörbar. Stickproppen är inte korrekt utformad. Höljet klarar inte brandprov utan bidrar till brandspridning. Sammantaget ger detta en hög risk för elchock och brand. Produkten saknar CE-märke och EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat att Akso teknik ska återkalla alla sålda produkter. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Laddare-aterkallas-fran-konsument/ Tue, 23 Sep 2014 07:27:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Laddare med fel stickpropp 3041) Laddaren har en engelsk stickpropp och kommer med en reseadapter. Det är inte tillåtet att sälja produkter med fel stickpropp i Sverige. Man ska inte behöva använda reseadapter permanent. Laddaren saknar också EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Laddare-med-fel-stickpropp/ Mon, 22 Sep 2014 07:24:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Bristande jord i taklampa för barn 3040) Taklampans jordanslutning är inte tillförlitlig utan kan brista i kontakt. De tre ställbara lederna som ljuskällorna sitter i har bara sporadisk kontakt med jorden. Efter hållbarhetsprov så lossnade etiketter från lamphusen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Bristade-jord-i-taklampa-for-barn/ Mon, 08 Sep 2014 07:45:00 GMT Belysning Motorvärmare får förbud 3039) Motorvärmaren, en typ av slangvärmare, har ett antal brister vad gäller elsäkerhet. Anslutningssladden är inte bara av fel typ men också för klent tilltagen. Vid felfall (kortsluten termostat) så sker överledning i elementet och nätsäkringen löser ut. Produkten ska klara ett felfall för att vara säker. Märkning och bruksanvisning saknas, likaså EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Motorvarmare-far-forbud/ Fri, 29 Aug 2014 08:01:00 GMT Bruksföremål Övrigt Ledningsbunden och strålad störning från LED-slinga 3038) Led-slingan avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 21,2 dB över gränsen vilket är en hel del. Även höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg 19,1 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka elektriska apparater som finns i närheten. Led-slingan saknar också en korrekt EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Ledningsbunden-och-stralad-storning-fran-LED-slinga-/ Tue, 26 Aug 2014 09:28:00 GMT Belysning Ledningsbunden störning från LED-lampa 3037) LED-lampan avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 7,6 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Ledningsbunden-storning-fran-LED-lampa/ Tue, 26 Aug 2014 08:02:00 GMT Belysning Störande arbetsbelysning 3036) Arbetsbelysningen (laddningsbar och med LED-lampa) avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 19,0 dB över gränsen vilket är en hel del. Även höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg 23,4 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka utrustning som finns i närheten. Arbetsbelysningen saknar också en korrekt EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Storande-arbetsbelysning-/ Mon, 18 Aug 2014 07:06:00 GMT Belysning Markmätarskåp tar in vatten 3035) Markmätarskåpet klarade inte IP44-test. Vattenstänk kom in runt komponenterna och på säkringssocklarna. IP44 är en märkning som finns på produkter för att visa användaren att de kan placeras i fuktig miljö (exempelvis utomhus). Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Markmatarskap-tar-in-vatten/ Fri, 15 Aug 2014 07:30:00 GMT Installationsmateriel Brister hos grenuttag 3033) Grenuttaget, som har ett överspänningsskydd, har uttag som inte är korrekt utformade. Stickproppar faller lätt ur och petskyddet (de små luckorna i hålen) åker undan för lätt. Isolationsavstånd intern är för klent tilltagna. Kabelanslutningar inuti grenuttaget är ej ordentligt svetsade och kardeler spretar. Grenuttaget klarar inte spänningsprov utan att överslag sker. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Brister-hos-grenuttag/ Mon, 11 Aug 2014 08:04:00 GMT Installationsmateriel Laddare för radiostyrd helikopter återkallas från konsument 3034) Batteriladdaren, som kommer med en radiostyrd helikopter, är farlig. Laddaren ansluts med en "reseadapter" och det gör att man oerhört lätt kan komma åt spänningsförande delar på stickproppen. Det ger en mycket hög risk för elchock. Komponenter inuti laddaren saknar rätt isolering, vilket gör att överslag kan ske. Komponenter som sitter mellan den primära sidan (230 Volt) och den sekundära (utgången från laddaren), uppfyller inte kraven på isolation och kan ge elchock. Anslutningskabeln är av fel typ och saknar mantel. EG-försäkran finns inte till produkten. Elsäkerhetsverket har beslutat att Cbiz Partner AB ska återkalla alla sålda produkter. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Laddare-for-radiostyrd-helikopter-aterkallas-fran-konsument/ Fri, 08 Aug 2014 08:27:00 GMT Strömförsörjningsdon Övrigt Grenuttag åsidosätter skydd 3032) Grenuttagets breda jordkontaktdon ger otillförlitlig jordning som kan göra att ansluten utrustning inte får kontakt med jorden. Det kan åsidosätta skyddet för dessa anslutna apparater. Många apparater kräver att du ansluter det till ett jordat uttag för fullt skydd. Vid prov med belastning har också delar av grenuttaget visat sig bli alldeles för varmt. Det kan ge  upphov till brännskador och i värsta fall brand. Uttagens brunnar är för djupa och kan ge problem med vinklade stickproppar. Märkningen är också bristfällig, vilket gör att den som använder produkten kan överlasta den. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Grenuttag-asidosatta-skydd/ Fri, 08 Aug 2014 07:40:00 GMT Installationsmateriel Övrigt USB-laddare återkallas från konsument 3031) USB-laddaren har allvarliga brister i elsäkerhet och återkallas från konsument. Isolationsavståndet mellan primär sida (230 V) och sekundär (USB-uttaget och det som sitter inkopplat där) är för klent. Uppmätt är 0,1 mm där kravet är minst 4,0 mm. Laddaren klarar inte spänningsprov utan genomslag sker. Höljets plast är inte bra och klarar inte flamprov utan bidrar till brandspridning. Stickproppens stift kan roteras och då kan interna ledningar lossna. Sammantaget ger detta att det finns hög riskför elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutat att MTP, My Trendy Phone Sweden AB ska återkalla alla sålda produkter. /privatpersoner/forsaljningsforbud/USB-laddare-aterkallas-fran-konsument7/ Tue, 05 Aug 2014 07:29:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Industriarmatur med brister 3030) Armaturen, som är avsedd för montering i exempelvis industrilager, har en del brister i elsäkerheten. I exemplaret som testades saknades jordanslutning trots att stickproppen var jordad. Ledarna var försedda med lödning, det kan innebära att de lossnar vid anslutningarna. Dragavlastning saknas, vilket gör att nätsladden kan lossna vid påfrestning. Korrekt EG-försäkran saknas. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.  /privatpersoner/forsaljningsforbud/Industriarmatur-med-brister/ Mon, 21 Jul 2014 22:00:00 GMT Belysning Takarmatur för industri avger störningar 3028) LED-armaturen avger störningar. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som finns inkopplad i samma elnät. Uppmätta störningar ligger på 11,0 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Takarmatur-for-industri-avger-storningar/ Tue, 24 Jun 2014 08:09:00 GMT Belysning Reseadapter åsidosätter skydd 3027) Reseadaptern har ett antal brister vad gäller elsäkerheten. Det ska inte vara möjligt att ansluta till uttag som har en högre spänning eller en lägre strömstyrka. Denna adapter gör det möjligt. Dimensionerna på uttagsdelen är inte korrekta. Man kan lätt lyckas deformera sido-jorddonen med följande åsidosättning av jord. Man tappar alltså ett viktigt skydd på den anslutna jordade apparaten. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för reseadaptern. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Reseadapter-asidosatter-skydd/ Mon, 16 Jun 2014 07:54:00 GMT Installationsmateriel Övrigt Laddare för e-cigarrett återkallas från konsument 3026) Laddaren för e-cigarretter, som är en vanlig USB-laddare, är farlig. Stiften roterar vid påfrestning och ger upphov till glappkontakt som kan innebära värmeutveckling och brand som resultat. Höljet klarar inte heller brandprov utan tar lätt eld och bidrar till att sprida branden. Isolationsavstånd mellan den primära sidan (230 Volt) och den sekundära (USB-uttaget och det som sitter i där) är för klent. Uppmätt är 0,5 mm där kravet är minst 4,0 mm. Det gör också att laddaren inte klarar spänningsprovet utan att ett överslag sker. Vidare så saknas EG-försäkran och bruksanvisning. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Laddare-for-e-cigarrett-aterkallas-fran-konsument/ Thu, 12 Jun 2014 08:10:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Adapter till TV-spel felaktig 3025) TV-spelkonsollen kommer levererad med nätadapter med brittisk stickpropp och reseadapter. En laddare med brittisk stickpropp till TV-spel. Elprodukter som säljs i Sverige ska vara försedd med passande stickpropp, och den brittiska är inte en av de stickpropparna. Den reseadapter som medföljde produkten uppfyllde inte heller kraven. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Adapter-till-TV-spel-felaktig/ Mon, 09 Jun 2014 07:56:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Bänkarmatur med danskt uttag 3024) Bänkarmaturen är försedd med ett danskt uttag. De danska uttagen har ett jordhål och inte sidodon för jorden som svenska uttag har. Det gör att jorden åsidosätts om man använder en svensk stickpropp. Den jordanslutning som finns inuti är så spänd att den påfrestas anslutningsklämmans skyddsjordkontakt. Interna ledningar mellan plintarna i armaturen är för klent tilltagna och är så monterade att kardeler från en flertrådig ledare kan komma i kontakt med armaturens metallstomme. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Bankarmatur-med-danskt-uttag/ Wed, 21 May 2014 08:00:00 GMT Belysning Skarvuttag med glapp 3023) Skarvuttagets uttagsdel och stickpropp uppfyller inte kraven utan avviker från de måttblad som finns. Det gör att det finns risk för glappkontakt och upphettning som kan leda till brand. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Skarvuttag-med-glapp/ Mon, 28 Apr 2014 10:23:00 GMT Installationsmateriel Strömförsörjningsdon Övrigt Störande arbetsbelysning 3022) När man byter ljuskälla så kan man lätt komma åt farlig spänning och få elchock. Både anslutningsledning och interna ledare är för klent tilltagna. Ledarna saknar korrekt dragavlastning och lossnar för lätt. Isolationsavstånd i armaturen är så låga som 1,4 mm där kravet är minst 4,6 mm. Armaturen klarar inte heller spänningsprov. Detta gör att Elsäkerhetsverket har beslutat att ABS M-Sport AB ska återkalla alla sålda takarmaturer. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Storande-arbetsbelysning/ Thu, 24 Apr 2014 08:06:00 GMT Belysning Laddare till golfvagn avger störningar 3021) Laddaren, som är till för golfvagnar, avger störningar. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som finns i närheten. Uppmätta störningar ligger på 6,9 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Laddare-till-golfvagn-avger-storningar/ Fri, 14 Mar 2014 10:47:00 GMT Bruksföremål Strömförsörjningsdon Klämspot återkallas från konsument 3020) En spotlight med klämma har visat sig ha allvarliga brister i elsäkerheten. Klämman är för klen och kan göra att lampan lätt glider iväg. Då kan själva ljuskällan komma emot en brännbar yta. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Klamspot-aterkallas-fran-konsument/ Mon, 10 Mar 2014 11:30:00 GMT Belysning Adapter till TV-spel får förbud 3019) TV-spelkonsollen kommer levererad med nätadapter med brittisk stickpropp och reseadapter. En laddare med brittisk stickpropp till TV-spel. Elprodukter som säljs i Sverige ska vara försedd med passande stickpropp, och den brittiska är inte en av de stickpropparna. Den reseadapter som medföljde produkten uppfyllde inte heller kraven. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Adapter-till-TV-spel-far-forbud/ Fri, 07 Mar 2014 09:02:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Gårdsarmatur släpper in vatten 3018) Gårdsarmaturen saknar det mesta i märkningsväg och bruksanvisningar. Konstruktionen som sådan gör också att vatten och damm kan tränga in i armaturen. Det saknas också en dragavlastning för anslutningskabeln. Det gör att det finns risk för kortslutning. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Gardsarmatur-slapper-in-vatten/ Mon, 03 Mar 2014 13:13:00 GMT Belysning Fotbad med störningar 3017) Fotbadet avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten i samma elnät. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Fotbad-med-storningar/ Tue, 18 Feb 2014 11:35:00 GMT Bruksföremål Osäker laddare för dator 3016) Laddaren klarar inte spänningsprov utan att ett överslag sker. Likaså är isolationsavstånden inuti för klent tilltagna. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Osaker-laddare-for-dator/ Fri, 14 Feb 2014 07:09:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Utstrålad och ledningsbunden störning från LED-belysning 3015) LED-belysningen avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät somEn LED-strip som avger störningar. den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Utstralad-och-ledningsbunden-storning-fran-LED-belysning/ Tue, 11 Feb 2014 07:24:00 GMT Belysning LED-lampa stör elnät 3014) LED-lampan avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. /privatpersoner/forsaljningsforbud/LED-lampa-stor-elnat/ Fri, 07 Feb 2014 07:25:00 GMT Belysning Lampa för barn återkallas från konsument 3013) Lampan, i form av en robot, anses vara avsedd för barn. En robotlampa. Barnlampor får ha högst 24 volt matningsspänning och denna har 230 volt. Själva lampdelen kan dessutom lätt tas loss för hand. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Lampa-for-barn-aterkallas-fran-konsument/ Tue, 04 Feb 2014 07:48:00 GMT Belysning LED-strålkastare får försäljningsförbud 3012) Strålkastaren, med inbyggd LED-modul, har ett antal brister och Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. En strålkastare med försäljningsförbud. Bland annat är anslutningsklämman för nätsladden utformad så att kardeler från nätsladden kan komma åt berörbara metalldelar. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Felaktigt-LED-stralkastare/ Fri, 31 Jan 2014 07:51:00 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt LED-lampa stör elnätet 3011) LED-lampan avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 16,1 dB över gränsen. Lampan saknar också en korrekt EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. /privatpersoner/forsaljningsforbud/LED-lampa-stor-elnatet1/ Wed, 29 Jan 2014 14:32:00 GMT Belysning Störningar från strömförsörjningsdon 3009) Strömförsörjningsdonet avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Storningar-fran-stromforsorjningsdon/ Wed, 22 Jan 2014 16:20:00 GMT Strömförsörjningsdon Bordslampa återkallas från konsument 3010) Bordslampan välter för lätt och då blir den alldeles för varm. Det innebär att det finns hög risk för brand. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Bordlampa-aterkallas-fran-konsument/ Wed, 22 Jan 2014 13:12:00 GMT Belysning Laddare för elcykel avger störningar 3007) Laddaren, som är avsedd för elcyklar, avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 21,4 dB över gränsen. Laddaren saknar också en korrekt EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Laddare-for-elcykel-avger-storningar/ Fri, 17 Jan 2014 09:01:00 GMT Bruksföremål Strömförsörjningsdon Batteriladdare återkallas från konsument 3008) Laddaren är farlig och Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Importören är ålagd att varningsinformera. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Batteriladdare-aterkallas-fran-konsument1/ Mon, 13 Jan 2014 12:57:00 GMT Bruksföremål Strömförsörjningsdon Övrigt Strålkastare blir för varm 3006) Strålkastaren, i form av en flyttbar arbetslampa, blir för varm både inuti och utanpå huset och det innebär risk för brand. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Stralkastare-blir-for-varm/ Thu, 19 Dec 2013 07:33:00 GMT Belysning Gatuarmatur med klen anslutninsgkabel 3005) Gatuarmaturens anslutningskabel är för klent tilltagen och säkerhetsinformation saknas. Det interna drivdon som finns inuti klarar inte heller den spänning som armaturen är märkt med. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Gatuarmatur-med-klen-anslutninsgkabel/ Mon, 02 Dec 2013 13:15:00 GMT Belysning USB-laddare med brister i elsäkerhet 3004) USB-laddaren, med fyra USB-uttag, har för klent isolationsavstånd och det finns risk för överslag. Höljet klarar inte heller värmeprov utan kan bidra till brandspridning ifall värme uppstår inuti laddaren vid exempelvis ett överslag. All väsentlig märkning saknas helt. Stickproppen är inte korrekt utformad. Ingen godtagbar EG-försäkran fanns till USB-laddaren. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/USB-laddare-med-brister-i-elsakerhet/ Mon, 02 Dec 2013 09:29:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Korta isolationsavstånd i laddare för dator 3003) Laddaren har för kort isolationsavstånd i interna komponenter och det kan ge risk för elchock och brand. Det saknas också väsentlig märkning och EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Korta-isolationsavstand-i-laddare-for-dator/ Fri, 29 Nov 2013 07:36:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Sladd kan skavas i bordlampa 3002) Bordlampan saknar skydd mot att sladden skavs i öppningar i själva armaturen. Det gör att sladden kan skavas sönder efter en tid. Dragavlastningen kan också lätt gå sönder. Den blir också något för varm där man greppar på skärmen för att justera riktningen på lampan, vilket är testat vid värmeprov. Ingen EG-försäkran fanns till bordlampan. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Sladd-kan-skavas-i-bordlampa/ Tue, 19 Nov 2013 07:31:00 GMT Belysning USB-laddare återkallas från konsument 3001) USB-laddaren är farlig och Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. /privatpersoner/forsaljningsforbud/USB-laddare-aterkallas-fran-konsument6/ Fri, 15 Nov 2013 07:00:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Laddare för dator med bristande stickpropp 3000) Laddaren, som ska ladda datorer, saknar väsentlig märkning och stickproppen är intekorrekt utförd. Brister visar att själva stiften kan lossna från stickproppsdelen och då kan risk för elchock och brand uppstå. Ingen EG-försäkran fanns till laddaren. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Laddare-for-dator-med-bristande-stickpropp/ Wed, 13 Nov 2013 11:15:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Strömtång klarar inte höga krav 2999) Den digitala strömtången klarar inte kraven för den högre klassificering som den är märkt med. Den är märkt med 1000V CAT II men uppfyller inte kraven på dubbel/förstärkt isolering för den kategorin. Om den används vid de högre spänningar som den är märkt med så kan det innebära risk för elchock. Säkerhetsinformationen är på tyska, kravet är att den ska vara på svenska. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Stromtang-klarar-inte-hoga-krav/ Wed, 06 Nov 2013 09:22:00 GMT Installationsmateriel Övrigt Störningar från motionsband 2997) Motionsbandet avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 52,7 dB över gränsen. Motionsbandet saknar också en korrekt EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Storningar-fran-motionsband/ Mon, 28 Oct 2013 11:39:00 GMT Bruksföremål Övrigt USB-laddare återkallas från konsument 2998) USB-laddaren är farlig och Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Förbudet gäller även de USB-laddare av samma typ som inte är rosa som importören säljer. Bristerna som ligger till grund för beslutet är bland annat att isolationsavståndet är uppmätt till 0,0 mm där kravet är minst 4,0 mm. Vid spänningsprov sker överslag. Höljet är felaktigt utfört och... /privatpersoner/forsaljningsforbud/USB-laddare-aterkallas-fran-konsument5/ Thu, 24 Oct 2013 13:00:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon USB-laddare med klen isolation 2996) USB-laddaren har brister vad gäller elsäkerhet. Bland annat är isolationsavståndet internt mellan primär sida (230 volt) och sekundär (USB-uttaget) är för klent tilltaget. Som lägst är det uppmätt till 2,0 mm där kravet är 4,0 mm. Laddaren klarar inte heller spänningsprov utan överlsag sker till den sekundära sidan, vilken också är berörbar. Stickproppsdelen är inte heller korrekt utförd. Forme... /privatpersoner/forsaljningsforbud/USB-laddare-med-klen-isolation/ Mon, 21 Oct 2013 10:53:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon USB-laddare med brister 2995) USB-laddaren har brister i den interna isolationen mellan den primära sidan (230 volt) och den sekundära (exempelvis USB-uttaget och det som är kopplat där). Laddaren saknar också en korrekt EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk... /privatpersoner/forsaljningsforbud/USB-laddare-med-bristande-isolering/ Mon, 14 Oct 2013 07:31:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Stickpropp med brister på USB-laddare 2994) USB-laddarens stickpropp för 230 volt har ett stift som roterar för lätt. Laddaren saknar också en korrekt EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompabilitet (1992:1512). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Stickpropp-med-brister-pa-USB-laddare/ Thu, 10 Oct 2013 14:29:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Demonterbar stickpropp får försäljningsförbud 2993) Stickproppen är avsedd för pressning och ska levereras med kabel ansluten. Vid fel montering, vilket lätt kan ske, kan det ge upphov till brandrisk. Avståndet mellan stickproppens stift avviker från standard. Det är oklart om stickproppen verkligen är certifierad, vilket är ett krav. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Observera att alla... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Demonterbar-stickpropp-far-forsaljningsforbud/ Mon, 23 Sep 2013 09:22:00 GMT Installationsmateriel Övrigt Datornätdel med brister 2992) Datorchassiet med tillhörande nätdel har brister i elsäkerheten. En brist är att isolationen mellan den primära sidan (230 Volt) och den sekundära sidan (klenspänningar in till bland annat moderkortet) inte är tillräcklig. Uppmätt är 1,2 mm där kravet är 5,0 mm. Produkten saknar också bruks- och installationsanvisningar på svenska, där viktiga uppgifter som att nätdelen måste kopplas till jorda... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Datornatdel-med-brister/ Fri, 23 Aug 2013 14:33:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Gatuarmatur avger störningar 2991) Gatuarmaturen, som är försedd med en induktionslampa, avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 60,7 dB över gränsen. Armaturen avger också utstrålad störning på 17,1 dB över gränsen vilket kan påverka utrustning i närhete... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Gatuarmatur-avger-storningar/ Wed, 21 Aug 2013 14:38:00 GMT Belysning Elradiator får försäljningsförbud 2990) Elradiatorn saknar en del information i bruksanvisningen, bland annat att kopplingsdosan på baksidan ska monteras på en vägg. Om man inte monterar dosan på en vägg kan man komma åt enkelisolerade ledare. Man kan också komma åt spänningsförande delar på plinten i kopplingsdosan där ledare ska anslutas. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Elradiator-far-forsaljningsforbud/ Tue, 20 Aug 2013 07:28:00 GMT Bruksföremål Spelkonsol med fel stickproppsadapter 2989) Stickproppsadaptern medföljer en spelkonsol, som i sin tur är försedd med en engelsk stickpropp. I Sverige så får man bara sälja produkter med svenska stickproppar. Stickproppsadaptern uppfyller dessutom inte måttbladen för stickproppar, och jordningen är felaktigt utförd. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Spelkonsoll-med-fel-stickproppsadapter/ Fri, 16 Aug 2013 14:35:00 GMT IT-utrustning Balkonggrill får försäljningsförbud 2988) Balkongrillen har en del brister i elsäkerheten. IP-märkning, märkning som bland annat visar skyddet mot väta, saknas. Balkongrillen är tänkt att användas utomhus och då är IP-märkning ett krav. Värmeelementet sitter löst, även vid drift. Det kan också plockas loss och användas utanför sin hållare. Anslutningssladdens är av en typ som är avsedd för inomhusbruk. Om anslutningssladdens ledare... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Balkonggrill-far-forsaljningsforbud/ Thu, 08 Aug 2013 07:43:00 GMT Bruksföremål Nattlampa inbjuder barn till lek 2987) Nattlampan är avsedd för 230 volt och inbjuder barn till lek. Stickproppens stift klarar inte proven utan kan vridas. Lamphållaren är inte korrekt utformad. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. bservera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompabilitet (1992:1512). En överklagan ska vara... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Nattlampa-inbjuder-barn-till-lek/ Wed, 07 Aug 2013 07:52:00 GMT Belysning Led-lysrör avger störningar 2986) LED-lysröret avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 32,6 dB över gränsen. Lysröret avger också utstrålad störning på 17,2 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Led-lysror-avger-storningar/ Tue, 06 Aug 2013 07:01:00 GMT Belysning Elmätare avger störningar 2985) Elmätaren med tillhörande utrustning avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 13,8 dB över gränsen. Elmätaren med tillbehör avger också utstrålad störning på 7,0 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Elmatare-avger-storningar/ Thu, 11 Jul 2013 14:34:00 GMT Installationsmateriel IT-utrustning Övrigt LED-lysrör återkallas från konsument 2984) LED-lysröret är farligt och Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Röret blir spänningsförande om man sätter i ena änden först i armaturen. Man kan då få en elchock om man rör den fria änden. Isolationsavstånd mellan spänningsfarliga delar och höljet som är i metall mättes upp till 1,2 mm där kravet är minst 4,6 mm. Vid spänningsprov så sker överslag,... /privatpersoner/forsaljningsforbud/LED-lysror-aterkallas-fran-konsument/ Tue, 09 Jul 2013 09:07:00 GMT Belysning Ledare blir för varm i kaffebryggare 2982) En kaffebryggare har visat sig ha brister i säkerhet och Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. En inre kopplingsledare ligger an mot ett värmerör som blir för varmt. Det kan ge reslutatet att ledaren går av. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompabilitet (1992:1512). En överklagan... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Ledare-blir-for-varm-i-kaffebryggare/ Fri, 28 Jun 2013 14:04:00 GMT Bruksföremål LED-lampa återkallas från konsument 2983) LED-lampan har allvarliga brister i elsäkerheten och Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter.  Lysdiodernas lödpunkter är berörbara och de är inte pålitligt isolerade från nätspänningen vilket innebär att det fInns en betydande risk att den som vidrör LED-lampan kan få ström genom kroppen. Vid spänningsprov så skedde överslag.  LED-lampans ljusriktning k... /privatpersoner/forsaljningsforbud/LED-lampa-aterkallas-fran-konsument2/ Tue, 25 Jun 2013 08:29:00 GMT Belysning LED-lampa återkallas från konsument 2980) LED-lampan har mycket litet isolationsavstånd, vilket också gör att den inte klarar spänningsprovet. Avstånd mellan farliga, spänningsförande delar och berörbara delar uppmättes till 0,2 mm där kravet är minst 4,6 mm. Avstånd mellan primär (230 Volt) och sekundär (klenspänning i lampan) uppmättes till 0,1 mm och det gör att beröringsspänningen blir 68 Volt, vilket inte är tillåtet. Lampan i... /privatpersoner/forsaljningsforbud/LED-lampa-aterkallas-fran-konsument1/ Mon, 24 Jun 2013 13:58:00 GMT Belysning LED-lampa utan märkning 2979) LED-lampan, med G9-sockel, klarar inte kraven. Lampan saknar all väsentlig märkning och däribland CE-märkning. Lampan i sig väger också för mycket, då vikten maximalt får vara 12 gram och denna väger 23 gram. Lampan saknar också EG-försäkran, vilket är ett grundläggande dokument för CE-märkningen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Observera att alla beslut är möjliga att... /privatpersoner/forsaljningsforbud/LED-lampa-utan-markning/ Thu, 20 Jun 2013 08:55:00 GMT Belysning LED-lampa återkallas från konsument 2981) LED-lampan är farlig och Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Lampans skyddsglas sitter inte fast ordentligt och kan lätt tas loss. Då kan man lätt komma åt den interna LED-modulen (det som avger ljuset) som är ansluten till farlig spänning. Även om skyddsglaset inte tas bort så är isolationsavståndet bara 1,0 mm där kravet är minst 4,6 mm. LED-lampa... /privatpersoner/forsaljningsforbud/LED-lampa-aterkallas-fran-konsument/ Thu, 20 Jun 2013 08:22:00 GMT Belysning Neonskylt med löstagbar isolering 2978) En neonskylt har en del brister i säkerhet och Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Skyltens isolermuffar, vid ändarna på neonröret, kan lossas för hand. Skylten saknar också all väsentlig märkning samt saknar EG-försäkran.  Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompabilitet... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Neonskylt-med-lostagbar-isolering/ Wed, 19 Jun 2013 10:26:00 GMT Belysning Lampor kan lossna på ljuskedja 2977) Ljuskedjans LED-lampor kan lätt lossna när de utsätts för dragprov. Ljuskedjan saknar också märkning och instruktioner på svenska. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompabilitet (1992:1512). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverk... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Lampor-kan-lossna-pa-ljuskedja/ Mon, 17 Jun 2013 14:10:00 GMT Belysning Lysrörsarmatur för klassat område saknar korrekt säkerhetsinformation 2975) En armatur, för montering i klassat område (ATEX), har i märkningen. Bland annat saknas utrustningsgrupp, uppgifter om tillverkaren och instruktionerna är inte på svenska. Märkningen visar också att man måste extra hänsyn till elektrostatisk urladdning. Information i medföjande säkerhetsinformation saknas för hur man ska ta extra hänsyn till detta. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningf... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Lysrorsarmatur-for-klassat-omrade-saknar-korrekt-sakerhetsinformation/ Thu, 13 Jun 2013 15:03:00 GMT Belysning Batteriladdare återkallas från konsument 2976) Batteriladdaren med tillhörande adapter har brister i elsäkerheten. Vid test så har det visat sig att höljet till dessa inte klarar flamprov utan bidrar till brandspridning. Stickproppen på adaptern är inte korrekt utförd och har fel mått samt att det går att rotera stiften. Nätanslutningen från stickproppsdelen till kretskortet inuti adaptern är ej tillförlitligt utförd utan kan lossna. Om des... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Batteriladdare-aterkallas-fran-konsument/ Thu, 13 Jun 2013 10:43:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon USB-laddare återkallas från konsument 2974) USB-laddaren, som saknar CE-märkning, har ett antal allvarliga brister. Vid spänningstest så sker överslag lätt och farlig spänning uppstår i USB-kontaktens metallfäste. Interna isolationsavstånd mellan den nätanslutna delen (230 V) och den sekundära (som är ansluten till USB-kontakten) är för korta. Uppmätt är mellan 0,5 mm och kravet är minst 4 mm (luftavstånd) samt minst 5 mm (krypavstånd).... /privatpersoner/forsaljningsforbud/USB-laddare-aterkallas-fran-konsument4/ Mon, 10 Jun 2013 10:43:00 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt USB-laddare avger utstrålade störningar 2973) USB-laddaren avger utstrålade störningar, alltså störningar som kan påverka utrustning i närheten. Uppmätta störningar ligger på 15,1 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompabilitet (1992:1512). E... /privatpersoner/forsaljningsforbud/USB-laddare-avger-utstralade-storningar/ Wed, 05 Jun 2013 15:37:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon LED-lampa avger störningar 2972) LED-lampan med E14-sockel avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 56,2 dB över gränsen. Lampan saknar också EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Observera at... /privatpersoner/forsaljningsforbud/LED-lampa-avger-storningar2/ Thu, 30 May 2013 14:16:00 GMT Belysning Takarmatur med LED klarar inte spänningsprov 2971) Takarmaturen, som är utförd för infällt montage med lysdioder(LED), har en del brister i elsäkerhet. Några brister är att det sker överslag vid spänningsprov och isolationsavstånd mellan primär och sekundär krets är för klent tilltaget. Uppmätt är 3,8 mm och kravet är 4,6 mm. Komponenter i strömförsörjningsdonet sitter ej korrekt monterade, vilket också kan underlätta överslag vid spänningsprov... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Takarmatur-med-LED-klarar-inte-spanningsprov/ Wed, 29 May 2013 15:23:00 GMT Belysning Riskokare återkallas från konsument 2810) Riskokaren har fel skyddsklass, skyddsklass 0, och saknar därmed skyddsjord. Stickproppen är felaktigt utförd och spänningsförande delar kan vara berörbara. Efter värmeprov var spänningförande delar berörbara under riskokaren. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Riskokaren saknar EG-försäkran, märkning och bruksanvisning på svenska. Om du äger denna... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Riskokare-aterkallas-fran-konsument/ Wed, 29 May 2013 00:00:00 GMT Bruksföremål Reseadapter återkallas från konsument 2809) Spänningsförande delar är berörbara då stickproppen på reseadaptern delvis är intryckt i ett uttag. Det är också möjligt att föra in en stickpropp i uttaget så att ett stift är fritt. Det kan då vara spänning på det fria stiftet, vilket är berörbart. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Produkten saknar EG-försäkran och märkning. Stickproppsdelar är... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Reseadapter-aterkallas-fran-konsument/ Wed, 29 May 2013 00:00:00 GMT Installationsmateriel Övrigt Störningar från induktionslampa 2970) Induktionslampan med E27-sockel avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 35,2 dB över gränsen. Även strålad störning är uppmätt, vilket ligger på 33,0 dB över gränsen. Utstrålad störning kan störa utrustning som finns i... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Storningar-fran-induktionslampa/ Wed, 15 May 2013 10:03:00 GMT Belysning Adapter från E14- till E27-sockel har brister i elsäkerheten 2969) En adpater, för att använda E27-lampor i en armatur med E14-sockel, har en del brister. Bland annat är gängorna spänningsförande i E27-sockeln och det kan medföra att lampans sockel blir direkt spänningssatta vid i- och urskruvande. Kombinationen av socklar gör också att lampor med högre effekt (och E27-sockel) kan monteras i armaturer som är avsedda för lägre effekt (E14-sockel). E14-sockeln ä... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Adapter-fran-E14--till-E27-har-brister-i-elsakerheten/ Tue, 07 May 2013 13:30:00 GMT Belysning LED-lampa kan störa annan utrustning 2968) LED-lampan med GU10-sockel avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 60,9 dB över gränsen. Lampan saknar också en godtagbar EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare... /privatpersoner/forsaljningsforbud/LED-lampa-kan-stora-annan-utrustning/ Mon, 22 Apr 2013 08:32:00 GMT Belysning Klent isolationsavstånd på LED-lampa 2967) LED-lampans isolationsavstånd mellan spänningsfarliga delar och berörbara delar är för litet. Uppmätt är 2,6 mm där kravet är 4,6 mm. Vidare är det för kort avstånd mellan inkommande spänningar internt i ljuskällan. Kravet är i det här fallet 2,3 mm och uppmätt är 1,8 mm. Det gör att det kan finnas fara för elchock och brand. Sockeln i sig, en E27-sockel, är felaktigt utformad. Elsäkerhetsverke... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Klent-isolationsavstand-pa-LED-lampa/ Fri, 19 Apr 2013 13:48:00 GMT Belysning Induktionslampa avger störningar 2966) Ledningsbunden störning har uppmätts från induktionslampan, som är utförd med E27-sockel. Även strålad störning är uppmätt. De uppmätta störningarna ligger på 34,8 dB respektive 2,9 dB över de gränser som finns. Störningarna kan påverka annan inkopplad utrustning (i samma elnät) eller utrustning som befinner sig nära. Lampan saknar också CE-märkning och EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Induktionslampa-avger-storningar2/ Tue, 09 Apr 2013 07:46:00 GMT Belysning Laddare för dator avger störningar 2965) Ledningsbunden störning har uppmätts från laddaren, som är gjord för bärbara datorer. Även strålad störning är uppmätt. De uppmätta störningarna ligger på 14,3 dB respektive 18,7 dB över de gränser som finns. Störningarna kan påverka annan inkopplad utrustning (i samma elnät) eller utrustning som befinner sig nära. Laddaren har också problem med övertoner. Elsäkerhetsverket har beslutat om... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Laddare-for-dator-avger-storningar/ Thu, 21 Mar 2013 11:43:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Störningar från laddare 2964) Ledningsbunden störning har uppmätts från laddaren, som är gjord för bärbara datorer. Även strålad störning är uppmätt. De uppmätta störningarna ligger på 7,1 dB respektive 11,5 dB över de gränser som finns. Störningarna kan påverka annan inkopplad utrustning (i samma elnät) eller utrustning som befinner sig nära. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Storningar-fran-laddare/ Wed, 20 Mar 2013 13:42:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Laddare för bärbara datorer avger störningar 2963) Laddaren för bärbara datorer avger störningar via nätanslutningen, så kallad ledningsbunden störning. Den ledningsbundna störningen kan påverka annan elektrisk utrustning som finns inkopplad i samma elnät. Störningarna ligger på 11,1 dB över gränsen. Laddaren avger också utstrålad störning, vilken ligger på 6,5 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag fr... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Laddare-for-barbara-datorer-avger-storningar/ Mon, 18 Mar 2013 14:25:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon USB-laddare återkallas från konsument 2962) USB-laddaren saknar CE-märke och har ett antal brister vad gäller elsäkerhet. Överslag sker lätt vid provning mellan den primära sidan (230 volt) och den sekundära sidan (USB-kontakten, och det som är anslutet till den) vilket gör att det finns risk för elchock och brand. Anslutningen från stickproppsdelen är ej tillförlitligt fastsatt utan kan lossna och stickproppens stift kan roteras. Om des... /privatpersoner/forsaljningsforbud/USB-laddare-aterkallas-fran-konsument3/ Tue, 12 Mar 2013 07:45:00 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Ljusstake välter lätt 2961) Ljusstaken välter väldigt lätt och då blir temperaturen på underlaget för varm. Uppmätt är 192 grader och kravet är maximalt 175 grader. Interna ledare kan lätt lossna och då lägga sig mot metallstommen. Lamphållarna kan vridas runt för lätt och då tvinnas ledarna som är kopplade till dem. Enbart grundisolerade interna ledare kommer också lätt i kontakt med beröringsbara metalldelar.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Ljusstake-valter-latt/ Fri, 08 Mar 2013 09:29:00 GMT Belysning Ledningar kan lossna i LED-spotlight 2960) LED-spotlighten, som är gjord för att brukas i ett skensystem, saknar bland annat märkning men har också en del brister. Bland annat sitter interna ledare inte fast på rätt sätt utan saknar dragavlastning och kan lossna när spotlighten vrids. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Förutom märkningen, som saknar bland annat typbeteckning, märkspänni... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Ledningar-kan-lossna-i-LED-spotlight/ Mon, 04 Mar 2013 09:12:00 GMT Belysning USB-laddare återkallas från konsument 2959) USB-laddaren, som saknar CE-märkning, har ett antal allvarliga brister. Interna isolationsavstånd mellan den nätanslutna delen (230 V) och den sekundära (som är ansluten till USB-kontakten) är för korta. Uppmätt är mellan 0,0 mm (direkt kontakt) till 0,6 mm och kravet är minst 5 mm. Stickproppen är inte korrekt utförd utan har fel dimensioner. Internt i USB-laddaren så används fel typ av... /privatpersoner/forsaljningsforbud/USB-laddare-aterkallas-fran-konsument2/ Thu, 21 Feb 2013 15:16:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Frånluftsdon får försäljningsförbud 2958) Frånluftsdonet visade sig ha en del brister och saknar CE-märkning. Frånluftsdonet saknar anslutningskabel och nätanslutningsklämmor vilket gör att anslutningssättet är oklart. Inga bruks- och installationsanvisningar fanns till produkten. Fastsättningen av frånluftsdonet utgörs av tre fjädrar och den yttre delen kan lossas utan verktyg. Det gör att produkten beröringsskydd är bristfälligt.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Franluftsdon-far-forsaljningsforbud/ Mon, 11 Feb 2013 15:37:00 GMT Installationsmateriel Bruksföremål USB-laddare återkallas från konsument 2957) USB-laddarens hölje klarar inte tryckprov utan går sönder. När höljet gått sönder så kan man röra spänningsförande delar och få en elchock. Interna isolationsavstånd mellan den nätanslutna delen (230 V) och den sekundära (som är ansluten till USB-kontakten) är för korta. Uppmätt är 1 mm och kravet är minst 4 mm. Stickproppen är felaktigt utförd och stiften roterar dessutom. Interna ledningar är... /privatpersoner/forsaljningsforbud/USB-laddare-aterkallas-fran-konsument1/ Mon, 14 Jan 2013 16:31:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Badrumsskåp klarar inte IP-klassning 2956) Badrumsskåpet, som har inbyggd belysning och ett uttag, klarar inte av IP-klassningen utan vatten kommer in på spänningsförande delar. Det innebär att det finns en risk för elchock eller brand. Vidare saknas viktiga delar i monteringsavisningen för hur man ansluter ledare internt.  Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Vissa delar, som kopplingsplinten för inkommande nätanslutnin... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Badrumsskap-klarar-inte-IP-klassning/ Mon, 07 Jan 2013 15:47:00 GMT Belysning USB-laddare med risk för överslag 2955) USB-laddaren har för kort avstånd mellan den primära och sekundär sidan. Det innebär att överslag lätt kan ske och spänningssätta det som sitter inkopplat i laddaren med 230V. Uppmätt avstånd är 3,3 mm medans kravet är minst 5,0 mm. Avståndet mellan en beröringsbar del (åtkomlig metallyta) och matningsspänningen på själva pluggdelen är uppmätt till 3,5 mm, där kravet är minst 5,7 mm.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/USB-laddare-med-risk-for-overslag/ Mon, 07 Jan 2013 10:10:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Uttagsstolpe för marint bruk klarar inte elsäkerhetskrav 2954) En uttagsstolpe har visat sig vara behäftad med många brister i elsäkerhet. Bland annat kan obehöriga komma åt spänningsförande delar då samma nyckel används till servicelucka och betjäningslucka. Den marina stolpen klarar inte heller IPX4-prov, vilket gör att vatten kommer in på enkelisolerade ledare. Dessa ligger dessutom löst mot ytterhöljet i metall. Elsäkerhetsverket har beslutat om... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Uttagsstolpe-for-marint-bruk-klarar-inte-elsakerhetskrav/ Fri, 04 Jan 2013 14:18:00 GMT Installationsmateriel Strömförsörjningsdon Spishuv får försäljningsförbud 2953) Spishuven saknar CE-märkning och har andra brister som har gjort att Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Det saknas bruksanvisning och tillförlitlig dragavlastning av den ena anslutningskabeln. Spishuven är också försedd med två nätanslutningskablar, en för frånluftsventilen och en för belysningen. Produkten får enbart anslutas till elnätet med en anslutningskabel och en... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Spishuv-far-forsaljningsforbud/ Thu, 03 Jan 2013 13:09:00 GMT Bruksföremål Skidvallningsstrykjärn välter lätt 2952) Skidvallningsstrykjärnet faller väldigt lätt omkull och lägger då värmeplattan mot underlaget. Svensk bruksanvisning saknas. I falltester så visade det sig att delar lossnade från strykjärnet, vilket gör att man då kan komma åt spänningsförande delar. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Produkten saknar EG-försäkran. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Skidvallningsstrykjarn-valter-latt/ Thu, 20 Dec 2012 15:46:00 GMT Bruksföremål Skidvallningsstrykjärn kan vara farligt 2951) Skidvallningsstrykjärnet faller lätt omkull och det blir då för varmt på underlaget som det lägger sig på. Högsta tillåtna temperaturstegring är 150 kelvin och detta strykjärn uppnår 193 kelvin, mot underlaget som strykjärnet ligger mot. Det gör att det finns en risk för förhöjd värmeutveckling. Produkten saknar också svensk bruksanvisning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Skidvallningsstrykjarn-kan-vara-farligt/ Thu, 20 Dec 2012 15:28:00 GMT Bruksföremål Två datorladdare återkallas från konsument 2950) Elsäkerhetsverket återkallar två sorters laddare för datorer på grund av att de inte uppfyller säkerhetskraven. De två laddarna klarar bland annat inte kraven på isolation. Det kan göra att den dator som sitter ansluten kan bli spänningsförande om överslag sker. Myndigheten har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Enligt bestämmelser om krav på isolation är 5,0 mm det... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Tva-datorladdare-aterkallas-fran-konsument/ Mon, 17 Dec 2012 09:26:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Hårborste med ökad risk för elchock 2949) Hårborsten beläggs med försäljningsförbud på grund av att den inte kan motstå de spänningar som kan uppstå vid ett fel på apparaten. Detta kan medföra att det kan uppstå överslag med medföljande risk för att apparaten kan börja brinna eller att apparaten kan bli strömförande. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Hårborsten saknar också all märkning och EG-försäkran. Observera at... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Harborste-med-okad-risk-for-elchock/ Mon, 10 Dec 2012 09:05:00 GMT Bruksföremål Taklampa med lös anslutningsplint 2948) Anslutningsplinten till taklampan sitter löst. Det gör att utstickande delar från den kabel som ska anslutas kan gå emot berörbara delar som då kan bli spänningsförande. Märkningen saknas också till stor del. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Produkten saknar EG-försäkran. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:106... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Taklampa-med-los-anslutningsplint/ Fri, 07 Dec 2012 13:43:00 GMT Belysning Raclettegrill blir för varm 2947) Raclettegrillen blir för varm, då temperaturstegringen blir för hög mot vad som är tillåtet. Kravet ligger på maximalt 60 graders ökning (kelvin) och den här grillen ger en ökning på 130 kelvin som mest. Det är uppmätt på ytor som är berörbara, det vill säga höljet. Grillen saknar också svensk säkerhetsinformation. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Raclettegrill-blir-for-varm/ Wed, 05 Dec 2012 15:13:00 GMT Bruksföremål Induktionslampa avger störningar 2946) Induktionslampan, som är utförd med E27-sockel, avger störningar via nätanslutningen, så kallad ledningsbunden störning. Den ledningsbundna störningen kan påverka annan elektrisk utrustning som finns inkopplad i samma elnät. Störningarna ligger på 30,7 dB över gränsen. Lampan avger också utstrålad störning, vilken ligger på 9,4 dB över gränsen.  Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsför... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Induktionslampa-avger-storningar1/ Wed, 05 Dec 2012 11:27:00 GMT Belysning LED-lampa med felaktig sockel 2945) LED-lampans sockel är felaktigt utförd då gängorna inte är i rätt dimension. Interna ledningar är anslutna till sockeln genom att de ligger pressade mellan sockeln och isolermateriel. Det kan påverka isolermaterialet negativt. Lampan saknar en hel del märkning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Då lampan är avsedd för 12V och inte 230V så gjordes ett test. När lampan kopplade... /privatpersoner/forsaljningsforbud/LED-lampa-med-felaktig-sockel/ Tue, 04 Dec 2012 15:56:00 GMT Belysning Installationsanvisningar saknas till förkopplingsdon 2944) Förkopplingsdonet saknar installationsanvisningar, EG-försäkran och märkning om tillverkare. Då installationsanvisningar saknas kan installationen bli svår, eftersom dragavlastningsdonet bara fungerar bra med en viss typ av kabel. Vidare så är interna komponenter felaktigt placerade, vilket kan åsidosätta krav på skydd mot beröring av spänningsförande anslutningar. Elsäkerhetsverket har besluta... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Installationsanvisningar-saknas-till-forkopplingsdon-/ Mon, 03 Dec 2012 15:22:00 GMT Belysning Strömförsörjningsdon Taklampa med flera brister 2943) Taklampans anslutningsplint sitter inte fast och det gör att lampan inte klarar kraven på kryp- och luftavstånd. Kort sagt så kan utskjutande delar från ansluten kabel komma åt mot taklampans metallstomme och spänningssätta den. Märkningen är också felaktig. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Taklampan saknar EG-försäkran. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Taklampa-med-flera-brister/ Mon, 03 Dec 2012 13:13:00 GMT Belysning Lysrörsadapter (T8 till T5) går lätt att ta isär 2942) Lysrörsadapterns ändstycken är inte tillförlitligt fastsatta utan kan lätt tas loss. Det saknas också monteringsanvisningar och korrekt EG-försäkran. Den tändaradapter som skickades med produkten saknar all märkning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068)  eller om... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Lysrorsadapter-T8-till-T5-gar-latt-att-ta-isar/ Mon, 26 Nov 2012 13:06:00 GMT Belysning USB-laddare klarar inte kraven 2941) Laddaren, som är försedd med ett USB-uttag, har flera brister i elsäkerheten. Höljet klarar inte av de krav som finns utan brinner vid flamprov. Överslag kan lätt ske då laddaren inte klarar spänningsprov. Stickproppens stift sitter inte riktigt fast utan kan roteras och är dessutom felaktigt utformade. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud och återtag från återförsäljare. Laddare... /privatpersoner/forsaljningsforbud/USB-laddare-klarar-inte-kraven/ Fri, 23 Nov 2012 13:47:00 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Potatisskalare stör elnätet 2940) Potatisskalaren avger störningar via nätanslutningen, så kallad ledningsbunden störning. Den ledningsbundna störningen kan påverka annan elektrisk utrustning som finns inkopplad i samma elnät. Störningarna ligger på 10,0 dB över gränsen.  Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Potatisskalare-stor-elnatet/ Fri, 23 Nov 2012 10:39:00 GMT Bruksföremål Lampa kan ge elchock 2939) Lampan är försedd med fel sockel och kan ge elchock, då spänningsförande gängor är berörbara. Stickproppen är felaktigt utförd och kablar, både yttre och interna, är för klent isolerade samt saknar korrekt dragavlastning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud och återtag från återförsäljare. All väsentlig märkning saknas. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Lampa-kan-ge-elchock/ Mon, 19 Nov 2012 14:00:00 GMT Belysning Induktionslampa avger störningar 2938) Induktionslampan, som är gjord med E27-sockel, avger störningar via nätanslutningen, så kallad ledningsbunden störning. Den ledningsbundna störningen kan påverka annan elektrisk utrustning som finns inkopplad i samma elnät. Störningarna ligger på 27,5 dB över gränsen. Lampan avger också utstrålad störning, vilken ligger på 18,0 dB över gränsen. Lampan har även problem med övertoner.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Induktionslampa-avger-storningar/ Thu, 08 Nov 2012 16:29:00 GMT Belysning LED-lampa som stör elnätet 2937) LED-lampan avger störningar via nätanslutningen, så kallad ledningsbunden störning. Den ledningsbundna störningen kan påverka annan elektrisk utrustning som finns inkopplad i samma elnät. Störningarna ligger på 18,6 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om... /privatpersoner/forsaljningsforbud/LED-lampa-som-stor-elnatet/ Thu, 08 Nov 2012 11:16:00 GMT Belysning Armatur återkallas från konsument 2936) Armaturen är försedd med en E26-sockel, som inte får användas till armaturer i Europa. E26-sockeln är försedd med gängor som är spänningsförande, vilket kan medföra att man får en elchock när man byter lampan. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda armaturer med E26-sockel. Lampan saknar EG-försäkran och väsentlig märkning. Den interna konstruktionen lider också ... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Armatur-aterkallas-fran-konsument/ Thu, 01 Nov 2012 12:54:00 GMT Belysning Väggmonterad varvtalsregulator avger störningar 2935) Varvtalsregulatorn avger störningar via nätanslutningen, så kallad ledningsbunden störning. Den ledningsbundna störningen kan påverka annan elektrisk utrustning som finns inkopplad i samma elnät. Störningarna ligger på 6,7 dB över gränsen. Störningen finns också på den anslutning som är mot lasten, störningen skickas ut mot den motor som den är inkopplad till. Den störningen ligger något högre... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Vaggmonterad-varvtalsregulator-avger-storningar/ Mon, 29 Oct 2012 15:31:00 GMT Bruksföremål Strömförsörjningsdon Övrigt USB-laddare återkallas från konsument 2934) En USB-laddare, med medföljande sladd för Iphone, har visat sig ha allvarliga brister i elsäkerheten. Höljet klara inte de krav på brandbegränsning som finns för sådana produkter vilket gör att ett fel i laddaren kan ge upphov till brand. Laddaren klarar inte heller kraven vid spänningstest utan det blir överslag redan vid moderata överspänningar. Interna isolationsavstånd är för korta vilket... /privatpersoner/forsaljningsforbud/USB-laddare-aterkallas-fran-konsument/ Wed, 24 Oct 2012 13:17:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Batteriladdare skickar ut störningar på elnätet 2933) Batteriaddaren avger störningar via nätanslutningen, så kallad ledningsbunden störning. Den ledningsbundna störningen kan påverka annan elektrisk utrustning som finns inkopplad i samma elnät. Störningarna ligger på 20,6 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Batteriladdaren saknar också korrekt EG-försäkran. Observera att alla besl... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Batteriladdare-skickar-ut-storningar-pa-elnatet/ Tue, 23 Oct 2012 16:49:00 GMT Strömförsörjningsdon Dimmer avger störningar 2932) Dimmern, som är gjord för sladdmontage, avger störningar via nätanslutningen, så kallad ledningsbunden störning. Den ledningsbundna störningen kan påverka annan elektrisk utrustning som finns inkopplad i samma elnät. Störningarna ligger på 42,1 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Produkten saknar också en korrekt EG-försäkran.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Dimmer-avger-storningar/ Mon, 22 Oct 2012 14:34:00 GMT Belysning Störningar från LED-lampa 2931) LED-lampan avger störningar via nätanslutningen, så kallad ledningsbunden störning. Den ledningsbundna störningen kan påverka annan elektrisk utrustning som finns inkopplad i samma elnät. Störningarna ligger på 23,1 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Lampan saknar också EG-försäkran, vilket är ett grundläggande dokument för... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Storningar-fran-LED-lampa1/ Wed, 17 Oct 2012 08:06:00 GMT Belysning Dålig jordning på kokplatta 2930) Kokplattans jordning är inte tillförlitligt utförd. De interna anslutningar för jordanslutningen sitter inte korrekt anslutna. Det kan innebära att kokplattan tappar jorden och därmed ett skydd ifall ytterhöljet blir spänningsförande (vid ett fel i produkten). Siffran 0 används på vredet för att indikera avslaget läge, men ger ingen tillförlitlig och stabil avstängning på den här kokplattan. El... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Dalig-jordning-pa-kokplatta/ Tue, 16 Oct 2012 15:56:00 GMT Bruksföremål LED-lampa klarar inte elsäkerhetskraven 2929) LED-lampan har för kort krypavstånd mellan berörbar del och spänningsförande del. Lampan klarar inte heller spänningsprov, genomslag sker. Sockeln är inte korrekt utformad och väsentlig märkning saknas. Kopplingen av den interna anslutningen är utförd genom att den ligger pressad mellan sockeln och lampans plasthus, det är inte tillförlitligt. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud... /privatpersoner/forsaljningsforbud/LED-lampa-har-for-korta-avstand-internt/ Thu, 11 Oct 2012 10:24:00 GMT Belysning Lågenergilampa brister i elsäkerhet 2928) Ett ben från en intern komponent sticker ut genom ventilationshålen. Det innebär att man kan få en elchock vid montering av lampan, om spänningen är tillslagen. Lampan saknar också väsentlig märkning och klarar inte spänningsprov. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Lagenergilampa-brister-i-elsakerhet/ Tue, 09 Oct 2012 14:13:00 GMT Belysning Lysdiodlampa klarar inte elsäkerhetskraven 2927) Lysdiodlampan klarar inte spänningsprov utan att genomslag sker. Isolationasavståndet är uppmätt till 2,5 mm där kravet är 4,6 mm. Sockeln är inte korrekt utformad och väsentlig märkning saknas. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068)  eller om... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Lysdiodlampa-klarar-inte-elsakerhetskraven/ Tue, 09 Oct 2012 09:00:00 GMT Belysning USB-laddare med klent isolationsavstånd till 230 V 2926) USB-laddaren har för klent tilltaget isolationsavstånd mellan 230 V och den sekundära sidan, där USB-uttaget är anslutet. Vid överslag så kan den produkt som är ansluten i USB-uttaget bli spänningssatt med 230 V. Stickproppen är också felaktigt utförd och stiften kan fastna i väggen när man drar ut laddaren. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Observera att alla beslut är möjli... /privatpersoner/forsaljningsforbud/USB-laddare-med-klent-isolationsavstand-till-230-V/ Fri, 28 Sep 2012 14:25:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon USB-laddare med klena interna kablar 2925) USB-laddaren har anslutningar som går mellan stickproppsdelen och det interna kretskortet som är fel utfört. Det innebär att ledare kan lossa och göra så att 230 V hamnar på spänningsförande delar eller i den apparat som är ansluten via USB-uttaget. Stiften på stickproppen kan också roteras och klarar inte hållfasthetsprov. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. USB-laddaren sakna... /privatpersoner/forsaljningsforbud/USB-laddare-med-klena-interna-kablar/ Mon, 10 Sep 2012 17:29:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Armatur avger störningar 2924) Armaturen avger störningar via nätanslutningen, så kallad ledningsbunden störning. Den ledningsbundna störningen kan påverka annan elektrisk utrustning som finns inkopplad i samma elnät. Störningarna ligger på 60,6 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Led-lampa-avger-storningar1/ Fri, 31 Aug 2012 13:56:00 GMT Belysning Djurvärmare får försäljningsförbud 2923) Djurvärmaren, i form av en värmelampa, har brister i elsäkerheten. Skyddet mot väta är för lågt då den bara är IP20 men borde vara IPX4. Bruksanvisningen skriver att avståndet till djuren ska vara 30 cm men kravet är minst 50 cm. Det gör att det kan bli för varmt för djuren som lampan lyser på. Nätsladden är av fel typ och dessutom försedd med en strömställare, vilket den inte får ha.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Djurvarmare-far-forsaljningsforbud/ Wed, 15 Aug 2012 08:33:00 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Dimmer för professionellt bruk avger störningar 2922) Dimmern avger störningar till sin omgivning, så kallad ledningsbunden störning. Den ledningsbundna störningen kan påverka annan elektrisk utrustning som är ansluten i samma elnät. Störningarna ligger på 14,5 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Dimmer-for-professionellt-bruk-avger-storningar/ Mon, 13 Aug 2012 11:50:00 GMT Belysning Strålkastare för scenbelysning avger störningar 2921) En strålkastare för bland annat scenbelysning, teater, och disco har visat sig ge utstrålade störningar som kan påverka funktionen hos annan utrustning i närheten. Störningarna ligger på 9,8 dB över gränsen. Vid mätningar på femte överton Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Produkten saknar EG-försäkran. Observera att alla beslut är möjliga att... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Stralkastare-for-scenbelysning-avger-storningar/ Fri, 10 Aug 2012 13:30:00 GMT Belysning Ljudkort för dator avger störningar 2919) Ljudkortet avger störningar till sin omgivning, så kallad strålad störning. Den strålade störningen kan påverka annan elektrisk utrustning som finns i närheten. Störningarna ligger på 13,3 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Ljudkort-for-dator-avger-storningar/ Tue, 07 Aug 2012 12:47:00 GMT IT-utrustning LED-lampa avger störningar 2918) LED-lampan avger störningar till elnätet. Störningarna ligger på 61,3 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068)  eller om elektromagnetisk kompabilitet (1992:1512). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast t... /privatpersoner/forsaljningsforbud/LED-lampa-avger-storningar/ Tue, 07 Aug 2012 09:32:00 GMT Belysning Spänningsförande delar åtkomliga vid lampbyte 2917) Instruktionerna till dekorationslampan visar att man inte kan byta lampa, medans märkningen på undersidan visar att man kan byta lampa. Vid lampbyte kan man komma åt spänningsförande delar. Vid hållfasthetprov går lampan sönder och spänningsförande delar blir berörbara. Skruvarna som håller ihop lampan är för klena och klarar inte de krav på hållfasthet som finns. Elsäkerhetsverket har beslutat... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Spanningsforande-delar-atkomliga-vid-lampbyte/ Tue, 07 Aug 2012 08:59:00 GMT Belysning Bordlampa för barn återkallas från konsument 2920) Bordlampan, som är gjord för barn, har en medföljande transformator som inte är säker. Avstånd mellan primär (230 V) sida och sekundär (6,5 V) är enbart 0,3 mm, kravet är minst 6 mm. Överslag sker vid spänningsprov vilket kan göra bordlampan farlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Äger du den här produkten? Om du äger denna produkt bör du lämna... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Bordlampa-for-barn-aterkallas-fran-konsument/ Mon, 06 Aug 2012 16:15:00 GMT Belysning Värmematta för terrarie klarar inte elsäkerheten. 2916) Värmemattan är gjord för att limmas under terrarier men klarar inte kraven på elsäkerhet. Märkning saknas för kaplsingsklass, som ska vara lägst IPX4 för att ha rätt skydd mot vatten. Vid spänningsprov skedde också genomslag. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud och återtag från återförsäljare. Produkten saknar också korrekt stickpropp och EG-försäkran. Observera att alla beslut ... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Varmematta-for-terrarie-klarar-inte-elsakerheten/ Fri, 29 Jun 2012 09:22:00 GMT Bruksföremål Klämlampa kan lossna 2915) Klämlampans klämma klarar inte dragprov utan lampan glider loss. Om lampan glider loss kan ljuskällan, som blir varm, hamna mot exempelvis en gardin som kan fatta eld. Lampans interna isolationsavstånd är också klent tilltagna och information om nätsladden saknas i bruksanvisningen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Klamlampa-kan-lossna/ Thu, 28 Jun 2012 12:34:00 GMT Belysning Ljuskedja med många felaktigheter 2914) Ljuskedjan har många brister, däribland att man kan beröra sockeln på lampan när den är spänningssatt. Inre ledningars area är uppmätta till 0,12 mm2 där det krävs minst 0,75 mm2. Ljuskedjan saknar dragavlastningar och isolationsavståndet är för klent tilltaget. Plasten i lamphållarna klarar inte värmeprov utan bidrar till brandspridning. Lamphållarna är felaktigt utförda. Elsäkerhetsverket har... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Ljuskedja-med-manga-felaktigheter/ Tue, 19 Jun 2012 15:24:00 GMT Belysning Datornätdel får försäljningsförbud 2913) Datornätdelens interna ledningar är inte korrekt fastsätta och kan lossna. De kan då komma åt berörbara delar. Installationsanvisningar saknas. Ventilationsgallret har för stora hål och uppfyller inte krav på skydd mot beröring. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Produkten saknar EG-försäkran. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektri... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Datornatdel-far-forsaljningsforbud/ Tue, 19 Jun 2012 13:29:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Växelriktare för solpanel avger störningar 2912) Växelriktaren avger störningar på anslutningen till 230 V. Störningarna ligger på 17,6 dB över gränsen. Den utstrålade störningen ligger på 10,3 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068)  eller om elektromagnetisk kompabilitet (1992:1512). En överklagan ska var... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Vaxelriktare-for-solpanel-avger-storningar/ Mon, 18 Jun 2012 15:59:00 GMT Strömförsörjningsdon Julstjärna kan lätt välta 2911) Avståndet mellan pappret i stjärnan och lampan är väldigt litet. Pappret klarar inte värmeprov utan brinner för länge. Lampan kan också välta lätt, och då ligger lampan direkt mot pappret. Nätanslutningen kan internt i lampan komma åt den berörbara metallstommen med enbart grundisolerade ledare. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Produkten saknar EG-försäkran. Observera att al... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Julstjarna-kan-latt-valta/ Fri, 15 Jun 2012 13:55:00 GMT Belysning Takarmatur med LED har många brister 2910) Takarmaturen, som är försedd med en LED-ljuskälla, har ett antal brister. Förkopplingsdonet klarar inte av spänningsprov utan genomslag sker och nätanslutningen saknar dragavlastning. Enbart grundisolerade delar är åtkomliga via öppningar. Isolationsavstånd mellan spänningsförande delar och ytterhöljet är en femtedel så långt som det ska vara. Armaturens jordning är inte tillförlitligt utförd.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Takarmatur-med-LED-har-manga-brister/ Tue, 12 Jun 2012 12:15:00 GMT Belysning Ljusstake med allvarliga brister i elsäkerhet 2909) Ljusstaken har lamphållare vars gängor är spänningsförande och trots att en lampa är iskruvad kan farliga delar beröras. Internt så skaver ledningar mot vassa metallkanter. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068)  eller om elektromagnetisk... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Ljusstake-med-allvarliga-brister-i-elsakerhet/ Wed, 30 May 2012 12:22:00 GMT Belysning Ljusstake kan ge elchock 2908) Lampsockelns och lamphållarens gängor är berörbara även om lampan är iskruvad helt. De är spänningsförande och kan då ge elchock. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068)  eller om elektromagnetisk kompabilitet (1992:1512). En överklagan ska var... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Ljusstake-kan-ge-elchock/ Thu, 24 May 2012 11:08:00 GMT Belysning Växelriktare avger störningar 2907) Växelriktaren avger störningar på anslutningen. Störningarna ligger på 38,4 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och beslutat om återtag från återförsäljare. Ärendet överklagades och Förvaltningsrätten i Karlstad har ändrat beslutet. Beslutet gäller enbart för andra ändamål än det som produktens EG-typgodkännande avser. Produkten är EG-typgodkänd enligt fordons-EMC-dir... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Vaxelriktare-avger-storningar/ Wed, 23 May 2012 08:40:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Ljuskedja har fel kontakt 2906) Ljuskedjan, som är gjord för 24 V, har en kontakt som går att ansluta till 230 V. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för ljuskedjan. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068)  eller om elektromagnetisk kompabilitet (1992:1512). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Ljuskedja-har-fel-kontakt/ Mon, 21 May 2012 10:39:00 GMT Belysning Taklampa med dålig isolering 2905) Lampans grundislerade ledningar ligger direkt mot skärmen, som är av metall. Lamphållaren sitter fast alldeles för dåligt och kan lossna. Lampan klarar inte överspänningsprov, utan att ett genomslag sker. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068)  eller om elektromagnetisk... /privatpersoner/forsaljningsforbud/En-lampa-med-brister/ Wed, 16 May 2012 15:53:00 GMT Belysning Armatur med dålig dragavlastning 2904) Armaturens dragavlastning är felaktigt utförd och kan dessutom skada isoleringen på ledningarna. Nätanslutningsladden är för klent tilltagen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Produkten saknar EG-försäkran och märkning om vem som tillverkat den. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068)  eller om elektromagnetis... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Armatur-med-dalig-dragavlastning/ Thu, 10 May 2012 09:31:00 GMT Belysning Strömförsörjningsdon avger störningar 2903) Strömförsörjningsdonet avger störningar på ingången som ansluts mot 12V-matningen. Störningarna ligger på 33,3 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och beslutat om återtag från återförsäljare. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068)  eller om elektromagnetisk kompabilitet (1992:1512). En överklagan ska... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Stromforsorjningsdon-avger-storningar/ Fri, 27 Apr 2012 12:52:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Kokplatta återkallas från konsument 2902) Kokplattan kan gå igång även om den är avstängd med vredet på "OFF", om omgivningstemperaturen sjunker under noll grader. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. /privatpersoner/forsaljningsforbud/Kokplatta-aterkallas-fran-konsument/ Mon, 02 Apr 2012 09:57:00 GMT Bruksföremål Skönhetsmaskin får försäljningsförbud 2901) Produkten, som är en apparat för skönhetsbehandling, saknar rätt märkning och korrekt EG-försäkran. Produkten är också avsedd för att anslutas till 220 V. I Sverige är nätspänningen 230 V. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068)  eller om elektromagnetisk kompabilitet... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Skonhetsmaskin-far-forsaljningsforbud/ Thu, 29 Mar 2012 13:53:00 GMT Bruksföremål Övrigt Mediaspelare med fel stickpropp och hölje 2900) Mediaspelarens hölje uppfyller inte de krav som finns på brandtålighet och kan bidra till brandspridning. Mediaspelaren såldes också med en stickpropp som inte är avsedd för det svenska elnätet och en reseadapter medföljde. Produkter som säljs i Sverige ska vara försedda med svensk stickpropp. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Produkten saknar EG-försäkran och svensk... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Mediaspelare-med-fel-stickpropp-och-holje/ Fri, 23 Mar 2012 11:09:00 GMT IT-utrustning Transformator för halogenbelysning avger störningar 2899) Transformatorn avger störningar på anslutningen mot elnätet. Störningarna ligger på 5,0 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud. Produkten saknar också en korrekt EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. Du som... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Transformator-for-halogenbelysning-avger-storningar/ Thu, 22 Mar 2012 11:19:00 GMT Belysning Strömförsörjningsdon Många fel på laddare för mobiltelefon 2898) Strömförsörjningsdonet, som är en laddare för mobiltelefoner, har en brister i elsäkerheten. Isolationsavstånden inuti strömförsörjningsdonet är alldeles för korta. Uppmätt är 0.5 mm där kravet ligger på minst 4 mm. Interna ledningar är lödda direkt till kretskortet och kan lätt lossna. De kan då gå emot berörbara delar och spänningssätta dem. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Manga-fel-pa-laddare-for-mobiltelefon/ Tue, 20 Mar 2012 10:04:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Insektsbekämpare med berörbara spänningsförande delar 2897) Insektsbekämparen har enbart grundisolerade delar som är berörbara och man kan komma åt motorlindningar. Produkten klarar inte spänningsprov utan att genomslag sker. Anslutningskabeln klarar inte UV-ljus, vilket produkten kommer att utsättas för då den ska användas utomhus. Produkten är dessutom försedd med ljuskälla som avger UV-ljus. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud och... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Insektsbekampare-med-berorbara-spanningsforande-delar/ Mon, 19 Mar 2012 11:02:00 GMT Bruksföremål Värmelampa för terrarie klarar inte hållfasthetprov 2896) Värmelampan klarar inte hållfasthetprov utan går sönder. Nätsladden ligger an mot en vass metallkant och kan skavas av. Lampan saknar kapslingsklass, den ska ha minst IPX4 för att användas som tänkt. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud och återtag från återförsäljare. Lampan saknar EG-försäkran och säkerhetsinformation på svenska. Observera att alla beslut är möjliga att överkla... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Varmelampa-for-terrarie-klarar-inte-hallfasthetprov/ Thu, 15 Mar 2012 16:09:00 GMT Belysning Omvandlare för VGA över nätverk med farlig stickpropp 2895) Produkten, en omvandlare för VGA över nätverk, är försett med ett strömförsörjningsdon som har en felaktig kontakt. Kontakten är inte avsedd för användning i Sverige. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Produkten saknar EG-försäkran. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068)  eller om elektromagnetisk kompabilitet... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Omvandlare-for-VGA-over-natverk-med-farlig-kontakt/ Fri, 02 Mar 2012 14:16:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Ljuskedja med dålig dragavlastning 2894) Ljuskedjan har en dragavlastning som inte är pålitlig, utan ledare lossnar från lamphållarna. Stickproppen klarar inte heller hållfasthetprov utan själva stiften vrider sig för lätt. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud och återtag från återförsäljare. Ljusslingan saknar korrekt EG-försäkran. Säkerhetsinformationen är inte på svenska. Observera att alla beslut är möjliga att... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Ljuskedja-med-dalig-dragavlastning/ Fri, 02 Mar 2012 07:55:00 GMT Belysning Strömförsörjningsdon med USB avger störningar 2893) Strömförsörjningsdonet, som har USB-utgång, avger störningar på stickproppen som du kopplar in i väggen. Störningarna ligger på 7,1 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och beslutat om återtag från återförsäljare. Produkten saknar en korrekt EG-försäkran. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068)  eller o... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Stromforsorjningsdon-med-USB-avger-storningar/ Thu, 01 Mar 2012 14:17:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Fel kontakt på ljuskedja 2892) Ljuskedjan har en kontakt (24 V) är formad så den går att ansluta i ett uttag på en rakapparatsladd (230 V). Ljuskedjan kan hängas upp i anslutningsledningen, som inte klarar av den tyngd som ljuskedjan har. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Ljuskedjan saknar också EG-försäkran och väsentlig information i bruksanvisningen.  Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Fel-kontakt-pa-ljuskedja/ Wed, 29 Feb 2012 16:08:00 GMT Belysning Myggfälla med fel kontakt 2891) Myggfällans kontakt (12 V) är formad så den går att ansluta i ett uttag på en rakapparatsladd (230 V). Myggfällan saknar också EG-försäkran, som är ett grundläggande dokument för CE-märkningen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Myggfalla-med-fel-kontakt/ Wed, 29 Feb 2012 14:38:00 GMT Bruksföremål Dragavlastning dålig hos julstjärna 2890) Julstjärnans dragavlastning är inte pålitligt utförd, utan gjord med hjälp av buntband. Nätanslutningskabeln är för klent tilltagen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Julstjärnan saknar väsentlig information och stickproppen är inte korrekt utförd. Produkten saknar EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Dragavlastning-dalig-hos-julstjarna/ Fri, 17 Feb 2012 15:41:00 GMT Belysning Spotlight för skena strålar störning 2889) Spotlighten avger störningar till elnätet och strålar också ut störningar. Störningarna till elnätet ligger på 9,9 dB över gränsen. Störningarna som strålas ut ligger på 10,2 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Spotlight-for-skena-stralar-storning/ Thu, 16 Feb 2012 15:47:00 GMT Belysning Hårtång blir för varm 2888) Hårtången blir alldeles för varm vid användande, vilket kan skada bland annat sladden som är gjord i plast. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Hårtången saknar godtagbar EG-försäkran, som är det grundläggande dokument som CE-märkningen bygger på. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Hartang-blir-for-varm/ Fri, 10 Feb 2012 15:38:00 GMT Bruksföremål Kabelvinda tar in vatten 2887) Kabelvindan har ett överströmsskydd som är felaktigt utförd. Om man håller den intryckt så bryts inte strömmen, vilket ska ske. Kabelvindan uppfyller inte kraven på IPX4 då vatten läcker in till spänningsförande delar. Uttagen är formade så att vissa av de i Sverige tillåtna stickproppar inte passar. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon dire... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Kabelvinda-tar-in-vatten/ Fri, 10 Feb 2012 13:52:00 GMT Installationsmateriel Motorvärmare saknar skydd mot vatten 2886) Motorvärmaren klarar in de krav som finns för skydd mot inträngande vatten. Om ett felfall uppstår i motorvärmaren så kan den börja brinna. Motorvärmaren ska klara av ett förväntat felfall. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Interna ledningar är för klent tilltagna och jordanslutning till fordonets kaross saknas. Bruksanvisning på det svenska språket saknades. Eftersom brister... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Motorvarmare-kan-brinna/ Mon, 06 Feb 2012 13:51:00 GMT Bruksföremål Klent skydd mot elchock i infälld armatur 2885) Den infällda armaturens anslutningsplintar och interna ledningar är berörbara från ovansidan. De interna ledningarna är enbart enkelt isolerade. Armaturen saknar också rätt märkningen och montageanvisning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver ta... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Klent-skydd-mot-elchock-i-infalld-armatur/ Thu, 02 Feb 2012 15:15:00 GMT Belysning Ljusslinga har för dålig dragavlastning 2884) Ljusslingan klarar inte av dragprov utan har för dålig dragavlastning. Ljusslingan saknar också väsentlig märkning och EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. Du som konsument kan istä... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Ljusslinga-har-for-dalig-dragavlastning/ Tue, 17 Jan 2012 16:09:00 GMT Belysning Sänglampa blir för varm 2883) Vid värmeprov så uppmättes för hög temperatur på lamphållaren i armaturen. Om lampan böjs mot väggen så blir temperaturen också för hög. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. Du som konsument kan ... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Sanglampa-blir-for-varm/ Wed, 11 Jan 2012 12:39:00 GMT Belysning Massageapparat kan bli spänningsförande 2882) Massageapparaten, som har formen av en delfin, inbjuder barn till lek. Om man trycker med ett finger vid massagehuvudet så kommer man lätt åt spänningsförande delar. Massageapparaten saknar också väsentliga anvisningar och är inte gjord för 230 V. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Massageapparat-kan-bli-spanningsforande/ Wed, 04 Jan 2012 13:07:00 GMT Bruksföremål Klent isolationsavstånd i DVD-spelare 2881) DVD-spelaren saknar svenska bruksanvisningar och varning för vilken laserklass som spelaren har. Isolationsavstånden inuti spelaren är för klent tilltagna. DVD-spelaren saknar EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Klent-isolationsavstand-i-DVD-spelare/ Wed, 21 Dec 2011 16:06:00 GMT IT-utrustning Ostadig grilltändare välter lätt 2880) Grilltändaren står väldigt ostadigt och faller lätt ner mot underlaget, som då kan bli varmt och fatta eld. Märkningen är bristfällig och varningstexten är inte på svenska. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Ostadig-grilltandare-valter-latt/ Wed, 21 Dec 2011 15:54:00 GMT Bruksföremål Ljuskedja med fel kontakt 2879) Ljuskedjans kontakt (24 V) är formad så den går att ansluta i ett uttag på en rakapparatsladd (230 V). Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstäl... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Ljuskedja-med-fel-kontakt/ Tue, 20 Dec 2011 15:49:00 GMT Belysning Ljuskedja återkallas från konsument 2878) Ljuskedjans lamphållare går lätt sönder och då kan man komma åt livsfarlig nätspänning. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Äger du den här produkten? Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Importören är ålagd att varningsinformera. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Ljuskedja-aterkallas-fran-konsument/ Tue, 20 Dec 2011 15:18:00 GMT Belysning Ljusstake med opålitlig dragavlastning 2877) Nätsladdens dragavlastning är inte pålitlig då den inte säkert håller sladden på plats. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Ljusstake-med-opalitlig-dragavlastning/ Tue, 20 Dec 2011 13:47:00 GMT Belysning Ljusstake återkallas från konsument 2876) Ljusstakens lamphållare kan lätt lossna och då är spänningsförande delar berörbara. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Äger du den här produkten? Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Importören är ålagd att varningsinformera. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Ljusstake-aterkallas-fran-konsument/ Tue, 20 Dec 2011 13:14:00 GMT Belysning Strömförande sockel på bordsfontän 2875) Bordsfontänen, som också innehåller belysning, har många allvarliga brister. När lampan är helt iskruvad så kan fortfarande själva ljuskällans sockel beröras. Sockeln är strömförande då den är helt iskruvad. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Internt i bordsfontänen används gul/grön ledare för fasspänning och all märkning saknas. Bordsfontänen är försedd med strömbrytare på... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Stromforande-sockel-pa-bordsfontan/ Mon, 12 Dec 2011 14:55:00 GMT Bruksföremål Belysning Spänningsförade delar åtkomliga på omvandlare 2874) Omvandlarens uttag för 230 V är utformat så att man lätt kan komma åt spänningsförande delar när man ansluter en stickpropp. Omvandlaren klarar inte spänningsprov utan att genomslag sker till ytterhöljet. Varningstexter saknas och ingen svensk bruksanvisning medföljde omvandlaren. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Spanningsforade-delar-atkomliga-pa-omvandlare/ Wed, 07 Dec 2011 16:04:00 GMT Strömförsörjningsdon Omvandlare avger störningar 2873) Omvandlaren avger störningar på uttaget. Störningarna ligger på 17,7 dB över gränsen. Störningar skickas också ut på matningen till omvandlaren, och de ligger på 29,9 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och beslutat om återtag från återförsäljare. Omvandlaren saknar EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendo... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Omvandlare-avger-storningar/ Mon, 05 Dec 2011 15:57:00 GMT Strömförsörjningsdon Kabel ligger mot metallkant i lampa 2872) Bordlampan saknar all märkning inklusive CE-märkning. Nätanslutningskabeln ligger an mot en metallkant som är berörbar. Lampan saknar också dragavlastning och EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Kabel-ligger-mot-metallkant-i-lampa/ Mon, 28 Nov 2011 12:01:00 GMT Belysning Jordglob återkallas från konsument 2871) Vid lampbyte på jordgloben kan man direkt komma åt spänningförande delar, då sockeln är felaktigt utförd. Säkerhetsinformation saknas på svenska. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Äger du den här produkten? Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Importören är ålagd att varningsinformera.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Jordglob-aterkallas-fran-konsument/ Thu, 24 Nov 2011 15:51:00 GMT Belysning Barnlampa går lätt att ta isär 2870) Lampan, som är i form av en röd ödla, har matningsspänning som är 230 V. Lampor för barn får ha högst 24 V som matningsspänning. Man kan också lätt få loss lamphållaren utan verktyg. Lampan saknar också all väsentlig märkning och CE-märke.Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud och återtagande från återförsäljare. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Barnlampa-gar-latt-att-ta-isar/ Thu, 24 Nov 2011 15:29:00 GMT Belysning Inverter avger störningar 2869) Invertern avger ledningsbundna störningar på uttaget för 230 V. Störningarna ligger på 29,1 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Produkten saknar korrekt EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Inverter-avger-storningar/ Fri, 18 Nov 2011 15:38:00 GMT Strömförsörjningsdon Röret klarar inte eldprov 2865) Röret klarar inte kravet på att inte sprida brand, vid eldsäkerhetsprov. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud och återtag från återförsäljare. Då tillverkaren redan identifierat problemet och åtgärdat det innan verkets kontroll, gäller förbudet bara rör producerade innan 2011-01-22. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Ror-klarar-inte-eldprov/ Wed, 09 Nov 2011 15:30:00 GMT Installationsmateriel Störningar från led-lampa 2868) Led-lampan avger ledningsbundna störningar på elnätet. Störningarna ligger på 7,7 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud. Led-lampan saknar EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. Du som konsument kan istället... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Storningar-fran-led-lampa/ Thu, 03 Nov 2011 08:45:00 GMT Belysning Ledningsbundna störningar från led-lampa 2867) Led-lampan avger ledningsbundna störningar till elnätet. Störningarna ligger på 13,9 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och beslutat om återtag från återförsäljare. Lampan saknar EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Ledningsbundna-storningar-fran-led-lampa/ Wed, 02 Nov 2011 09:42:00 GMT Belysning Led-lampa avger ledningsbundna störningar 2866) Led-lampan avger störningar på elnätet. Störningarna ligger på 22,1 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och beslutat om återtag från återförsäljare. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstä... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Led-lampa-avger-ledningsbundna-storningar/ Tue, 01 Nov 2011 15:51:00 GMT Belysning Ledare glider lätt ur toppklämma 2864) Toppklämmans hylsa är för vid och skruven för smal, vilket medför att ansluten ledare lätt kan glida ur. Vid strömbelastningsprov har också temperaturen visat sig bli för hög. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter oc... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Ledare-glider-latt-ur-toppklamma/ Mon, 17 Oct 2011 12:54:00 GMT Installationsmateriel Het strålkastare välter lätt 2863) Strålkastaren välter lätt och då kan temperaturen mot golvytan bli för varm. Temperaturer på 220 grader celsius har uppmäts vid provning. Skruvarna som håller förgreningsdosans lock går igenom locket vid åtdragning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Strålkastaren saknar korrekt märkning och svensk bruksanvisning. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fa... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Het-stralkastare-valter-latt/ Thu, 13 Oct 2011 12:20:00 GMT Belysning Dimmer stör elnät och lampor 2862) Dimmern avger störningar till både elnätet och den anslutna lampan. Kontrollen  visar att dimmern avger elektromagnetiska störningar som är 10 dB över gränsvärdet för ledningsbundna störningar till elnätet och 8,5 dB över gränsvärdet för ledningsbundna störningar till den anslutna lampan. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Eftersom bristerna inte inne... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Dimmer-stor-elnatet2/ Wed, 12 Oct 2011 15:32:00 GMT Strömförsörjningsdon Övrigt Röd jordledare i energimätare 2861) Energimätarens interna jordledning är inte gul/grön utan röd. Det interna litiumbatteriet saknar certifiering vilket gör att skyddskretsen i mätaren inte kan verifieras. Det går inte att säkerställa att stickproppen respektive uttaget är korrekt certifierade. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud för energimätaren. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Rod-jordledare-i-energimatare/ Fri, 23 Sep 2011 08:53:00 GMT Installationsmateriel Övrigt Jordledning kan lossa på grilltändare 2860) Grilltändarens jordanslutning är felaktigt utförd och sitter inte fast på rätt sätt. Vid dragprov så lossnar också jordanslutningen föra de andra ledarena. Den här produkten har jordning som skyddsform och den åsidosätts av detta. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud. Grilltändaren saknar korrekt EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Jordledning-kan-lossa-pa-grilltandare/ Thu, 22 Sep 2011 13:06:00 GMT Bruksföremål Bordlampa med för klen isolering 2859) Bordlampan, som har en metallstomme, har interna ledningar som enbart är grundisolerade. Ledningarna ligger direkt mot metallstommen. Lamphållarna kan lätt skruvas av för hand. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud och återtag från återförsäljare. Bordlampan saknar svensk bruksanvisning och EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Bordlampa-med-for-klen-isolering/ Wed, 21 Sep 2011 11:08:00 GMT Belysning Klen sladd utan dragavlastning på barnlampa 2858) Lampans anslutningssladd är för klen och avlastningsdon saknas. Viktig information saknas i bruksanvisningen om hur man hanterar en trasig produkt. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Lampan saknar EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter o... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Klen-sladd-utan-dragavlastning-pa-barnlampa/ Tue, 13 Sep 2011 15:22:00 GMT Belysning Lampa för utomhusbruk blir för varm 2857) Vid tester så visade det sig att skyddsglaset blir för varmt. Det uppnår en temperatur på 169 grader celcius medans gränsen är 80 grader celcius. Installationsanvisningen saknar väsentlig information om hur lampan får monteras för att den ska fungera säkert. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningförbud och återtag från återförsäljare. Lampan saknar korrekt EG-försäkran. Eftersom bristern... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Lampa-for-utomhusbruk-blir-for-varm/ Mon, 12 Sep 2011 11:49:00 GMT Belysning Jordledning brann av på gitarrförstärkare 2856) Gitarrförstärkarens jordning är felaktigt utförd och brann av under test. Isolationsavstånd inuti förstärkaren är för klent tilltagna.  Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud. Gitarrförstärkaren saknar EG-försäkran och korrekt märkning. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Jordledning-brann-av-pa-gitarrforstarkare/ Fri, 09 Sep 2011 14:03:00 GMT IT-utrustning Övrigt GPS-klocka återkallas från konsument 2855) Det strömförsörjningsdon som medföljer GPS-klockan är försedd med en stickpropp som är anpassad för ett annat land. Med produkten följer en adapter för att den ska kunna kopplas in i svenska uttag. Detta medför allvarliga risker då det är möjligt med enpolig isättning och att man direkt kan beröra spänningsförande delar. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda... /privatpersoner/forsaljningsforbud/GPS-klocka-aterkallas-fran-konsument/ Mon, 05 Sep 2011 15:24:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Försäljningsförbud för avhornare 2854) Tillverkaren har konstruerat produkten med avseende på att den ska användas som lödkolv. Distributören har sålt denna lödkolv som en avhornare. Lödkolven uppfyller inte de krav som ställs på en avhornare. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Avhornaren har fel skyddsklass och är jordad. Avhornare får inte vara jordade utan ska vara dubbelisolerade eller utförda som klass III, m... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Forsaljningsforbud-for-avhornare/ Fri, 02 Sep 2011 09:55:00 GMT Bruksföremål Laddare stör elnätet 2853) Laddaren, som är gjord för bärbara datorer, avger störningar till elnätet och de ligger mer än 4 dB över gränsvärdet. Laddaren strålar också ut störningar på mer än 8 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Laddare-stor-elnatet/ Tue, 23 Aug 2011 15:50:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Led-lampa avger stora störningar till elnätet 2852) LED-lampan avger störningar till elnätet och de ligger mer än 56 dB över gränsvärdet. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. Du som konsument kan istället vända dig... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Led-lampa-avger-stora-storningar-till-elnatet1/ Mon, 22 Aug 2011 14:24:00 GMT Belysning Led-lampa avger stora störningar till elnätet 2851) LED-lampan avger störningar till elnätet och ligger 54.90 dB över gränsvärdet. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsst... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Led-lampa-avger-stora-storningar-till-elnatet/ Thu, 18 Aug 2011 09:53:00 GMT Belysning Känslig led-lampa stör elnätet 2850) LED-lampan avger störningar till elnätet och ligger 9.10 dB över gränsvärdet. Lampan är också känslig mot elektrostatiska urladdningar. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. Du som konsument kan iställe... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Kanslig-led-lampa-stor-elnatet/ Thu, 11 Aug 2011 15:39:00 GMT Belysning Elvisp stör elnätet 2849) Elvispen avger störningar till elnätet och ligger 19.50 dB över gränsvärdet. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för reklamation... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Elvisp-stor-elnatet/ Mon, 08 Aug 2011 11:11:00 GMT Bruksföremål Nattlampa för barn kan tas isär när den är inkopplad 2848) Nattlampans skärm kan lätt tas bort för hand och då kommer man åt lampan även om den sitter inkopplad, vilket inte är tillåtet. Skärmen är formad så den kan inbjuda barn till lek. Isolationsavstånden inuti lampan är för klent tilltagna. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Lampan saknar väsentlig märkning och EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebä... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Nattlampa-for-barn-kan-tas-isar-nar-den-ar-inkopplad/ Wed, 03 Aug 2011 11:31:00 GMT Belysning Dimbar bordlampa stör elnätet 2847) Bordlampan, som har en inbyggd dimmer, avger störningar till elnätet och ligger 28.40 dB över gränsvärdet. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsställe... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Dimbar-bordlampa-stor-elnatet/ Tue, 02 Aug 2011 11:46:00 GMT Belysning Hölje på laddare kan tas isär utan verktyg 2846) Laddarens hölje kan öppnas utan verktyg och då blir spänningsförande delar åtkomliga. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Holje-pa-laddare-kan-tas-isar-utan-verktyg/ Mon, 01 Aug 2011 13:54:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Spänningsförande delar åtkomliga i belysning 2845) Om man ska byta lampa i belysningen så är strömförande delar åtkomliga. Nätsladden är för klent tilltagen och stickproppen är felaktigt utformad. Stickproppens stift kan vridas runt och lossnar lätt. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Belysningen saknar märkning däribland CE-märkning. EG-försäkran och svensk manual saknas också. Eftersom bristerna... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Spanningsforande-delar-atkomliga-i-belysning/ Mon, 01 Aug 2011 10:50:00 GMT Belysning Faskopplare utan svensk installationsanvisning 2844) Faskopplaren saknar installationsanvisningar på svenska på hur man ansluter den till elanläggningen. De ledare som används för anslutning är enbart grundisolerade. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. ... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Faskopplare-utan-svensk-installationsanvisning/ Tue, 12 Jul 2011 15:52:00 GMT Installationsmateriel IT-utrustning Omärkt hårtork drar för mycket ström 2843) Hårtorken saknar all märkning inklusive CE-märkning. Stickproppen är avsedd för högst 2.5 A ström och uppmätt så ligger strömförbukningen på 4.8 A. Detta kan medföra att stickproppen blir för varm och går sönder. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud på hårtorken. Hårtorken saknar EG-försäkran, bruksanvisning på svenska och CE-märkning. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Omarkt-hartork-drar-for-mycket-strom/ Mon, 11 Jul 2011 15:23:00 GMT Bruksföremål Ledare kan lossna från skruvklämma 2842) Klämmans hylsa är för smal vilket medför att delar av ledarna kan spreta löst mellan klämman och hylsan. Vid dragprov har  det visat sig att anslutna ledare lossnar för lätt. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Ledare-kan-lossna-fran-skruvklamma/ Mon, 20 Jun 2011 15:13:00 GMT Installationsmateriel Barnlampa med för hög spänning 2841) Lampan är formad som en måne på ett moln och avsedd för barn. Märkspänningen på lampan är 230 V. Lampor för barn får ha högst 24 V märkspänning. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Lampan saknar EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Barnlampa-med-for-hog-spanning/ Tue, 14 Jun 2011 15:37:00 GMT Belysning Rökelsekar återkallas från slutanvändare 2840) Det elektriska rökelsekaret har många allvarliga brister. Bottenskyddet kan lätt tas bort och då blottas spänningsförande ledare. Nätsladden kan anslutas på enbart ena stiftet och då göra att det andra stiftet blir spänningsförande. Nätsladden kan också delvis skjutas på men fortfarande ge spänning på apparatintaget, som då är berörbart. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkal... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Rokelsekar-aterkallas-fran-slutanvandare/ Thu, 09 Jun 2011 09:12:00 GMT Bruksföremål Transformator för LED-belysning stör elnätet 2839) Transformatorn för LED-belysning avger störningar till elnätet och ligger 8.50 dB över gränsvärdet. Transformatorn avger också störningar på 13.45 dB över gränsen på den sekundära sidan, där man kopplar in belysningen. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verk... /privatpersoner/forsaljningsforbud/test/ Wed, 08 Jun 2011 16:23:00 GMT Belysning Strömförsörjningsdon Reseadapter kan åsidosätta skyddsjord 2838) Det är möjligt att sätta i enbart ett stift i reseadapterns uttagsdel och då kan det stift som inte är isatt bli spänningsförande. Stickproppsdelen på reseadaptern är felaktigt utformad. Adaptern är märkt med 6 A men stickproppsdelen(den flata kontakten) klarar bara 2.5 A. Det är möjligt att åsidosätta skyddsjord då det är möjligt att ansluta en klass O (ojordad stickpropp) i uttagsdelen.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Reseadapter-kan-asidosatta-skyddsjord/ Wed, 01 Jun 2011 16:18:00 GMT Installationsmateriel Ledningar i juice-press kan lätt skadas 2837) Juice-pressens interna ledningar kan lätt fastna i  motorns rörliga delar och nätanslutningen saknar förankring. Apparaten saknar också överhettningsskydd och ett skydd mot att oavsiktigt slå igång motorn, oavsett om behållaren sitter korrekt eller inte alls. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Juice-pressen saknar också EG-försäkran. Eftersom bristern... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Ledningar-i-juice-press-kan-latt-skadas/ Wed, 18 May 2011 12:59:00 GMT Bruksföremål Fotolampa återkallas från slutanvändare 2836) Interna ledningar saknar rätt isolering och ligger direkt mot metallskärmen. Ledningar skruvade i lamphållaren är förtennade och kan lätt lossna. De kan då komma i kontakt med lampskärmen. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter.   Lampan välter för lätt och saknar all märkning, EG-försäkran samt bruksanvisning.  Äger du den här produkten? Om du äger den... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Fotolampa-aterkallas-fran-slutanvandare/ Tue, 17 May 2011 11:21:00 GMT Belysning Nätsladd på lampa går mot vassa kanter 2835) Lampans nätsladd ligger direkt mot vassa kanter och lamphållaren sitter inte ordentligt fast mot rörskaftet. Lampan saknar alla märkningar och EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. Du som... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Natsladd-pa-lampa-gar-mot-vassa-kanter/ Mon, 16 May 2011 16:19:00 GMT Belysning Felaktigt formad led-lampa 2834) Led-lampans sockel är inte korrekt utformad och risk för elchock finns. Lampan saknar EG-försäkran och märkning. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. Du som konsument kan istället vända dig till inköps... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Felaktigt-formad-led-lampa/ Mon, 16 May 2011 15:51:00 GMT Belysning Lysdiodrör återkallas från konsument 2833) Lysdiodrörets fria ände vid isättning av ena sidan är spänningförande och kan ge en elchock vid byte av lysrör. Vid provning med ett felfall steg strömmen i röret och värmutvecklingen kraftigt. Detta kan orsaka brand, vid eventuellt fel i lysröret. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Isolationsavstånden i lysdiodröret är för klent tilltagna.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Lysdiodror-aterkallas-fran-konsument1/ Wed, 11 May 2011 16:11:00 GMT Belysning Ljusorgel kan ge elchock 2832) Ljusorgeln är försedd med lamphållare av fel typ, vilket gör att sockelns gänga är strömförande. Det medför att lampans gängdel blir strömförande vid i- och ur-skruvning. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Skruven i ljusorgelns dragavlastning släpper för lätt vid prov. Svensk bruksanvisning saknas och orgeln är felaktigt märkt med jordsymbol då det är... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Ljusorgel-kan-ge-elchock/ Tue, 10 May 2011 15:41:00 GMT Belysning Laddare för iPad återkallas från konsument 2831) Höljet till laddaren kan lätt tas isär och då blir spänningsförande delar berörbara med risk för elchock som följd. Isolationsavstånd inuti laddaren är för klent tilltagna. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Laddaren saknar EG-försäkran och väsentlig märkning. Äger du den här produkten? Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Laddare-for-iPad-aterkallas-fran-konsument/ Tue, 10 May 2011 14:17:00 GMT Strömförsörjningsdon Skrivbordslampa återkallas från konsument 2830) Skrivbordslampans lampåhållare uppfyller inte kraven utan gängdelen blir spänningsförande. Gängdelen är berörbar när man skruvar i och ur lampan och man kan lätt komma åt den spänningsförande delen. Lampan välter lätt och då blir temperaturen på underlaget för varm. Lampan saknar väsentlig märkning. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Äger du den hä... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Skrivbordslampa-aterkallas-fran-konsument/ Thu, 05 May 2011 16:09:00 GMT Belysning Bordlampa saknar dragavlastning 2829) Bordlampan saknar dragavlastning på nätanslutningskabeln och lamphållerns nippelrör sitter inte fast ordentligt. Nätanslutningskabeln är för klen och stickproppen är inte tillåten i Sverige. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Bordlampan saknar också all märkning och EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Bordlampa-saknar-dragavlastning/ Thu, 05 May 2011 15:53:00 GMT Belysning Hårklippningsapparat blir för varm 2828) Hårklippningsapparaten blir alldeles för varm vid provning. Märkningen på produkten skiljer sig från märkningen på kartongen. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Hårklippningsapparaten saknar EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Harklippningsapparat-blir-for-varm/ Thu, 05 May 2011 15:34:00 GMT Bruksföremål Reseadapter kan möjliggöra felkoppling 2827) Reseadapterns delar medför att man kan ansluta en apparat avsedd för 110 V till 230 V. Det saknas märkning som tillverkare och typbeteckning på produkten. Det är möjligt att överbelasta adaptern då en stickproppsdel som klarar 2.5 A kan kombineras med ett uttag som klarar 16 A. Stickproppsdelen för Sydeuropa uppfyller inte måttkraven. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och återtag fr... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Reseadapter-kan-mojliggora-felkoppling/ Wed, 04 May 2011 16:21:00 GMT Installationsmateriel Strömförsörjningsdon Lysdiodrör återkallas från konsument 2826) Höljet på den tändare som levererades med röret lossnar lätt och gör att spänningsförande delar blir berörbara. Krypavståndet mellan interna ledningar till ytterhöljet, som är i metall, är för klent tilltaget. Lysdiodröret klarar inte spänningsprov. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Lampsockelns kontaktstift är inte pålitligt fastsatta utan kan... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Lysdiodror-aterkallas-fran-konsument/ Mon, 02 May 2011 16:21:00 GMT Belysning Svaga stift på nattlampa 2825) Nattlampans stift klarar inte mekaniska prov utan går sönder. Typbeteckningen är tvetydig då flera typbeteckningar finns. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud. Nattlampan saknar EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. Du som... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Svaga-stift-pa-nattlampa/ Fri, 15 Apr 2011 15:42:00 GMT Belysning Led-lampa avger störningar till elnätet 2824) Lampan avger störningar på elnätet och ligger 7.7 dB över gränsvärdet. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud. Lampan saknar korrekt EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för reklamation.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Led-lampa-avger-storningar-till-elnatet/ Fri, 15 Apr 2011 15:18:00 GMT Belysning Led-belysning med fel anslutningskontakt 2823) LED-belysningen består av en transformator och själva armaturen. Anslutningskontakten mellan belysningen och transformatorn går att föra in i ett uttag avsett för 230 V medans armaturen är gjord för 12 V. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud. Belysningen saknar EG-försäkran och väsentlig märkning. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendo... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Led-belysning-med-fel-anslutningskontakt/ Mon, 11 Apr 2011 16:11:00 GMT Belysning Sockervaddsmaskin med bristfällig jordning 2822) Jordningen på sockervaddsmaskinen mellan övre och undre del är inte tillräckligt bra. Vid provning av den mekaniska hållfastheten blir spänningsförande delar berörbara. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud. Produkten saknar EG-försäkran och svensk bruksanvisning. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Sockervaddsmaskin-med-bristfallig-jordning/ Fri, 08 Apr 2011 15:59:00 GMT Bruksföremål Dimmer avger störningar till elnätet 2821) Dimmern avger störningar på elnätet och ligger 35 dB över gränsvärdet. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud. Dimmern saknar EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Dimmer-avger-storningar-till-elnatet/ Fri, 08 Apr 2011 15:47:00 GMT Belysning Fjärrstyrd adapter återkallas från konsument 2820) Den fjärrstyrda adaptern är försedd med en lamphållare där gängan utgör ena kontaktdelen vilket medför att glödlampans sockel är spänningsförande vid iskruvning och urskruvning. Lamphållaren i sig är inte korrekt utförd. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Äger du den här produkten? Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Adapter/ Wed, 06 Apr 2011 16:26:00 GMT IT-utrustning Övrigt Bordlampa blir för varm 2819) Bordlampan blir för varm vid provning. Nätanslutningssladden saknar rätt dragavlastning då den sitter fast enbart i strömställaren. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Lampan saknar EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Bordlampa-blir-for-varm/ Wed, 06 Apr 2011 16:10:00 GMT Belysning Brödskivor fastnar i för varm brödrost 2817) Brödrosten blir för varm på utsidan under normal användning. Jordningen av ytterhöljet är ej heller tillförlitligt utförd. Vid provning visade det sig också att brödskivor lätt fastnar och rostning ej avbryts. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Brödrosten saknar korrekt bruksanvisning och EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt elle... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Brodskivor-fastnar-i-for-varm-brodrost/ Fri, 01 Apr 2011 14:31:00 GMT Bruksföremål Dimmer stör elnätet 2816) Dimmern avger störningar på elnätet och ligger 44 dB över gränsvärdet. Elsäkerhetsverket har satt försäljningsförbud och återtag från återförsäljare.   Dimmern saknar också EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Dimmer-stor-elnatet1/ Tue, 29 Mar 2011 08:09:00 GMT Installationsmateriel Strömförsörjningsdon Reseadapter återkallas från konsument 2815) Det går att ansluta en stickpropp till reseadaptern genom att endast stoppa i det ena av de två stiften. Det innebär att det andra stiftet är berörbart och kan bli spänningssatt. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Reseadapterns uttag saknar nedsänkning (brunn) vilket gör att personen som ska ansluta en stickpropp i uttaget kan komma åt spänningsför... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Reseadapter-aterkallas-fran-konsument1/ Fri, 25 Mar 2011 13:18:00 GMT Installationsmateriel Övrigt Luftfuktare inbjuder till lek 2814) Luftfuktaren är avsedd för 230 V men utförd så barn kan inbjudas till lek. Elprodukter för barn får ha högst 24 V som matningsspänning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Luftfuktaren saknar en korrekt EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Luftfuktare-inbjuder-till-lek/ Wed, 23 Mar 2011 13:58:00 GMT Bruksföremål Kort isolationsavstånd på insektsbekämpare 2813) Interna ledningar i insektsbekämparen kan lätt lossna och då blir isolationsavståndet för kort till berörbara ytor. Vid lampbyte så kan enbart grundisolerade ledare beröras. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Insektsbekämparen saknar EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Kort-isolationsavstand-pa-insektsbekampare/ Wed, 23 Mar 2011 13:28:00 GMT Bruksföremål Dekorationsbelysning kan bli spänningförande vid lampbyte 2812) Lamphållarens metallkrage är spänningförande vid byte av lampa och åtkomlig även när lampan sitter på plats. Man kan lätt skruva av toppen på belysningen och komma åt lamphållaren. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Anslutningssladden är för klent isolerad och har för liten ledararea. Strömställaren på lampan lossnar lätt och spänningsförande... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Dekorationsbelysning-kan-bli-spanningforande-vid-lampbyte/ Fri, 18 Mar 2011 15:40:00 GMT Belysning Klent isolerade sladdar på fontän 2811) Interna sladdar är för klent isolerade och botten på fontänen kan lätt gå sönder. Om botten går sönder så kan spänningsförande delar bli berörbara. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Fontänen saknar också märkning, bruksanvisning på svenska och EG-försäkran. Märkningen på förpackningen refererar till fel produkt. Eftersom bristerna inte innebär... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Klent-isolerade-sladdar-pa-fontan/ Fri, 18 Mar 2011 15:22:00 GMT Belysning Datorhögtalare saknar isolering 2808) Förstärkaren, med inbyggd högtalare, har interna ledningar som enbart är grundisolerade där det krävs dubbelisolerade. Dessa ledningar är monterade direkt över inkommande elnätanslutning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Produkten saknar också EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Datorhogtalare-saknar-isolering/ Fri, 11 Mar 2011 11:23:00 GMT IT-utrustning Dimmer stör elnätet 2807) Dimmern avger störningar till elnätet och ligger 14 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för reklamation.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Dimmer-stor-elnatet/ Wed, 09 Mar 2011 14:56:00 GMT Installationsmateriel Belysning Avhornare får försäljningsförbud 2806) Avhornaren uppfyller inte de krav som ställs, utan har bland annat fel skyddsklass. En avhornare får vara dubbelisolerad(klass II) eller matas via transformator(klass III), denna är i skyddsklass I vilket innebär att den är skyddsjordad. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Anslutningskabeln är felaktigt konstruerad då den ska vara minst 6 meter... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Avhornare-far-forsaljningsforbud/ Wed, 09 Mar 2011 14:30:00 GMT Bruksföremål Datornätdel saknar dragavlastningar 2805) Nätdelen har interna ledningar, nätledningar och skyddsjord, som är direkt lödda utan någon annan förankring. Om nätledningarna lossnar kan höljet, eller till nätdelen inkopplade produkter som moderkort, bli spänningsförande. Om skyddjordsledningen lossnar finns det risk att jordskyddet försvinner. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Nätdelen har också för korta isolationsavst... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Datornatdel-saknar-dragavlastningar/ Wed, 02 Mar 2011 13:49:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Induktiv kokplatta ger störningar 2804) Den induktiva kokplattan avger ledningsbunden och strålad störning. Den ledningsbundna störningen ligger 4,5 dB över gränsen och den strålade på 33,6 dB över tillåten nivå. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Den induktiva kokplattan saknar EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Induktiv-kokplatta-ger-storningar/ Wed, 02 Mar 2011 13:30:00 GMT Bruksföremål Lågenergilampa stör elnätet 2803) Lågenergilampan avger störningar till elnätet och ligger 8,3 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för reklamation.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Lagenergilampa-stor-elnatet/ Tue, 22 Feb 2011 16:21:00 GMT Belysning Lampa för fotografering återkallas 2802) Nätanslutningens ledare är enbart grundisolerade och kan ligga mot metalldelar i lampan, vilket kan göra att lampan blir spänningsförande. Lampsockeln är felaktigt utförd och spänningsförande gänga kan beröras med ett finger. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Lampan saknar EG-försäkran och all märkning. Om du äger denna produkt bör du lämna tillba... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Lampa-for-fotografering-aterkallas/ Tue, 22 Feb 2011 13:18:00 GMT Belysning Lampa saknar rätt isolering 2801) Anslutningssladden är bara grundisolerad och kan ligga mot metalldelar i lampan. Dragavlastningen, som håller fast anslutningsladden, är för klent tilltagen. Lampan blir för varm under normalt användande. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Bruksanvisningen saknar viktig information och EG-försäkran finns inte för produkten. Eftersom brister... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Lampa-saknar-ratt-isolering/ Fri, 18 Feb 2011 09:14:00 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Belysning IT-utrustning Strömförsörjningsdon Övrigt Vägglampa blir för varm 2800) Det går att vända lampas skärm mot väggen, vilket man inte ska kunna. Temperaturen stiger då på 4 minuter till 212 grader mot tillåtna 175 grader. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. Du som... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Vagglampan-blir-for-varm/ Thu, 17 Feb 2011 14:10:00 GMT Belysning Lampa för barn har fel spänning 2799) Denna lampa är försedd med matning på 230 V vilket är för högt då lampor gjorda för barn får högst ha 24 V matningsspänning. Lampskärmen skyddar inte mot beröring av glödlampan, som blir 200 grader varm. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. All väsentlig märkning förutom tillverkare saknas. Produkten saknar EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Lampa-for-barn-har-fel-spanning/ Thu, 17 Feb 2011 13:52:00 GMT Belysning Induktionsvärmare saknar dokumentation 2798) Induktionsvärmaren saknar väsentlig teknisk dokumentation och EG-försäkran. Det gör att det inte går att säkerställa elsäkerheten för produkten. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. Du som... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Induktionsvarmare-saknar-dokumentation/ Thu, 27 Jan 2011 16:31:00 GMT Bruksföremål Övrigt Avlastningsanordning saknas på lampa 2797) Stickproppen är felaktigt utförd och sladdens grundisolerade delar ligger direkt mot åtkomliga metalldelar. Sladdens saknar avlastningsanordning och skyddet där sladden går in i lampan lossnar lätt. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Lampan saknar märkning och EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara f... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Avlastningsanordning-saknas-pa-lampa/ Fri, 14 Jan 2011 11:07:00 GMT Belysning Dragavlastning dålig på lampa 2796) Lampan, som är i form av en guldfärgad julgran, har för klen dragavlastning. Det gör att kablar till lamphållarna lätt kan lossna. Lampan klarar inte heller värmeprov. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Lampan saknar märkning och bruksanvisning på svenska samt EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara f... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Dragavlastning-dalig-pa-lampa/ Thu, 13 Jan 2011 13:50:00 GMT Belysning Avhornare återkallas från konsument 2795) Tillverkaren har konstruerat produkten med avseende på att den ska användas som lödkolv. Distributören har sålt denna lödkolv som en avhornare. Lödkolven uppfyller inte de krav som ställs på en avhornare. Elsäkerhetsverket har beslutat att distributören ska återkalla alla sålda produkter. De krav som inte uppfylls för avhornaren är bland annat skydd mot väta, val av anslutningssladd och krav på... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Avhornare-aterkallas-fran-konsument/ Mon, 20 Dec 2010 14:53:00 GMT Bruksföremål Övrigt Skarvsladdställ klarar inte kylan 2794) Anslutningssladden till skarvsladdstället klarar inte utomhusprov med kyla. Sladden spricker och ledarna blir berörbara. Vid full belastning blir skarvsladdstället för varmt. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Skarvsladdställets uttag är inte korrekt utförda och EG-försäkran saknas. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelb... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Skarvsladdstall-klarar-inte-kylan/ Fri, 17 Dec 2010 15:06:00 GMT Installationsmateriel Dåligt isolerad bordlampa får försäljningsförbud 2793) Lampans interna ledningar är inte tillräckligt isolerade och kan göra berörbara delar spänningsatta. Lamphållaren är inte säkrad mot vridning och dragavlastningen är för klent tilltagen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Lampan saknar bruksanvisning, märkning och EG-försäkran. Lampan har också en felaktigt utförd stickpropp och för klen anslutningssladd. Eftersom bristerna... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Daligt-isolerad-bordlampa-far-forsaljningsforbud/ Wed, 15 Dec 2010 15:19:00 GMT Belysning Laddare till dator stör elnätet 2792) Laddaren avger för höga störningar på elnätet och strålar även ut störningar. Laddaren är avsedd för att användas med datorer. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. Du som konsument kan istället... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Laddare-till-dator-stor-elnatet/ Wed, 15 Dec 2010 14:14:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Rökmaskin har fel stickpropp 2791) Rökmaskinen är försedd med en stickpropp mellan transformatorn och själva rökmaskinen. Stickproppen är förväxlingsbar med en stickpropp avsedd för 230 V medans rökmaskinen är gjord för 24 V. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Rökmaskinen klarar inte spänningsprov och saknar också EG-försäkran samt märkning. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Rokmaskin-har-fel-stickpropp/ Mon, 13 Dec 2010 12:28:00 GMT Bruksföremål Övrigt Laddare till bärbar dator återkallas 2790) Ledare inuti laddaren kan lätt lossna och isolationen är för klent tilltagen vilket kan göra att berörbara delar kan bli spänningsförande. Detta har gjort att Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud, återtagande från återförsäljare och återtagande från konsument. Om du äger denna produkt bör du lämna... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Laddare-till-barbar-dator-aterkallas/ Thu, 09 Dec 2010 16:29:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Strömförande ljusstake återkallas från konsument 2789) Ljusstakens lamphållare lossnar lätt och då blottas strömförande kablar, som lätt kan beröras. Stickproppens kontaktstift lossnar lätt och kan vridas runt. Detta har gjort att Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud, återtagande från återförsäljare och återtagande från konsument. Om du äger denna... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Stromforande-ljusstake-aterkallas-fran-konsument/ Wed, 08 Dec 2010 15:05:00 GMT Belysning Reseadapter åsidosätter jord 2788) Konstruktionen av reseadaptern gör det möjligt att ansluta en apparat som är gjord för 120 V till 230 V. Adaptern möjliggör också åsidosättning av jord och enpolig isättning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter oc... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Reseadapter-asidosatter-jord/ Tue, 07 Dec 2010 11:00:00 GMT Installationsmateriel Övrigt Spänningsförande riskokare utan jordning 2787) Apparaten är försedd med en stickpropp som inte passar direkt i uttag utan säljs med en adapter. Adaptern gör att jordförbindelsen bryts till apparaten. Bottendelen på riskokaren lossnar lätt vilket medför att man lätt kan komma åt spänningsförande delar. Detta har gjort att Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Riskokaren saknar EU-försäkran, väsentl... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Spanningsforande-riskokare-utan-jordning/ Tue, 07 Dec 2010 10:32:00 GMT Bruksföremål Led-lampa stör elnätet 2786) Led-lampan avger för höga störningar på elnätet. Störningarna ligger på 55 dB(A) över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Lampan saknar en korrekt EU-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Led-lampa-stor-elnatet/ Tue, 07 Dec 2010 10:11:00 GMT Belysning Sladd lossnar på lampa 2785) Lampans dragavlastning är för klen, vilket gör att anslutningssladden lätt lossnar. Väsentlig märkning och bruksanvisning saknas. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Lampan saknar EU-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Sladd-lossnar-pa-lampa/ Tue, 07 Dec 2010 09:46:00 GMT Belysning Antennförstärkare med klen isolering 2784) Nätanslutningkabeln och nättransformatorns kopplingsledare ligger mot det metallhölje som antennförstärkaren har. Dessa kopplingsledare är enbart grundisolerade. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Strömbrytaren är felaktigt märkt med "0" då brytaren inte bryter alla poler. Väsentlig märkning saknas och stickproppen är inte korrekt utförd.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Antennforstarkare-med-klen-isolering/ Fri, 03 Dec 2010 10:12:00 GMT IT-utrustning Nattlampa inbjuder till lek 2783) Vid lampbyte så kan man komma åt sockeln på ljuskällan med ett finger. Lampan är utformad som en figur, vilket inbjuder barn till lek. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Nattlampan saknar också EU-försäkran och sockeln för ljuskällan är inte rätt utformad. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendo... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Nattlampa-inbjuder-till-lek1/ Fri, 03 Dec 2010 09:25:00 GMT Belysning Berörbara delar på lampa kan bli spänningsförande 2782) Kabeln inuti lampan ligger an mot vassa metallkanter på ett genomgående rör, som samtidigt lätt kan roteras. Det kan medföra att berörbara delar blir spänningsförande. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Lampan saknar EU-försäkran och märkning. Lampans dragavlastning är för klen vilket gör att anslutningssladden kan vridas runt och lossna. Eftersom bristerna inte innebär någon... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Berorbara-delar-pa-lampa-kan-bli-spanningsforande/ Thu, 02 Dec 2010 16:00:00 GMT Belysning Lampa blir för varm 2781) Vägglampan blir för varm vid värmeprov och är bristfällig märkning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för reklamation. Observera att... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Lampa-blir-for-varm/ Thu, 02 Dec 2010 14:06:00 GMT Belysning Vägglampa för våtutrymme blir vattenfylld 2780) Vägglampan fylls av vatten vid provning och kan göra att lampans glas kan lossna. Interna, enbart grundisolerade, ledningar ligger mot fastsättningsskruvar som kan beröras från utsidan. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Vägglampan saknar EU-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur ell... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Vagglampa-for-vatutrymme-blir-vattenfylld/ Mon, 29 Nov 2010 16:29:00 GMT Belysning Bordlampa klarar inte mekaniska prov 2779) Armaturens lamphållare klarar inte vridprov utan snurrar runt. Detta kan medföra att kabeln inuti går i sönder. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Armaturen saknar EG-försäkran och viktig säkerhetsinformation. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Bordlampa-klarar-inte-mekaniska-prov/ Mon, 29 Nov 2010 16:17:00 GMT Belysning Vägglampa blir för varm 2778) Vägglampan blir för varm under normal användning och interna ledare är enbart ihoptvinnade. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Armaturen är felaktigt CE-märkt och saknar väsentlig märkning. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas... /privatpersoner/forsaljningsforbud/vagg_lampa_101010/ Mon, 08 Nov 2010 16:02:00 GMT Belysning Smörgåsgrill med svagt hölje 2777) Höljet på smörgåsgrillen kan lätt gå sönder och då blir spänningsförande delar berörbara. Smörgåsgrillen är dekorerad och inbjuder barn till lek. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Nätsladdens genomföring är gjord så att den lätt kan skadas av höljet. Produkten saknar EG-försäkran.   Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller... /privatpersoner/forsaljningsforbud/smorgasgrill_1101/ Mon, 08 Nov 2010 15:49:00 GMT Bruksföremål Pendelarmatur saknar dragavlastning 2776) Armaturen saknar dragavlastning och lamphållaren klarar inte mekaniska prov utan är för klent utförd. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Lampan saknar också märkning och EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter eller återförsäljar... /privatpersoner/forsaljningsforbud/pendel_armatur_101011/ Tue, 02 Nov 2010 11:22:00 GMT Belysning 3-fas skarvsladd med för klen ledararea 2775) Skarvsladden har för klen ledararea. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Produkten saknar EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter eller återförsäljare. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för reklamation.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/3-fas_skarvsladd_10101/ Tue, 02 Nov 2010 11:07:00 GMT Installationsmateriel Bordlampa med klen isolation 2774) Bordlampans konstruktion gör att man kan komma åt strömförande delar vid lampbyte. Lampans interna ledare är för klent tilltagna. En inbyggd motor är enbart grundisolerad och samtidigt berörbar från utsidan. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Lampan saknar även EG-försäkran och CE-märkning. Dragavlastningen består av en knut på sladden och... /privatpersoner/forsaljningsforbud/ljus_dekoration_lampa_10101/ Tue, 02 Nov 2010 10:47:00 GMT Belysning Fallande armatur förbjuds 2773) Armaturen faller då den sätts på ett svagt lutande plan, och lampan blir då för varm. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Lampan saknar även EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter eller återförsäljare. Du som konsument kan iställ... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Fallande-armatur-forbjuds/ Thu, 21 Oct 2010 15:26:00 GMT Belysning Tidströmställare med felaktig stickpropp 2772) Stickproppen på tidströmställaren är felaktigt utförd. Uttagsdelen är felaktigt utförd vilket meför att stickproppar inte sitter fast tillräckligt. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Produkten saknar korrekt EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbak... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Tidstromstallare-med-felaktig-stickpropp/ Thu, 21 Oct 2010 14:38:00 GMT Installationsmateriel Datortillbehör avger störningar till elnätet 2771) USB-huben avger störningar till elnätet.  Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. USB-huben avger störningar till elnätet som ligger 11.7 dB över gränsvärdet. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter eller återförsäljare. Du som konsument kan iställ... /privatpersoner/forsaljningsforbud/usb_hub_20_101/ Mon, 18 Oct 2010 16:35:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Nattlampa inbjuder till lek 2770) Nattlampan är utformad som en leksak och kan inbjuda barn till att leka med den. Den saknar även varningsinstruktioner på svenska. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Lampan saknar EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Nattlampa-inbjuder-till-lek/ Fri, 08 Oct 2010 14:48:00 GMT Belysning Brödrost blir för varm 2769) Brödrosten blir för varm på ytterhöljet vid värmeprov. Brödrosten är också utformad med dekorationer och spelar melodier när rostningen är klar. Detta kan inbjuda barn till lek. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare. Brödrosten saknar korrekt EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Brodrost-blir-for-varm/ Fri, 08 Oct 2010 13:36:00 GMT Bruksföremål För klent isolerad riskokare 2768) Riskokarens ytterhölje är av metall och enbart isolerat från spänningsförande delar genom en grundisolering. Om det blir fel på isoleringen så kan höljet bli spänningsförande. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud, återtagande från återförsäljare och återtagande från konsument.   Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/For-klent-isolerad-riskokare/ Fri, 08 Oct 2010 12:58:00 GMT Bruksföremål Handdukstork kan bli strömförande 2766) En intern ledare ligger och skaver mot jordanslutningens vassa kanter. Detta kan medföra att handdukstorken kan bli strömförande. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. /privatpersoner/forsaljningsforbud/handduks_tork_10101/ Mon, 04 Oct 2010 16:06:00 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Lampa klarar inte värmeprov 2765) Golvlampan klarar inte värmeprovet utan väggen blir för varm. Lampan långa böjliga hals är utformad så att lamphuvudet kan böjas mot väggen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.   Om lamphuvudet hålls mot väggen i 3 minuter stiger väggens yttemperatur till 201 grader C. Max 175 grader C är tillåtit. Förbudet gäller batchnr 03-25-2009YL Eftersom bristerna inte innebär någon dire... /privatpersoner/forsaljningsforbud/vagg_lampa_2010_101/ Mon, 04 Oct 2010 15:41:00 GMT Belysning DVD-spelare ger störningar 2764) DVD-spelaren avger störningar till elnätet.  Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. DVD-spelaren avger störningar till elnätet som ligger 8.3 dB över gränsvärdet. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter eller återförsäljare. Du som konsument kan i... /privatpersoner/forsaljningsforbud/dvd_spelare_usb_1010/ Tue, 24 Aug 2010 15:55:00 GMT IT-utrustning Laddare för mobiltelefon stör elnätet 2763) Laddaren avger störningar till elnätet.  Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Laddaren ligger 19.6 dB över gränsvärdet för störningar mot elnätet. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan ... /privatpersoner/forsaljningsforbud/mobilladdare_1101/ Tue, 24 Aug 2010 15:34:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon Transformator avger störningar 2762) Transformatorn avger störningar till elnätet.  Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för reklamation. Observer... /privatpersoner/forsaljningsforbud/elektronisk_transformator_121/ Tue, 24 Aug 2010 15:15:00 GMT Belysning Strömförsörjningsdon LED-lampa stör elnätet 2761)   LED-lampan avger störningar till elnätet.  Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare.   Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för reklamation. Observer... /privatpersoner/forsaljningsforbud/led_lampa_emc_101/ Wed, 18 Aug 2010 16:12:00 GMT Belysning Ljusslinga med fel kontakt 2728) Ljusslinga är försedd med en kontakt som går att använda till 230 V uttag men är gjord för 24 V. Förväxlingsrisken har gjort att Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du... /privatpersoner/forsaljningsforbud/ljusslinga_10111/ Tue, 05 Jan 2010 00:00:00 GMT Belysning LED-ljusslinga med felaktig kontakt 2726) Ljusslinga är försedd med en kontakt som går att använda till 230 V uttag men är gjord för 24 V. Förväxlingsrisken har gjort att Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från återförsäljare och konsumenter. Du som konsument ka... /privatpersoner/forsaljningsforbud/ljusslinga_1011/ Tue, 05 Jan 2010 00:00:00 GMT Belysning Ljusslinga med felaktig kontakt 2723) Ljusslinga är försedd med en kontakt som går att använda till 230 V uttag men är gjord för 12 V. Förväxlingsrisken har gjort att Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från återförsäljare och konsumenter. Du som konsument ka... /privatpersoner/forsaljningsforbud/ljusslinga_101/ Tue, 05 Jan 2010 00:00:00 GMT Belysning LED-lampa med krav på laserklass 2714) Lampans ljus är starkt och saknar korrekt märkning enligt laser-klass 1M. Laddaren till lampan är ej korrekt utförd också saknar viktiga komponenter. Korrekt bruksanvisning saknas.         Produkten saknar också EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt... /privatpersoner/forsaljningsforbud/led_belysning12/ Tue, 05 Jan 2010 00:00:00 GMT Belysning LED-belysning med förväxlingsbar kontakt 2713) LED-belysningen för utomhusbruk(12V) är försedd med en kontakt, som är möjlig att koppla in på uttag för 230V. Det finns också brister på märkningen och bruksanvisning.           Produkten saknar EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten... /privatpersoner/forsaljningsforbud/dekorativ_led_belysning111/ Tue, 05 Jan 2010 00:00:00 GMT Belysning Klent förankrade ledare i hårvårdsapparat 2712) Den metallfärgade kåpan som sitter runt strömbrytaren är ledande, och ledarna till strömbrytaren är för dåligt fixerade. Om ledarna släpper så kan kåpan bli strömförande.          Produkten saknar också EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att... /privatpersoner/forsaljningsforbud/dekorativ_led_belysning11/ Tue, 05 Jan 2010 00:00:00 GMT Bruksföremål Dålig dragavlastning på lampa 2711) Lampans dragavlastning är en knut på sladden. Det accepteras inte som dragavlastning för lampor. Märkning och korrekt bruksanvisning saknas.         Lampan saknar också EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka fr... /privatpersoner/forsaljningsforbud/dekorativ_led_belysning1/ Tue, 05 Jan 2010 00:00:00 GMT Belysning Lätt öppningsbar lampa får förbud 2705) Lampan, som är utförd som en ratt för båtar, kan lätt öppnas utan verktyg. Då blir spänningsförande delar åtkomliga. Lampans inre isolationsavstånd är för klent tilltaget och stickproppen är felaktigt utförd.      Lampan saknar också instruktioner, märkning och EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara f... /privatpersoner/forsaljningsforbud/skeppslampa/ Tue, 05 Jan 2010 00:00:00 GMT Belysning DVD-spelare klarar inte störningar 2760) DVD-spelaren klarar inte av störningar.   Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. DVD-spelaren är känslig för snabba transienter av den typ som vanligtvis uppstår när anslutna laster i elnätet kopplas. Störningarna orsakar att DVD-spelaren avbryter uppspelningen eller matar ut skivan. Spelaren återgår inte till normal funktion efter det att... /privatpersoner/forsaljningsforbud/dvd-spelare_10111/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT IT-utrustning Skylt med fel kontakt 2759) Skyltens kontakt, avsedd för 12 V, kan kopplas in i ett uttag för 230 V. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Skylten saknar EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället... /privatpersoner/forsaljningsforbud/valkommen_skylt_111/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Övrigt Märkning på antennförstärkare försvinner 2758) Märkningen på antennförstärkaren är inte varaktig utan försvinner vid en lätt gnuggning. Nätsladden är inte korrekt fastsatt och saknar avlastning och skydd mot vridning. Förstärkaren blir också för varm vid maximal belastning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Antennförstärkaren har ingen EG-försäkran och saknar väsentlig märkning. Eftersom bristerna inte innebär någon dire... /privatpersoner/forsaljningsforbud/antenn_forstarkare_101/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT IT-utrustning Lampa klarar inte värmeprov 2757) Golvlampan klarar inte värmeprovet utan blir för varm. Avlastningsdonets skruvar släpper vid för lågt åtdragningsmoment. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Lampan saknar EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka... /privatpersoner/forsaljningsforbud/golv_lampa_11/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Ljusslinga återkallas från konsument 2756) Kabeln i lamphållarna är enbart grundisolerade och saknar den förstärkta isolering som krävs. Arean på ledarna är alldeles för klent tilltagen och dragavlastningen är obefintlig. Stickproppen är utförd på ett felaktigt sätt. Detta har gjort att Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter.   Ljusslingan saknar också svenska instruktioner och märkning.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/ljusslinga_011111111/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Ljusslinga saknar viktig isolering 2755) Ljusslingans ledare är enbart grundisolerade och saknar den förstärkta isolering som krävs. Dragavlastningen för lamporna är felaktigt utförd. Isolationsavstånden är för klent tilltagna. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Ljusslingan saknar EG-försäkran, märkning och bruksanvisning. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelb... /privatpersoner/forsaljningsforbud/ljusslinga-010101111/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Plattång med för klen isolation 2754) Plattångens interna ledare är enbart grundisolerade och ligger direkt mot berörbara metallytor. Tången klarar inte spänningsprov utan genomslag sker vid för låg spänning. Stickpropp har fel dimensioner och anslutningskabeln är för klen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Plattången saknar EG-försäkran, bruksanvisning och väsentlig märkning.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/plattang_01010111/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Bordlampa lockar barn till lek 2753) Bordlampan, i form av en ängel, inbjuder barn till lek, men är gjord för 230 V anslutning. Elprodukter för barn får ha en matningsspänning på högst 24 V. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Lampans nätsladd ligger också an mot skarpa kanter som kan förstöra isoleringen på kabeln och skärmen blir för varm vid användning. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller... /privatpersoner/forsaljningsforbud/angel_lampa_101111/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Isolation för klen på plattång 2752) Plattången har för klent tilltaget isolationsavstånd och klarar inte spänningsprov. Enbart grundisolerade ledare ligger direkt mot berörbart ytterhölje, vilket medför att plattången inte har den förstärkta isolering som den ska ha. Märkning och bruksanvisning saknas. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Produkten saknar EG-försäkran och har... /privatpersoner/forsaljningsforbud/plattang_0101011/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Skarvsladdställ med många brister 2751) Skarvsladdställets jorddon är utformade så att de kläms ner i sockeln och inte ger någon kontakt med jord till stickproppen som trycks i. Kontakttrycket på jorddonen är för klen och vid tester faller stickproppar ur för lätt. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Rätt märkning saknas. Skyddsledaren i aslutningskabeln är blå, men ska vara i... /privatpersoner/forsaljningsforbud/skarvsladdstall_010101/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Överspänningsskydd med för klen isolation 2750) Enkelisolerade kablar ligger mot insidan av överspänningsskyddets hölje. Det medför att krav på förstärkt isolering inte är uppfyllt. Läckströmmen är för hög vid tester. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumente... /privatpersoner/forsaljningsforbud/overspanningsskydd_10111/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Omriktare ger störningar 2749) Omriktaren avger ledningsbunden störning.   Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Produkten saknar också korrekt EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig... /privatpersoner/forsaljningsforbud/inverter_omriktare_10111/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Strömförsörjningsdon Dåliga jorddon på uttag 2748) Uttagets jorddon deformeras vid tester och har för lågt kontakttryck. Anslutningsdonets storlek gör det svårt att ansluta rätt kabel på baksidan och isolationsavstånden är för klent tilltagna. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket... /privatpersoner/forsaljningsforbud/uttag_01010/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Ångdusch får försäljningsförbud 2747) Ångduschen saknar rätt komponenter för tillräcklig jordning och utsatta ledande delar är inte jordade på rätt sätt. Dragavlastningen kan tas bort utan verktyg. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Bruksanvinsing saknar en del väsentlig säkerhetsinformation. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att... /privatpersoner/forsaljningsforbud/angdusch__1011/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Ljusslinga klarar inte värmeprov 2746) Ljusslingan klarar inte värmeprov då platsmaterielet bidrar till brand. Lamphållarna klarar inte av dragprov och kablarna lossar helt från lamporna.  Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Märkningen är felaktig och produkten saknar EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten int... /privatpersoner/forsaljningsforbud/ljusslinga__101/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Reseadapter kan åsidosätta jord 2745) Resedaptern gör det möjligt att använda en ojordad stickpropp av klass 0 i en jordad miljö. Adaptern möjliggör också användadet av utrustning som kräver upp till 16 A i uttag för upp till 2,5 A. Det är också fullt möjligt att sticka in en stickpropps ena stift i reseadaptern medans det fria stiftet blir berörbart. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från... /privatpersoner/forsaljningsforbud/rese_adapter_10101/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Induktionshäll avger störningar 2744) Induktionshällen avger strålade störningar och ledningsbundna störningar till elnätet. Det har gjort att Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.   Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från återförsäljare och konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig... /privatpersoner/forsaljningsforbud/induktions_hall_1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Bordlampa återkallas från konsument 2743) Bordlampan, i form av en figur, inbjuder barn till lek men är gjord för 230 V spänning. Samtliga märkningar saknas och lamphållaren är spänningsförande vid lampbyte. Detta har gjort att Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter.   Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud, återtagande från återförsäljare och återtagande från konsument. Om du... /privatpersoner/forsaljningsforbud/svan_lampa_01111111/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Råttskrämma med utländsk kontakt 2742) Råttskrämmaren är försedd med en stickpropp som används i England och är inte avsedd att användas i Sverige. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. Du som konsument kan istället vända dig... /privatpersoner/forsaljningsforbud/rattskramma_1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Lysdiodrör återkallas från konsument 2741) Lysdiodröret saknar skydd mot elchock och kan vid användning orsaka skada. När man stoppat i den ena änden i hållaren så är den fria änden strömförande. Röret har också för klent tilltaget isolationsavstånd och klarar inte spänningsprovet. Detta har gjort att Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter.   Lysdiodröret saknar också bruksanvisning och korrekt... /privatpersoner/forsaljningsforbud/t8_led_tube_lysror_0111111/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Lysdiodrör återkallas från konsument 2740) Lysdiodröret saknar skydd mot elchock och kan vid användning orsaka skada. När man stoppat i den ena änden i hållaren så är den fria änden strömförande. Detta har gjort att Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter.   Lysdiodröret saknar också bruksanvisning och korrekt märkning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud, återtagande från... /privatpersoner/forsaljningsforbud/t8_led_tube_lysror_011111/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Lysdiodrör återkallas från konsument 2739) Lysdiodröret saknar skydd mot elchock och kan vid användning orsaka skada. När man stoppat i den ena änden i hållaren så är den fria änden strömförande. Detta har gjort att Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter.   Lysdiodröret saknar också bruksanvisning och korrekt märkning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud, återtagande från... /privatpersoner/forsaljningsforbud/t8_led_tube_lysror_01111/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Lysdiodrör återkallas från konsument 2738) Lysdiodröret klarar inte av spänningsprov utan genomslag sker. De interna isolationsavstånden är för klent tilltagna. Grundisolerade ledningart inuti röret ligger an mot metallhöljet. Detta har gjort att Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter.   Lysdiodröret saknar också korrekt bruksanvisning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud,... /privatpersoner/forsaljningsforbud/t8_led_tube_lysror_0111/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Lysdiodrör återkallas från konsument 2737) Lysdiodröret saknar skydd mot elchock och kan vid användning orsaka skada. När man stoppat i den ena änden i hållaren så är den fria änden strömförande. Detta har gjort att Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter.   Lysdiodröret saknar också bruksanvisning och korrekt märkning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud, återtagande från... /privatpersoner/forsaljningsforbud/t8_led_tube_lysror_011/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Dekorationsbelysning återkallas från konsument 2736) Dekorationsbelysningens lampsockel har spänningsförande delar som är berörbara och lampan klarar inte värmeprovet. De interna ledningarna är för klent tilltagna och den mekaniska hållfastheten är för låg. Detta sammantaget har gjort att Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter.   Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud, återtagande från... /privatpersoner/forsaljningsforbud/trafik_disco_ljus_011/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Lysdiodrör återkallas från konsument 2735) Lysdiodröret saknar skydd mot elchock och kan vid användning orsaka skada. Detta har gjort att Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter.   Lysdiodröret saknar också bruksanvisning och korrekt märkning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud, återtagande från återförsäljare och återtagande från konsument. Om du äger denna produkt bör du lämna... /privatpersoner/forsaljningsforbud/t8_led_tube_lysror_01/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Dekorationsbelysning klarar inte värmeprov 2734) Dekorationsbelysningen klarar inte värmeprovet utan fattar fattar eld. Det anslutna blinkdonet är avsett för 220 V och inte 230 V(nätspänning).   Lamporna är ej skyddade mot vridning i förhållande till lampsockeln och upphängingsanordning saknas. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Anslutningssladden är för klent tilltagen och saknar... /privatpersoner/forsaljningsforbud/flyttbar_armatur_barn010111/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Lampa inbjuder till lek 2733) Lampan, i form av en färgglad fisk, antas inbjuda barn till lek. Elprodukter för barn ska inte ha högre spänning än 24 V. Lampan är gjord för 230 V. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Produkten saknar också en korrekt EG-försäkran, märkningar och bruksanvisning. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person,... /privatpersoner/forsaljningsforbud/flyttbar_armatur_barn01011/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Utebelysning med felaktig stickpropp 2732) Armaturdelens kontakt, avsedd för 12 V, kan kopplas in i ett uttag för 230 V.  Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Armaturens nätsladd är för klent tilltagen och av fel typ. Det saknas dragavlastning på armaturen. Märkningen är bristfällig. Produkten saknar också en korrekt EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller... /privatpersoner/forsaljningsforbud/avhornare_lantbruk0101/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Avhornare utan IP-klass 2731) Avhornaren saknar märkning, bland annat vilken IP-klass det är på produkten. Bruksanvisning saknas. Nätsladden är för klent tilltagen och för kort. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Produkten saknar också en korrekt EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket... /privatpersoner/forsaljningsforbud/avhornare_lantbruk010/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Övrigt Störningar från ljusregulator 2730) Ljusregulatorn avger för stora störningar till elnätet. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Produkten saknar också en korrekt EG-försäkran. Förbudet gäller typbeteckningen DRS 315, tillverkade innan vecka 27 2009. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkt... /privatpersoner/forsaljningsforbud/dimmer2010011/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Fel kontakt på ljusnät 2729) Ljusnätet är försett med en kontakt som passar i uttag för 230 V men är gjord för 24 V. Förväxlningsrisken gör att Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument... /privatpersoner/forsaljningsforbud/ljusnat_skylt111/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Ljusskylt med brister 2727) Skylten är försedd med en stickpropp som är möjlig att ansluta till 230 V uttag men är gjord för 12 V. Anslutningskabeln är för klent tilltagen och väsentlig märkning som IP-klass saknas på produkten. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Produkten saknar också en korrekt EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelb... /privatpersoner/forsaljningsforbud/valkommen_skylt11/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Felaktigt konstruerad vägglampa 2725) Vägglampans utförande är felaktig då skruvarna till kopplingsboxen lossnar vid vridprov. Interna grundisolerade ledningar ligger mot armaturstommen. Detta är inte tillåtet då produkten är av dubbelisolerad konstruktion. Avlastningsdonets konstruktion är felaktig och då kan anslutande kabel inte fästas på rätt sätt. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från... /privatpersoner/forsaljningsforbud/vagg_lampa011/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Ljusregulator avger störning 2724) Ljusregulatorn avger för stora störningar till elnätet. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Produkten saknar också en korrekt EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan iställ... /privatpersoner/forsaljningsforbud/dimmer201001/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel LED-belysning med förväxlingsbar kontakt 2722) Belysningen är försedd med en kontakt som är förväxlingsbar med en 230 V kontakt men är gjord för 12 V. Ledararean är för klent tilltagen och bruksanvisning saknas. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Produkten saknar också en korrekt EG-försäkran och märkning. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person,... /privatpersoner/forsaljningsforbud/akvarie_lampa_brister010111/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Ljuskedja med många brister 2721) Ljuskedjan har många brister, varav några är att den inte klarar värmeprovet utan tar eld. Samtliga ledare är enbart grundisolerade och ledararean är för klent tilltagen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Ljuskedjan saknar också väsentlig märkning och varningsinformation. Produkten saknar också en korrekt EG-försäkran. Eftersom bristerna... /privatpersoner/forsaljningsforbud/akvarie_lampa_brister01011/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Lampa för djurhållning får förbud 2720) Märkningen på produkten saknar väsentlig information. Bruksanvisningen saknar viktigt information. Konstruktionen av lampan är inte korrekt utförd, då en strömbrytare är placerad på nätsladden. Anslutningskabeln är felaktigt vald. Lampan uppfyller inte krav på armaturer för djurhållning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Produkten saknar... /privatpersoner/forsaljningsforbud/akvarie_lampa_brister0101/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Ångdusch får försäljningsförbud 2719) Ångduschens jordning är felaktigt utförd och produkten klarar inte spänningsprovet. Märkningen av ångduschen är bristfällig. Anslutning var i form av en stickpropp men användning av produkten kräver fast installation. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Ångduschen har inte en korrekt EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person,... /privatpersoner/forsaljningsforbud/angdusch_monsun_010/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Lampa för barn får försäljningsförbud 2718) Ljuspluggen är försedd med ett motiv som kan inbjuda barn till lek och själva lamphållaren är utförd på ett felaktigt sätt. Man kan byta lampa utan att dra ur armaturen ur kontakten vilket kan medföra åtkomst till strömförande delar.  Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Produkten saknar också en korrekt EG-försäkran. Eftersom bristerna... /privatpersoner/forsaljningsforbud/disney_barnlampa_brister010/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Nätdel för inbyggnad avger strålad störning 2717) Nätdelen avger strålad störning.   Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för reklamation. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enlig... /privatpersoner/forsaljningsforbud/natdel_psu_10111/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Strömförsörjningsdon LED-lampa avger störningar 2716) LED-lampan avger ledningsbunden störning till elnätet.   Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Produkten saknar också EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända d... /privatpersoner/forsaljningsforbud/led__lampa_belysning_1011/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Transformator för LED-belysning avger störningar 2715) Transformatorn avger ledningsbunden störning till elnätet.   Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Produkten saknar också EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället... /privatpersoner/forsaljningsforbud/adpater_led_belysning_101/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Strömförsörjningsdon Lampa ger störningar 2709) Lampan saknar märkning och avger ledningsbunden störning till elnätet.   Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Produkten saknar också EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan ... /privatpersoner/forsaljningsforbud/adapter_ring_mp7511/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Lampa välter lätt 2708) Lampan välter lätt och saknar CE-märkning. Lampans inre konstruktion medför att grundisolerade ledare berör metalldelar som är åtkomliga utifrån. Det har gjort att Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare.       Lampan saknar också märkning och instruktioner. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur ell... /privatpersoner/forsaljningsforbud/draklampa_091111/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Vägglampa blir för varm 2707) Vid värmprovet blir lampan för varm och då spricker isoleringen i det inställbara skaftet. Då kan ledningar komma i kontakt med lampans metalldelar. Det har gjort att Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare.       Lampan saknar också rätt märkning och bruksanvinsning. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person,... /privatpersoner/forsaljningsforbud/vagglampa_09111/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Adapter stör elnätet 2706) En inverter har fått försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare på grund av att den avger ledningsbundna störningar.   Produkten saknar också EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsst... /privatpersoner/forsaljningsforbud/adapter_ring_mp751/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon LED-belysning med brister 2704) Produkten består av en transformator och 4 LED armaturer för montering i exempelvis terassgolv. LED armaturerna ska matas med 12 V men den  kontakt tillverkaren valt passar även ihop med utrustning som är 230V. Därför kan LED armaturerna av misstag  matas med 230V AC. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för... /privatpersoner/forsaljningsforbud/uttag_09111/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Lampa blir för varm 2703) Lampans ljuskälla går att vrida mot monteringsytan, och kan då ge för hög värmeutveckling. De inre ledarna är för klent tilltagna och dragavlastningen är bristfällig. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare.      Produkten saknar också EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendo... /privatpersoner/forsaljningsforbud/akvarium_0911/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Skarvsladdställ klarar inte temperaturprov 2702) Vid temperaturprov på skarvsladdstället så klarade det inte kraven utan blev för varm. Anslutningskabeln till skarvsladdstället klarar inte köldprov utan att det bildas sprickor.     Produkten saknar EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkt... /privatpersoner/forsaljningsforbud/uttag_0911/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Uttag med franskt jordstift 2701) Den sammanbyggda adaptern är försed med en uttagsdel av fransk typ med ett stiftjorddon och saknar sidojorddonen. Produkten saknar en del märkning och märkning av IP-klass är felaktigt gjord.     Produkten saknar EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedöm... /privatpersoner/forsaljningsforbud/uttag_091/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Lampa återkallas från konsument 2700) Bordlampan har en sockel som är spänningsförande även när lampan sitter iskruvad. Lampans interna ledningar är för klent isolerade, nätsladden sitter inte fast ordentligt och är för klent tilltagen. Detta har gjort att Elsäkerhetsverket har ålagt importören att ta tillbaka sålda lampor.    Lampan saknar också märkning och stickproppen uppfyller inte kraven. Elsäkerhetsverket har beslutat om... /privatpersoner/forsaljningsforbud/bordlampa_0911/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Nattlampa med brister 2699) Nattlampan är i form av en sagofigur, och kan då inbjuda till lek. Lampor avsedda för barn ska inte vara gjorda för 230 V. Skruvarna som fäster lamphållarens fästplatta mister sitt gänggrepp vid åtdragning och lamhållaren är ej säkrad mot vridning utan roterar.     Produkten saknar också EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/nattlampa_0911/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Akvarium med strömförande delar 2698) Akvariet är försett med en stickpropp, som man utan verktyg kan ta isär, och då blir strömförande delar berörbara. Märkningen är bristfällig och bruksanvisning på svenska saknas delvis.      Akvariet är också konstruerat med fel komponenter. Strömbrytaren till akvariebelysningen bryter bara på en pol där det ska vara två-polig brytning. Belysningen är också utförd i IP-klass 20 men borde vara... /privatpersoner/forsaljningsforbud/akvarium_091/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Strålvärmare med otydlig bruksanvisning 2697) Strålvärmaren saknar svensk bruksanvisning och upphängningen är bristfällig. Om man monterar strålvärmare enligt den engelska anvisningen så syns inte den märkning som finns på produkten.     Produkten saknar EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt at... /privatpersoner/forsaljningsforbud/stralvarmare_09/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Dimmer med störningar 2696) En dimmer har fått försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare på grund av att den avger ledningsbundna störningar.   Beslutet gäller de ljusregulatorer vars fyrsiffriga serienummer slutar med 039, 049, 069 och 079. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från... /privatpersoner/forsaljningsforbud/dimmer_09/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Smörgåsgrill inbjuder barn till lek 2695) Smörgåsgrillen är utformad som ett djur, vilket inbjuder barn till lek. Då produkten är avsedd för 230 V anslutning så kan detta vara farligt för barn. Elprodukter för barn ska vara gjorda för klenspänning.    Produkten saknar även EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egend... /privatpersoner/forsaljningsforbud/smorgasgrill_09/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Bordlampa med många brister 2694) Dekorationslampans nätsladd är för klent tilltagen och dragavlastning saknas på produkten. All märkning saknas på produkten och stickproppen är felaktigt utförd. Isolationsavstånden är beroende av en mjuk gummibit, som är bristfälligt ditsatt på undersidan och kan lätt lossas för hand. Detta har gjort att Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att importören ska ta tillbaka pr... /privatpersoner/forsaljningsforbud/dekorationsbelysning_0911/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Rökmaskin med klen dragavlastning 2693) Rökmaskinens dragavlastning är för klent tilltagen vilket gör att nätsladden kan lossna. Jordkabeln är felaktigt dragen internt i produkten och märkningen är bristfällig.  Instruktionerna som medföljer refererar till en lampa. Produkten saknar EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur... /privatpersoner/forsaljningsforbud/rokmaskin_091/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Inverter återkallas från konsument 2692) Invertern har alldeles för korta isolationsavstånd (0,3 mm där kravet är 5 mm) vilket medför att den inte klarar spänningsprovet. Spänningsprovet visar att genomslag sker vid 50 V då kravet är 3000 V. Produkten kan också öppnas helt utan verktyg och märkningen är bristfällig. Invertern har också försäljningsförbud sedan tidigare då den inte klarar EMC-kraven. Detta sammantaget har gjort att... /privatpersoner/forsaljningsforbud/inverter_091/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Reflektorvärmare med bristfälliga instruktioner 2691) Enligt bruksanvisningen så kan reflektorplåten rengöras av användaren. För att komma åt reflektorhöljet krävs att ytterhöljet demonteras och då blir interna komponenter och kopplingsledningar åtkomliga. Då kan användaren komma åt strömförande delar. Skruvarna till ytterhöljets plast- och metall-höljen   klarar inte skruvvridprov utan släpper vid för lågt vridmoment. Produkten saknar EG-försäkra... /privatpersoner/forsaljningsforbud/reflektorvarmare_09/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Belysning för barn som återkallas 2690) Belysningen inbjuder barn till lek, och  har dessutom ett antal brister. Detta sammantaget har gjort att Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter.   Bristerna är bland annat att stickproppen är felaktigt utförd, strömbrytaren saknar tillräckligt dragavlastning och anslutningssladden kan lätt lossna. Gängorna i lampans sockel är strömförande vid iskruvning... /privatpersoner/forsaljningsforbud/barn_belysning_sal_09/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Dokumentförstörare klarar inte brandprov 2689) Dokumentförstöraren klarar inte brandprovet och måste släckas vid provningen. Produkten har också bristfällig märkning.   Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från återförsäljare och konsumenter. Du som konsument kan istäl... /privatpersoner/forsaljningsforbud/dokumentforstorare_09/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT IT-utrustning Dekorationsbelysning återkallas från konsument 2688) Dekorationsbelysningen, i form av ett guldfärgat skepp, har testats och påvisat många allvarliga brister. Dessa brister gör att produkten kan vålla brand och elchock. Elsäkerhetsverket har beslutat att förelägga importören om att ta tillbaka belysningen från sina kunder.    Bristerna är bland annat att stickproppen är felaktig och det saknas dragavlastning på den för klena anslutningskabeln. De... /privatpersoner/forsaljningsforbud/skepp_belysning/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Sladdvinda smälter vid överlastprov 2687) Sladdvindan saknar temperaturbegränsare och vid överlastprov smälter plasten på kabeln. Spänningsförande ledare blir då berörbara och kan ge elchock.   Sladdvindan saknar EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka... /privatpersoner/forsaljningsforbud/sladd_vinda_jojo_1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Inverter som avger störningar får försäljningsförbud 2686) En inverter har fått försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare på grund av att den avger ledningsbundna störningar.   Produkten saknar också korrekt dokumentation. Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Importören är ålagd att varningsinformera i ett senare beslut. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt... /privatpersoner/forsaljningsforbud/adapter_ring_mp75/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Satellitmottagare med störningar 2685) En satelitmottagare har fått försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare på grund av att den avger ledningsbundna störningar.   Produkten saknar också korrekt dokumentation. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället... /privatpersoner/forsaljningsforbud/dream-box_DM_500-S/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Skarvsladdställ med felaktiga uttag 2684) Skarvsladdställets uttag är felaktigt utformade och jorddonen klarar inte ett belastingsprov utan att deformeras. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.   Skarvsladdstället saknar också EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från återförsäljare och... /privatpersoner/forsaljningsforbud/skarv_sladd_stall_11/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Byggcentral får försäljningsförbud 2683) Byggcentralens konstruktion medför att interna kablar pressas mot skarpa kanter, vilket kan medföra att ytterhöljet blir spänningsförande.   Byggcentralen saknar också bruksanvisning, EG-försäkran och väsentlig märkning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att... /privatpersoner/forsaljningsforbud/byggcentral_11/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Kopplingsur med felaktigt uttag 2682) Det flyttbara kopplingsuret är försett med ett felaktigt uttag. Uttaget är gjort för den franska marknaden och är inte avsedd för den svenska marknaden.   Kopplingsuret saknar också en giltig EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte... /privatpersoner/forsaljningsforbud/bords_lampa_xx1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Laddare har allvarliga brister 2681) Laddaren för mobiltelefon har så allvarliga brister att Elsäkerhetsverket har beslutat att en importör ska återkalla produkten från konsumenter.    Laddaren saknar väsentlig märkning och bruksanvisning på svenska. Isolationsavstånden i laddaren är för klent tilltagna, vilket gör att risken för spänningsöverslag är stor.   Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud, återtagande från... /privatpersoner/forsaljningsforbud/mobilladdare_11/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Strömförsörjningsdon Rökelsekar blir återkallat från konsument 2680) Rökelsekar återkallas då elanslutningen har sådana brister att det finns fara för elchock.    Anslutningen på produkten medför direkt åtkomst till spänningsförande stift. Botten på rökelsekaret är lätt avtagbar och medgör åtskomst till spänningsförande delar. Isoleringen är för klent tilltagen på interna komponenter som till exempel värmeelementet. Produkten klarar inte spänningsprov.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/rokelsekar/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Bordlampa för barn återkallas från konsument 2679) Lampan är konstruerad så att spänningsförande delar lätt kan bli berörbara vid lampbyte vilket innebär stor risk för elchock    Lampans interna komponenter har dessutom för klent tilltaget isolationsavstånd. Lampan, som blir mycket varm, saknar skydd mot beröring. Stickproppen är felaktigt utformad och interna kablar är ihopkopplade på fel sätt. Samtliga märkningar saknas och det finns ingen... /privatpersoner/forsaljningsforbud/barnlampa_figur/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Vägglampa återkallas från konsument 2678) Lampan kan förorsaka en brand på grund av sin konstruktion.    Lampan kan mycket lätt vändas mot väggen, och då uppstår mycket höga temperaturer som ökar risken för brand. Konstruktionen av lampan medför att interna kablar utsätts för slitage och isoleringen är för klent tilltagen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud, återtagande från återförsäljare och återtagande från... /privatpersoner/forsaljningsforbud/vagg_lampa_reflektor/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Lamphållare kan lossna från lampa 2677) Lampan är försedd med en lamphållare som lossnar alldeles för lätt och gör att bordlampan inte klarar hållfasthetsprov.   Vidare är märkning utförd på ett felaktigt sätt. Produkten saknar EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte... /privatpersoner/forsaljningsforbud/bords_lampa_xx/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Bordlampa återkallas från konsument 2676) Elsäkerhetsverket har beslutat att en importör ska återkalla en bordlampa från konsumenter då den är direkt farlig vid användande.   Vid lampbyte så kan spänningförande delar beröras och isoleringen är för klent tilltagen. Märkningen på lampan är bristfällig. Lampsockeln är avsedd för maximalt 50 V men används lampor med 230 V nätspänning. Skyddsglas kring halogenlampan saknas. Elsäkerhetsverke... /privatpersoner/forsaljningsforbud/bord_lampa_halogen/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Lampsladd kan åsidosätta jord 2675) Lampsladden är utformad med en stickpropp för klass II produkter och har ett uttag för klass 0 produkter, vilket gör att man kan åsidosätta jorden på den armatur man använder lampsladden till.   Vidare är lampsladdens uttag felaktigt utformat. Produkten saknar också korrekt dokumentation. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Eftersom bristern... /privatpersoner/forsaljningsforbud/lamp_sladd/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Värmekabel klarar inte hållfasthetsprov 2674) En värmekabel har fått försäljningsförbud på grund av att den inte klarar hållfasthetsprovet, utan att spänningsförande delar blir berörbara.  Det gör att risken för elchock är högre vid användningen av värmekabeln. Värmekabeln saknar också rätt märkning och dokumentation i form EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har... /privatpersoner/forsaljningsforbud/varmekabel/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Arbetslampa klarar inte krav för utomhusbruk 2673) En arbetslampa för utomhusbruk klarade inte av IP-kraven och får försäljningsförbud med återtagande från återförsäljare. Arbetslampan har också en för klent tilltagen dragavlastning på anslutningskabeln. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument ... /privatpersoner/forsaljningsforbud/fjarr_brytare1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Fjärrstyrd strömställare får försäljningsförbud 2672) En fjärrkontrollerad strömställare kan vara farlig då den har ett antal brister. Bland annat är märkningen bristfällig och jorddonen felaktigt konstruerade. Vid prov av överlast så blir strömställaren för varm. Produkten saknar också EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller... /privatpersoner/forsaljningsforbud/fjarr_brytare/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Borrmaskin stör elnätet 2671) En borrmaskin har fått försäljningsförbud på grund av att den avger ledningsbundna störningar. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för reklamation. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga... /privatpersoner/forsaljningsforbud/borr__maskin/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål DC-AC omvandlare ger störning 2670) En DC-AC omvandlare har fått försäljningsförbud på grund av att den avger ledningsbundna störningar. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för reklamation. Observera att alla beslut är möjliga att... /privatpersoner/forsaljningsforbud/ac_dc_converter111/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Strömförsörjningsdon Försäljningsförbud för DC-AC omvandlare 2669) En DC-AC omvandlare har fått försäljningsförbud på grund av att den avger ledningsbundna störningar. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för reklamation. Observera att alla beslut är möjliga att... /privatpersoner/forsaljningsforbud/ac_dc_converter11/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Strömförsörjningsdon Försäljningsförbud för batteriladdare 2668) En batteriladdare har fått försäljningsförbud på grund av att den avger störningar mot elnätet. Batteriladdaren saknar också EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för reklamation.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/ac_dc_converter1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Strömförsörjningsdon AC/DC-converter avger störningar 2667) En AC/DC-converter har fått försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare på grund av att den avger luftburna störningar och störningar mot elnätet. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för... /privatpersoner/forsaljningsforbud/ac_dc_converter/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Strömförsörjningsdon Strömförsörjningsdon avger störningar 2666) Ett strömförsörjningsdon har fått försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare på grund av att den avger störningar mot elnätet. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för reklamation.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/natagget_100/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Strömförsörjningsdon Polermaskin stör elnätet 2665) En polermaskin har fått försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare på grund av att den avger störningar mot elnätet. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för reklamation. Observera att al... /privatpersoner/forsaljningsforbud/polermaskin/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål USB-adpater stör elnätet 2664) En USB-adapter har fått försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare på grund av att den avger störningar mot elnätet. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för reklamation. Observera att al... /privatpersoner/forsaljningsforbud/usb_adapter_/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT IT-utrustning Hänglampa får försäljningsförbud 2663) En hänglampa med spänningsförande lampsockel har fått ett försäljningsförbud. Sockeln som glödlampan är inskruvad i är spänningsförande då glödlampan är isatt. Sockeln i sig är felaktigt utformad och märkning saknas.  Avlastningsdon för anslutningssladden saknas. Inre kablar är för klent tilltagna och är ej tillräckligt isolerade. Lampan saknar EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om... /privatpersoner/forsaljningsforbud/hang_lampa/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Ljusslinga får försäljningsförbud 2662) En ljuskedja med så ristfälling konstruktion att det kan innebära fara för elchock har fått försäljningsförbud. Bland annat är stickproppen felaktigt utformad och dragavlastning saknas på ledningarna. Produktens kartong visar att den kan användas utom- och inomhus medans produkten enbart är avsedd för inomhusbruk. Ledningarnas area är för klent tilltagen. Isolationsavstånde mellan spänningsföra... /privatpersoner/forsaljningsforbud/slinga_ljus/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Försäljningsförbud för strålvärmare 2661) Strålvärmare med bristfälling bruksanvisning har fått försäljningsförbud. Bland annat saknas väsentlig säkerhetsinformation  i bruksanvisningen och isoleringen är inte tillräcklig. Tillverkaren har åtgärdat dessa anmärkningar i nästa modell av produkten. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöv... /privatpersoner/forsaljningsforbud/stralvarmare/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Försäljningsförbud för bordlampa 2660) En bordlampa med felaktig märkning och dokumentation har fått försäljningsförbud. Bland annat är nätsladden felaktigt utformad och bruksanvisningen saknas väsentlig information. Produkten är felaktigt märkt klass II medan utförandet är av klass I. Lampan saknar korrekt EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket... /privatpersoner/forsaljningsforbud/bordslampa_seed/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Försäljningsförbud för nattlampa 2659) En nattlampa för barn kan bli farlig då den inbjuder barn till lek. Stickproppsdelen klarar inte av ett hållfasthetsprov och lampans sockel är felaktigt utformad. Vidare saknar lampan EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verke... /privatpersoner/forsaljningsforbud/barn_lampa_nalle/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Fontän får försäljningsförbud 2658) En fontän med belysning kan vara farlig, användaren kan komma åt spänningsförande delar. Fontänen saknar dessutom märkning och bruksanvisning. Nätsladden saknar dragavlastning och nätsladden är felaktigt utförd.  Produkten saknar EG-försäkran. Produkten finns i ett fåtal på marknaden. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Eftersom brist på... /privatpersoner/forsaljningsforbud/tak-lampa1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Dekorationslampa blir återkallad från konsument 2657) Ett dekorationslampa har så allvarliga brister att det har blivit återkallat från konsument. Lampan kan lätt kan demonteras utan verktyg, vilket gör att spänningsförande delar blir berörbara. Lampans sockel är beröringsbar när man byter lampa, vilket kan ge elchock. Lamphållarens fastsättning klarar inte hållfasthetsprov. Bruksanvisning saknas. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförb... /privatpersoner/forsaljningsforbud/deko_lampa/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Skarvsladdställ blir återkallat från konsument 2656) Ett skarvsladdställ för utomhusbruk har så allvarliga brister att det har blivit återkallat från konsument. Skarvsladdställets anslutningskabel klarar inte av köldprov utan spricker upp och spänningsförande delar blir berörbara. Produkten saknar också en korrekt EG-försäkran. Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Importören är ålagd att... /privatpersoner/forsaljningsforbud/skarvsladdstall_konsument/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Taklampa får försäljningsförbud 2655) En taklampa har fått försäljningsförbud på grund av att den har ett antal brister. Lampan saknar bland annat korrekt isolering. Produkten saknar en korrekt EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från återförsäljare och konsumenter. Du som konsument kan istället... /privatpersoner/forsaljningsforbud/tak-lampa/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Mottagare för digitaltv 2654) En mottagare för digital-tv(DVB-T) har för korta isolationsavstånd och har fått försäljningsförbud Bland annat är isolationsavstånden för klent tilltagna och bruksanvisningen saknar väsentlig information. Märkningen på produkten är bristfällig. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas... /privatpersoner/forsaljningsforbud/dvb-t/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT IT-utrustning Nattlampa får förbud 2653) En nattlampa har fått försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare på grund av att lampan har ett antal brister. Bland annat är lampsockeln i lamphållaren berörbar under iskruvning av lampa och lampsockeln är felaktigt utformad. Lampans form inbjder barn till lek. Produkten saknar EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/nattlampan/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Ljusslinga med brister 2652) En klent konstruerad ljusslinga har fått ett försäljningsförbud. Märkningen på produkten saknas väsentlig säkerhetsinformation så även bruksanvisningen. Dragavlastningen är för klent tilltagen och ledararean är för liten. Stickproppen på klenspänningsdelen(24 V) kan föras in i ett 230 V uttag. Ljusslingan uppfyller inte kraven för IP44, som är kravet för utomhusbruk. Plastmaterialet i ljussling... /privatpersoner/forsaljningsforbud/ljuskedja_09/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Grilltändare ska korrigeras 2651) En tillverkare av grilltändare har fått försäljningsförbud på sin produkt i väntan på korrigering De exemplar som finns hos återförsäljare behöver inte återtas utan kan fortfarande säljas. Grilltändaren innebär ingen fara att använda om man följer anvisningarna. Grilltändaren brister i formellt hänseende avseende viss märkning och klarade inte av ett felfallsprov. Tillverkaren har kommenterat... /privatpersoner/forsaljningsforbud/grilltandare_/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Arbetslampa får förbud 2650) Arbetslampan håller inte för elsäkerhetskrav på material och hållfasthet. Lampan klarar inte värmeprov vilket medför att interna ledare kan smälta. Arnaturens hölje är för klent tilltaget och klara inte kraven för IPx4, vilket den är märkt med. Produkten har ingen EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Eftersom bristerna inte inne... /privatpersoner/forsaljningsforbud/arbetslampa/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Ljusslinga får förbud 2649)   Ljusslinga håller inte för elsäkerhetskrav på material och hållfasthet.   Bland annat är anslutningskabeln för klen och lamphållarens kontaktdelar är inte korrekt fästa i lamphållaren. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället... /privatpersoner/forsaljningsforbud/ljus-slinga/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Förbud för förstärkare 2648)   Förstärkaren har flera brister som gör att den inte får säljas före dessa är åtgärdade. Bland annat saknas svensk bruksanvisning, högtalarutgången är felaktigt utformad vilket ger förväxlingsrisk med uttag med 230 V. Isolationsavståndet är för klent tilltaget. Tvetydig märkning av apparaten. Produkten saknar EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för... /privatpersoner/forsaljningsforbud/rorforstarkare/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål IT-utrustning Strömförsörjningsdon för dator får förbud 2647) Produkten klarar inte av elsäkerhetskraven för ett strömförsörjningsdon, dessutom har den allvarliga brister i formellt hänseende. Bland annat saknas instruktionsanvisning och isolationsavståndet är för klent tilltaget. Inre komponenter sitter ej fast ordentligt och kan vid fel beröra sekundära delar. Produkten saknar också EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller... /privatpersoner/forsaljningsforbud/natagg_/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Bordlampa blir förbjuden 2646) Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för en dekorationslampa då den inte uppfyller krav på elsäkerhet och dokumentation. Bland annat är dragavlastningen på nätsladden felaktigt utförd och märketikettet är felaktigt placerad på nätsladden. Produkten saknar EG-försäkran. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket... /privatpersoner/forsaljningsforbud/dekolampa_/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Dekorationslampa blir förbjuden 2645) Dekorationslampan i form av ett akvarie kan innebära fara. Den saknar också obligatorisk märkning och dokumentation.  Bland annat så blir delar av lampan spänningsförande vid lampbyte och isolationsavstånden är för klent tilltagna. Märkningen är bristfällig. CE-märkning saknas. Bruksanvisning på svenska saknas. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från... /privatpersoner/forsaljningsforbud/akvarielampa_01/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Vägglampa förbjuds 2644) En vägglampa för utomhusbruk klarade inte kraven på elsäkerhet och mekanisk hållfasthet. Bland annat saknas bruksanvisning, kopplingsdosan märkning är oklar och kan leda till felmontering. Glaset i lampan klarar inte hållfasthetprovet.  Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har... /privatpersoner/forsaljningsforbud/vagglampan/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Nattlampa föbjuds 2643) Nattlampan inbjuder barn till lek och barnet kan komma åt farlig spänning i lampan. Lampan saknar också EG-försäkran. Glödlampan kan bytas när produkten sitter i vägguttag. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från... /privatpersoner/forsaljningsforbud/nattlampa_/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Reseadapter får förbud 2642) Reseadaptern möjliggör att man kan ansluta en 120 V apparat till ett 240 V uttag och att man kan åsidosätta jord. Adaptern gör att man också kan sätta i ena stiftet av en kontakt vilket medför så kallad enpolig isättning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att... /privatpersoner/forsaljningsforbud/reseadapter/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Bordlampa får förbud 2641) Väsentlig märkning saknas på lampan och den uppfyller inte kraven på elsäkerhet Förutom att märkning saknas så klarar inte lamphållaren av ett hållfasthetsprov och dragavlastning för nätsladden saknas. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har... /privatpersoner/forsaljningsforbud/farlig_lampa1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Bordlampa blir återkallad från konsument 2640) Bordslampan har så allvarliga brister att den är farlig att använda och ska återtas från slutanvändaren. Bland annat trillar strömställaren loss vid användning vilket gör spänningsfarliga delar åtkomliga. Nätsladden saknar avlastningsdon och en anslutning internt i lampan är gjord genom att två ledare är ihoptvinnade. Lampans skaft är ej jordat och innehåller ledningar som endast är... /privatpersoner/forsaljningsforbud/farlig_lampa/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Bordlampa får försäljningsförbud 2639) Lampan deformerades vid värmeprovet och kan innebära brandfara vid användning. Bland annat saknas information i bruksanvisningen, anslutningssladden saknar fullständing isolering. Lampan klarar heller inte värmeprov utan blir deformerad under provning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller... /privatpersoner/forsaljningsforbud/dekolampa1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Farlig dekorationslampa 2638) Flera mekaniska brister och ingen bruksanvisning gör denna dekorationsbelysning elosäker. Bland annat är produkten försedd med en felaktig stickpropp som inte är gjord för användning i Sverige och all märkning saknas. Dragavlastningen på kabeln är för klent tilltagen och ditmonterad med skruvar som inte klarar hållfasthetsprov. Ledararean på nätkablen är kraftigt underdimensionerad. Då... /privatpersoner/forsaljningsforbud/dekolampa/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Vägglampa får förbud 2637) Vägglampan uppfyller inte kraven på elsäkerhet och dokumentation Bland annat saknas svensk bruksanvisning och glödlampan är ej skyddad mot direkt kontakt med vatten. Lampan saknar också EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöve... /privatpersoner/forsaljningsforbud/vagglampa/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Försäljningsförbud på dekorationslampa 2636) Dekorationsbelysning med flera mekaniska brister. Bland annat saknas väsentlig märkning och kabelarean på anslutningskabeln är för klent tilltagen. Skruvarna som håller ihop lampan klarar inte av hållfashetsprov. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkte... /privatpersoner/forsaljningsforbud/akvarielampa/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Kabel på skarvsladdställ klarar inte köldprov 2635) Anslutningskabeln som ingår i ett skarvsladdställ klarar inte köldprovet. De berörda skarvlsaddställen har typbeteckningen ODL-PY-K-4E / HY008-F (40 1925 9001) och den aktuella kabeln är märkt Ningbo Xuanhua Electric H07RN-F. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person,... /privatpersoner/forsaljningsforbud/sladd/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Bordlampa får försäljningsförbud 2634)   Lampan är en så kallad klass II produkt. Det innebär att den har en platt stickkontakt, europakontakt, och att alla ledare inuti lampan ska ha dubbel isolering. I den lampa, som Elsäkerhetsverket testade, var en del av ledarna endast isolerade med enkel isolering. Dessutom var dragavlastningen på sladden dålig. Lampan saknar dessutom EG-försäkran.  Elsäkerhetsverket har beslutat om... /privatpersoner/forsaljningsforbud/lampa/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Skarvsladdställ får försäljningsförbud 2633) Uttagen följer inte normbladen för svenska uttag. Jorddonen sitter för långt isär och har ett för lågt kontakttryck. Detta medför att jordförbindelsen kan bli bruten. Jorddonen deformeras också för lätt. Produkten saknar också EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara... /privatpersoner/forsaljningsforbud/uttag1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Petskyddat uttag får försäljningsförbud 2632) Uttaget klarar inte temperaturstegringsproven utan att gå över gränsen för vad som är tillåtet. Dessutom följer inte uttagen normbladen för svenska uttag. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas... /privatpersoner/forsaljningsforbud/uttag/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Farlig fontän får försäljningsförbud 2631) Fontänen har fått försäljningsförbud då den saknar CE-märkning samt har flera anmärkningar avseende elsäkerhet. Bland annat saknas instruktioner på svenska, anslutningskabeln är för klen och alla märkningar saknas. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller... /privatpersoner/forsaljningsforbud/fontan/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Nattlampa förbjuds 2630) Eftersom lampan inbjuder barn till lek och lätt kan gå sönder har Elsäkerhetsverket beslutat att ge produkten försäljningsförbud. Bristerna innebär ingen direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom. Verket har bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsument eller återförsäljare. Du kan eventuellt vända dig till inköpsstället för reklamation.   Observera att alla... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Nattlampa-forbjuds2/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Nattlampa förbjuds 2623) Elsäkerhetsverket har beslutat om ett försäljningsförbud för en nattlampa som lockar barn till lek. Nattlampan saknar också EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsument eller återförsäljare eftersom bristerna inte innebär inågon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom. Du som konsument kan vända dig till inköpsstället fö... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Stickpropp11/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Strålkastare förbjuds 2622)   En strålkastarlampa har fått försäljningsförbud. Lampan har en tätningslist som inte klarar av ett lampbyte, och därmed kan släppa in vatten.      Lampan saknar också giltig EG-försäkran.  Eftersom att bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för personer, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du kan eventuellt vända... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Dekorationslampa21/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Förbjuden förstärkare 2621) Förstärkare med otillåtna anslutningar har fått försäljningsförbud. Dessutom saknar produkten märkning och isoleringen är otillräcklig. Elsäkerhetsverket har därför beslutat om försäljningsförbud. Bristerna innebär ingen direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom. Verket har bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsument eller återförsäljare. Som konsument  kan... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Forstarkare1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Fjärrstyrda strömbrytare 2620) Felaktigt säkrad fjärrstyrd strömbrytare uppnår alldeles för hög temperatur och kan börja brinna. Produkten är dessutom tvetydigt märkt då flera olika strömmar och effekter är angivna på produkten. Och vid överlastprov brann en inre komponent av och skadade produkten. EG-försäkran var ej korrekt utförd. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Bristerna innebär ingen direkt eller... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Strombrytare1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Förbjuden taklampa 2619) Lampan innebär en risk för elchock eftersom att  ledare samt plintar är berörbara men inte tillräckligt isolerade. Produkten saknar viktigt märkning och den är inte tillräckligt hållbar. Dessutom är inte isolationsavståndet tillräckligt  och det finns ingen dragavlastning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Du kan vända dig till inköpsställ... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Taklampor1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Infälld takarmatur förbjuden 2618) Takarmaturen har fått försäljningsförbud för att den bland annat överskrider den tillåtna temperaturgränsen. Produktens temperatur uppmättes till 125 grader Celcius i taket där den var monterad och endast 90 grader är tillåtet. Märkningen är dessutom bristfällig och viktiga instruktioner saknas. Den hade inte heller installationsanvisningar på svenska. Du kan vända dig till inköpsstället för... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Takarmatur1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Förbjuden nattlampa 2617) Eftersom att produkten inbjuder barn till lek och EG-försäkran saknas har Elsäkerhetsverket gett den försäljningsförbud. Du kan vända dig till inköpsstället för reklamation men bristerna innebär ingen direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom så verket har bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsument. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Nattlampa1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Nätverksadapter för elnät förbjuden 2616) Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för att omformaren avger luftburna störningar och störningar till elnätet. Podukten kommer även att återtas från återförsäljare. Men eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket har bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsument. Men som konsument kan du vända si... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Natverksadapter1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT IT-utrustning Strömförsörjningsdon förbjuds 2615) Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare av strömföringsdon. Anledningarna till förbudet är felaktig EG-försäkran och att produkten avger strålad och ledningsbunden störning. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket har bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Stromforsorjningsdon1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Strömförsörjningsdon Förbjuden ljuskedja 2614) Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud på ljuskedja på grund av ett flertal brister. Dessa är att instruktioner på svenska, EG-försäkran och märkning saknas. Den klarade inte heller värmeprovet. Bristerna innebär ingen direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom. Verket har bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsument eller återförsäljare. SOm... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Ljuskedja1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Fontän förbjuds 2613) Konsument uppmanas lämna tillbaka eller förstöra fontän på grund av grund av ett flertal brister. På fontänen finns en spänningsförande del  som är beröringsbar vid lampbyte och vattenpumpens anslutning ligger i vatten och är inte tillräckligt isolerad. Dragavlastning saknas och ledare är internt monterat på ett otillräckligt sätt. Fontänen saknar märkning, instruktioner och den är inte CE-märk... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Fontan1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Bordsfontän 2612) Elsäkerhetsverket har beslutata om försäljningsförbud för en bordsfontän. Fontänen saknar EG-försäkran och märkning. Det finns inte någon svensk bruksanvisning. Dessutom kan fontänen demonteras utan verktyg, vilket medför att man kan komma åt grundisolerade delar. Bristerna innebär ingen direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom och därför har verket har bedömt att produkten... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Bordsfontan1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Dekorationslampa förbjuds 2611) Bordslampan har fått försäljningsförbud och ska återtas från återförsäljare på grund av för kort isolationsavstånd och otillräcklig dragavlastning. Produkten är dessutom även felaktigt märkt. Bristerna innebär ingen direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom och därför har verket har bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsument eller återförsäljare. Du kan... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Dekorationslampa11/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Felaktig stickpropp 2610) Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för en felaktigt utförd stickpropp. Bristerna innebär ingen direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom och därför har verket har bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsument eller återförsäljare. Du kan eventuellt vända dig till inköpsstället för reklamation. Observera att alla beslut är möjliga att överkla... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Stickpropp2/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Nattlampa förbjuds 2609) Nattlampa som inbjuder barn till lek har fått försäljningsförbud och återtas från återförsäljare Anledningarna till förbudet är att stickproppen är felaktigt utformad. Stickproppen klarar inte vridprov och produkten inbjuder barn till lek. Stickproppen är felaktigt utformad. Vad bör konsumenten göra? Bristerna innebär ingen direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom. Verket h... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Dimmer3/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Dimmer förbjuds 2608) Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Anledningen är att dimmern avger ledningsbunden störning. Bristerna innebär ingen direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom och därför har verket har bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsument eller återförsäljare. Du kan eventuellt vända dig till inköpsstället för... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Dimmer2/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Vägglampa förbjuds 2607) Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Produktens brister är att den har en felaktigt utformad anslutningskabel, märkning saknas och den klarade inte värmeprovet. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Vagglampa3/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Förbjuden dekorationsbelysning 2606) Dekorationsbelysning med spänningsfarliga delar har fått försäljningsförbud. Vid lampbyte är spänningsfarliga delar åtkomliga. Dessutom är produktens isolationsavstånd för korta och märkning saknas. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verk... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Dekorationsbelysning4/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Förbjuden dimmer 2605) Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare av en dimmer som avger störningar till elnätet. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för reklamation. Observer... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Dimmer1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Taklampa förbjuds 2604) På grund av ett flertal anledningar har Elsäkerhetsverket gett taklampan försäljningsförbud. Märkningen är felaktig, isoleringen är otillräcklig. Den är inte tillräckligt mekanisk hållfast och den har för korta isolationsavstånd. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person,... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Taklampan1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Vattenkokare förbjuds 2603) Vattenkokaren har fått försäljningsförbud och ska återtas från återförsäljare då den inte klarat felfallsprov och bruksanvisning saknas. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för reklamation. Observer... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Vattenkokare1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Vägglampa förbjuds 2602) Vägglampa med flera fel har fått försäljningsförbud och ska återtas från återförsäljare . Dessa är: Märkning saknas. Felaktig användning av komponenter För korta isolationsavstånd Ej tillräcklig dragavlastning Klarar ej spänningsprov Men ftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka fr... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Vagglampa2/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Dekorativ bordlampa förbjuden 2601) Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för bordslampa. som bland annat avger ledningsbunden störning. Anledningarna är att beröringsskyddet på produkten kan avlägsnas utan verktyg vilket ger direkt beröring av spänningsförande delar. Dessutom är dragavlastningen felaktigt utförd och stickproppen är felaktigt utformad. Märkning saknas och isolationsavståndet är inte tillräckligt.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Bordlampa2/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Bordlampa återtas från konsument 2600) Farlig lampa avger mycket höga temperaturer och har därför  fått försäljningsförbud och ska återtas från konsument. Du som konsument uppmanas lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068)  eller om elektromagnetisk kompabilitet (1992:1512). En överklagan ska vara inskicka... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Bordlampa1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Vägglampa för halogenlampor förbjuden 2599) Vägglampan har fått försäljningsförbud då den inte klarade värmeprovet, saknar märkning och inte är tillräckligt hållfast.   Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Bristerna innebär ingen direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom så verket har bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsument. Du kan eventuellt... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Vagglampa1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Lysrörsarmatur för tak förbjuden 2598) Anledningarna är att den inte håller IP-klassen då vatten läcker in i produkten. Dessutom klara den inte värmeprovet. Men eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för reklamation. Observera att alla besl... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Lysrorsarmatur1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Adapter får försäljningsförbud 2597) Adaptern har fått försäljningsförbud då den avger luftburna störningar och störningar till elnätet. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare av adaptern. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument ka... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Adapter1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Strömförsörjningsdon Sladdvinda förbjuds 2596) Sladdvindan har fått försäljningsförbud då sidojorddonen deformeras efter användande och jordförbindelsen bryts. Dessutom saknar den märkning och även uttagen är felaktigt utformade. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Du som konsument kan istället vända di... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Sladdvinda1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Skarvsladdställ förbjuden 2595) Förbättrad produkt lanseras efter att den tidigare fått försäljningsförbud. Orsakerna till förbudet var felaktig märkning, otillräcklig isolation och att interna ledningar ligger i kläm mot metalldelar. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt  fara har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter. Men du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Skarvsladdstall1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel DC/AC-omvandlare förbjuds 2594) Produkten har fått försäljningsförbud på grund av ett flertal anledningar. Omvandlaren saknar märkning och klarar inte spänningsprov. Uttaget för nätspänning har jordbleck men jordblecket är inte anslutet till något och dessutom är den inte tillräckligt isolerad. Därför har Elsäkerhetsverket beslutat om försäljningsförbud och produkten ska återtas från återförsäljare. Eftersom bristerna inte in... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Omvandlare1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Omformare förbjuds 2593) Omformare avger luftburna störningar och störningar till elnätet. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare då omformaren avger luftburna störningar och störningar till elnätet. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Bristerna innebär ingen direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Omformare2/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Strömförsörjningsdon Bordlampa får försäljningsförbud 2592) Elsäkerhetsverket har gett bordslampan försäljningsförbud och har bestämt att den ska återtas från återförsäljare. Anledningena till förbudet är att borslampan  inte har en tillräcklig kabelarea och är inte tillräckligt isolerad. Den klarade inte heller spänningsprov. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Bordslampa2/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Julbelysning förbjuden 2591) Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för julstjärna med många fel. Produkten har fått försäljningsförbud och ska återtagas från återförsäljare på grund av otillräcklig isolering, felaktig användning av komponenter och otillräcklig dragavlastning. Dessutom saknar den EG-försäkran och märkning samt bruksanvisningen är bristfällig. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Dekorationsbelysning3/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Ugn för hantverk förbjuds 2590) Ugnen har ett flertal brister och därför har Elsäkerhetsverket bedömt att den får försäljningsförbud och ska återtas från försäljare. Den har en felaktig användning av komponenter. Isoleringen och dragavlastningen är otillräcklig Dessutom saknar produkten både EG-försäkran och märkning och bruksanvisningen kan anses som bristfällig. Vad bör konsumenten göra? Bristerna innebär ingen direkt eller... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Ugn1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Fjärrstyrd brytare förbjuds 2589) Eftersom att brytaren har ett felaktigt utformat uttag och saknar EG-försäkran har Elsäkerhetsverket beslutat om försäljningsförbud. Bristerna innebär ingen direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom så verket har bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsument. Du kan eventuellt vända dig till inköpsstället för reklamation. Observera att alla beslut är möjliga... /privatpersoner/forsaljningsforbud/brytare1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Bryggstolpe förbjuds 2588) Bryggstolpe urtagen ur sortiment efter försäljningsförbud från Elsäkerhetsverket. Bryggstolpen anses inte farlig men det finns en rad fel på den. Installationsanvisningarna är väldigt torftiga och lämnar över allt ansvar på installatören. Felaktig användning av komponenter. Den är dessutom fektigt IP-klassad och saknar märkning. Eftersom bristerna som sagt inte innebär någon direkt eller... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Bryggstolpe1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Bruksföremål Arbetslampa förbjuds 2587) På grund av för korta isolationsavstånd och brister i säkerhetsinstruktioner har Elsäkerhetsverket beslutat om försäljningsförbud. Produkten har fått försäljningsförbud och ska återtas från återförsäljare. Detta på grund av att säkerhetsinstruktioner saknas på svenska och att produkten inte har EG-försäkran. Bristerna innebär ingen direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Glodljuslampa3/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Förbjuden reseadapter 2586) Reseadapter med bland annat felaktig märkning har fått försäljningsförbud. Adaptern är märkt med CE-märket fast förgreningsproppar inte omfattas av lågspännings-direktivet. Det finns även en risk för överbelastning och både stickproppen samt uttaget är felaktigt utformade. Dessutom är en spänningsförande del på produkten berörbar. Elsäkerhetsverket har därför beslutat om försäljningsförbud och... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Reseadapter2/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Dekorationsbelysning förbjuds 2585) Dekorationsbelysning har fått försäljningsförbud på grund av ohållbar konstruktion. Fästskruvarna och skruvarna till upphängningsanordningen mister gänggreppet vid belastning. En intern ledning ligger klämd och produkten är felaktigt märkt. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket har bedömt att produkten inte behöver tas... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Dekorationsbelysning2/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Omformare får förbud 2584) Omformaren avger luftburna störningar samt störningar till elnätet och har därför fått försäljningsförbud. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har Elsäkerhetsverket har bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsument eller återförsäljare. Du kan eventuellt vända dig till inköpsstället för reklamation. Observera att al... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Omformare1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Strömförsörjningsdon Dekorationsbelysning förbjuds 2583) Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare av dekorationsbelysning. Produkten har en felaktig användning av komponenter och en spänningsförande del berörbar. Dessutom saknar den märkning. Men bristerna innebär ingen direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom så därför har Elsäkerhetsverket bedömt att produkten inte behöver tas... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Dekorationsbelysning1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Reseadapter får försäljningsförbud 2582) Elsäkerhetsverket har gett adaptern försäljningsförbud och beslutat att den ska återtas från återförsäljare på grund av ett flertal fel. Uttaget och stickproppen är inte korrekt utformade och det finns en risk för enpolig isättning. Stickpropp och uttagskombination medför åsidosättande av jordning och märkning saknas. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person,... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Reseadapter1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Grenuttag förbjuds 2581) Ett g renuttag har fått försäljningsförbud och ska återtas från återförsäljare då uttagen inte är utformade korrekt. Bristerna innebär ingen direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom så Elsäkerhetsverket har bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsument. Du kan eventuellt vända dig till inköpsstället för reklamation. Observera att alla beslut är möjliga att... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Grenuttag1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Arbetslampa förbjuden 2580) Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud av arbetslampa. Produkten är farlig för att spänningsförande delar blir berörbara och dragavlastningen på kabeln är ej tillräcklig. Det finns inte heller någon typbeteckning. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Glodljuslampa2/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Arbetslampa för halogenlampor förbjuden 2579) Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare av arbetslampa. Lampan har en felaktig användning av komponenter och den klarar ej värmeprov. Men eftersom bristerna varken innebär direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsument. Du kan eventuellt vända dig till... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Arbetslampa1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Bordslampa för glödljus förbjuden 2578) Bordslampa med många fel får försäljningsförbud och återtas från återförsljare. Lampan har fått försäljningsförbud på grund av många olika brister. Några av dessa är att den är bristfälligt märkt, har en felaktig stickpropp och en otillräcklig isolering.  Bristerna innebär ingen direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom. Verket har bedömt att produkten inte behöver tas... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Bordslampa1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Glödljuslampa får försäljningsförbud 2577) Brandfarliga lampan Femton får försäljningsförbud och återtas från  konsumenter. Anledningen till brandrisken är att lampan har en böjlig hals och kan lätt vridas mot en horisontell eller vertikal yta. När lampan kommer mot brännbart material fjädrar den inte tillbaka utan blir snabbt för varm vilket leder till brand. Om du äger en lampa av denna modell bör du lämna tillbaka den till... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Glodljuslampa1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Stickpropp med CEE-don förbjuden 2576) Elsäkerhetsverket har beslutat om ett försäljningsförbud för ett felaktigt utformat uttag. Uttaget klarar inte värmeprov och kan därför vara en brandfara. Produkten klarar inte heller mekaniska prov. Elsäkerhetsverket har bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsument eller återförsäljare eftersom bristerna inte innebär inågon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Stickpropp1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Installationsmateriel Förbjuden fiberomvandlare 2575) Två modeller av fiberomvandlare har förbjudits av Elsäkerhetsverket då de vid fel kan innebära direkt fara. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande av två modeller med samma typbeteckning NT-S1200. Produkterna har var för sig fått flera allvarliga anmärkningar som innebär direkt fara vid ett första fel. Produkten ger sken av att uppfylla de säkerhetskrav för skydd m... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Fiberomvandlare1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT IT-utrustning DVD-spelare får försäljningsförbud 2574) På grund av falsk cerftifiering och att väsentlig säkerhetsinformation saknas har Elsäkerhetsverket beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. DVD-spelaren saknar säkerhetsanvisningar i bruksanvisningen och på apparaten. Dessutom uppfyller inte stickproppen nationell standard och den har en falsk certifiering. Eftersom att bristerna inte innebär någon direkt eller... /privatpersoner/forsaljningsforbud/DVD-spelare1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT IT-utrustning Pelletsbrännare förbjuds 2573) Pelletsbrännaren får inte längre säljas då den inte uppfyller alla krav som finns på produkten. På grund bristfällig konstruktion i form av för korta isolationsavstånd och avsaknad av förstärkt isolering kan du komma i kontakt med spänning. Brännaren saknar dessutom väsentlig säkerhetsmärkning. Därför har Elsäkerhetsverket beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Pelletsbrannare1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Arbetslampa förbjuds 2572) Brandfarlig arbetslampa har fått försäljningsförbud. Lampan kommer att återtas från återförsäljare.   Förutom att produkten inte klarade ett värmeprov så används de ingående komponenterna felaktigt. Lampan har en felaktig IP-klassning och anvisningarna är bristfälliga. Eftersom att bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för personer, husdjur eller egendom har verket bedömt att... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Dekorationslampa2/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Bensindrivet elverk får försäljningsförbud 2570) Bensindrivet elverk får försäljningsförbudmed av högsta graden av försäljningsförbud med återkallande från konsument. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från konsument. Anledningarna till förbudet är att märkningen är bristfällig, generatorns lindningar är åtkomliga från utsidan och omgångsspänningen är för hög. Dessutom är den oskyddad mot jordfel, har dålig... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Bensindrivet-elverk-far-forsaljningsforbud/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Sauna Belt förbjuden 2569) Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare eftersom att bältet kan smälta. Delar av värmeelementet är placerat tvärs över varandra och detta medför att isoleringsmaterialet smälter. Bristerna innebär ingen direkt eller omedelbar fara och därför har Elsäkerhetsverket har bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsument. Däremot kan du... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Sauna-Belt/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Taklampa förbjuds 2568) Taklampan har fått försäljningsförbud eftersom  att den kan vara spänningsförande. Dessutom är inte skyddsjordningen tillförlitlig. Lamphållaren har spänningsförande anslutningskontakter som är beröringsbara då armaturen är öppnad för lampbyte. Skyddsjordningen av fastsättningsöglan är inte tillförlitlig. Du kan eventuellt vända dig till inköpsstället för reklamation men eftersom bristerna inte... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Taklampa/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Nattlampa förbjuds 2567) Anledningen till försäljningsförbudet är att lampan går att byta ut utan att ta ur själva lampan ur väggen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud på nattlampan av modell 2806/019L. Bristerna innebär ingen direkt eller omedelbar fara för personer, husdjur eller egendom så därför har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter eller återförsäljare. Det du... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Nattlampa-forbjuds1/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Bänkspis återkallas från konsument 2566) Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från konsument för en bänkspis. När inomhustemperaturen sjunker börjar spisens lilla platta slå av och på trots att plattans vred står i noll-läge. Plattan blir ordentligt varm. När man använder ugnen kan utsidan av ugnsluckan bli 160 grader C. Max tillåten temperatur är 95 grader C. Dessutom är inte EG-försäkran korrekt.... /privatpersoner/forsaljningsforbud/bankspis/ Tue, 31 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Bordlampa återkallas från konsument 2629) Vid lampbyte är bordlampans sockel spänningsförande, både med lampa urtagen och lampa monterad och ska återtas från slutanvändare då den innefär en fara. Ingående delar som stickpropp, lamphållare, motor och interna ledningar är felaktigt använda samt uppfyller inte säkerhetskraven. Anslutning av ledarna inuti lampan har gjorts genom att tvinna ihop dem, vilket inte är lämpligt. Isolationsavstå... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Bordslampa3/ Mon, 02 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Bordlampa får försäljningsförbud 2628) Lamphållarens insats saknar tillräcklig isolering mot grundisolerade kablar, vilket kan medföra att metalldelar blir ledande vid fel på bordlampan. Anslutningskabeln är av fel typ och märkning saknas.  Lampans konstruktion klarar inte heller av hållfasthetsprovet. Den saknar dessutom en EG-försäkran. Verket har bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsument eller återförsäljare... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Bordslampa/ Mon, 02 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Ljuskedja förbjuds 2627) Ljuskedja är för klent konstruerad och saknar EG-försäkran. Dessutom saknas märkning och bruksanvisningen finns inte på svenska. Lamphållarna är för klent byggda och kontaktdelar lossnar vid hållfasthetsprov. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud Verket har bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsument eller återförsäljare eftersom bristerna inte innebär någon... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Ljuskedja21/ Mon, 02 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Värmekamin förbjuds 2626) Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för en värmekamin som inte klarar spänningsprovet och saknar korrekt dokumentation. Kaminen saknar viktig information i bruksanvisningen och klarar inte spänningsprovet. Uppfästning på vägg sker med hjälp av krokar, men ska ska vara utförd på säkert sätt så man inte inte oavsiktligt kan ta loss apparaten från väggen. Kaminen saknar också... /privatpersoner/forsaljningsforbud/varmekamin/ Mon, 02 Mar 2009 13:43:00 GMT Bruksföremål Arbetsbelysning får försäljningsförbud 2625) Arbetsbelysning blir överhettad vid användning. Vid värmeprov så uppmättes för höga temperaturer mot anslutningskabeln och golvet den stod på. Dessutom saknas instruktioner på svenska och stickproppen är ej anpassad för utomhusbruk. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare. Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Arbetsbelysning/ Mon, 02 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Farlig dekorationsbelysning 2624) Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud på dekorationslampan eftersom att den har ett antal brister. Bland annat saknas märkning och konstruktionen av lampan är för klen. Instruktioner saknas också på hur man ska hantera lampan om den går isönder. Lampan har heller ingen EG-försäkran.  Verket har bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsument eller återförsäljare... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Bordlampa3/ Mon, 02 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning Bordlampa förbjuds 2571) Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud på lampan eftersom att den under hållbarhetsprovningen smälte. Lampan är försedd med lamphållare som gör det möjligt att använda en glödlampa för 230 V, där endast 24 V glödlampa får användas. Detta ledde till att lamphållaren och motorns plastdelar smälte, vilket gjorde lampan obrukbar. Dessutom saknas både märkning bruksanvisning på svenska... /privatpersoner/forsaljningsforbud/Bordlampa/ Mon, 02 Mar 2009 13:43:00 GMT Belysning