• Skriv ut

Beslut om försäljningsförbud av USB-laddare

Första resultaten från Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017 visar på mycket allvarliga brister i både konstruktion, dokumentation och märkning i 14 stycken av laddarna. Anmärkningarna är så pass allvarliga att produkterna måste återkallas från konsument.

UPPDATERING 13 JUNI 2017: Ytterligare en USB-laddare har belagts med försäljningsförbud, men återkallas inte från konsument. Därmed är det totalt 15 laddare som har stoppats.
USB-laddare stoppas

14 laddare stoppas och återkallas

I denna första våg av 14 stycken USB-laddare där Elsäkerhetsverket har prioriterat de produkter som har de allvarligast bristerna, har samtliga belagts med säljstopp samt återkallelse. Antingen genom frivillig åtgärd av berörd aktör eller tvingande beslut av Elsäkerhetsverket. Projektet fortgår med övriga 46 stycken USB-laddare och en sammanfattande rapport väntas komma i slutet av maj 2017.

Värt att notera är att sju av USB-laddarna inte är märkta med tillverkarens namn eller varumärke. Elsäkerhetsverket misstänker dessutom att Nokia-laddaren är en piratkopia, att Lidu-laddaren är ett försök till att efterlikna Samsungs laddare genom vilseledande märkning och att de två laddarna märkta med FoxInk försöker efterlikna Apples laddare genom vilseledande märkning.

Vilseledande märkning av USB-laddare

Längre ner på sidan finns en mer detaljerad redogörelse för de brister som hittats i de testade USB-laddarna.

Beslut om försäljningsförbud och återkallelse från konsument

Laddare 1

Försäljningsförbud: nr 17EV1923

Datum för beslut: 2017-04-10

Fabrikat/Varumärke: Okänt

Modell: 3in1

Part i ärende: Tibro Billiga Mobilskydd AB

Kända försäljningsställen: CDON.com

Mer information om försäljningsförbudet

Laddare 2

Försäljningsförbud: nr 17EV2326

Datum för beslut: 2017-04-10

Fabrikat/Varumärke: Okänt

Modell: Okänd

Part i ärende: Sunnerberg Teknik

Kända försäljningsställen: Sunnerbergteknik.com

Mer information om försäljningsförbudet

Laddare 3

Försäljningsförbud: nr 17EV1936

Datum för beslut: 2017-04-10

Fabrikat/Varumärke: Beeyo

Modell: GSM016301

Part i ärende: Tibro Billiga Mobilskydd AB

Kända försäljningsställen: CDON.com

Mer information om försäljningsförbudet

Laddare 4

Försäljningsförbud: nr 17EV2308

Datum för beslut: 2017-04-10

Fabrikat/Varumärke: Okänt

Modell: NOKOKO-10

Part i ärende: Paxlux Design AB

Kända försäljningsställen: Fyndiq.se

Mer information om försäljningsförbudet

Laddare 5

Försäljningsförbud: nr 17EV2138

Datum för beslut: 2017-04-10

Fabrikat/Varumärke: Okänt

Modell: TC006

Part i ärende: Cableworld

Kända försäljningsställen: Cableworld.se

Mer information om försäljningsförbudet

Laddare 6

Försäljningsförbud: nr 17EV1970

Datum för beslut: 2017-04-10

Fabrikat/Varumärke: Nokia/Salcomp

Modell: AC-50E

Part i ärende: Dockans AB

Kända försäljningsställen: CDON.com

Mer information om försäljningsförbudet

Laddare 7

Försäljningsförbud: nr 17EV2388

Datum för beslut: 2017-04-13

Fabrikat/Varumärke: BTY

Modell: BTY-M501

Part i ärende: WePack AB

Kända försäljningsställen: Lux-case.se

Mer information om försäljningsförbudet

Laddare 8

Försäljningsförbud: nr 17EV2347

Datum för beslut: 2017-04-13

Fabrikat/Varumärke: Okänt

Modell: A08-06

Part i ärende: Danira Telecom AB

Kända försäljningsställen: Themobilestore.se

Mer information om försäljningsförbudet

 

Frivilliga åtgärder om försäljningsstopp och återkallelse från konsument

Laddare 9

Försäljningsstopp: nr 17EV1939

Datum för beslut: 2017-04-12

Fabrikat/Varumärke: Okänt

Modell: Okänd

Part i ärende: Akso Teknik

Kända försäljningsställen: CDON.com, Nödvändig.se

Mer information om försäljningsstoppet

Laddare 10

Försäljningsstopp: nr 17EV1953

Datum för beslut: 2017-04-12

Fabrikat/Varumärke: Okänt

Modell: AR-003

Part i ärende: CDON AB

Kända försäljningsställen: CDON.com

Mer information om försäljningsstoppet

Laddare 11

Försäljningsstopp: nr 17EV2187

Datum för beslut: 2017-04-11

Fabrikat/Varumärke: Hoco

Modell: UH202

Part i ärende: Malmö Teknikkompani HB

Kända försäljningsställen: Malmoteknik.se

Mer information om försäljningsstoppet

Laddare 12

Försäljningsstopp: nr 17EV2145

Datum för beslut: 2017-04-12

Fabrikat/Varumärke: FoxInk

Modell: A5118W010A051

Part i ärende: Malmö Teknikkompani HB

Kända försäljningsställen: Malmoteknik.se

Mer information om försäljningsstoppet

Laddare 13

Försäljningsstopp: nr 17EV2154

Datum för beslut: 2017-04-12

Fabrikat/varumärke: FoxInk

Modell: A5115W010A051

Part i ärende: Malmö Teknikkompani HB

Kända försäljningsställen: Malmoteknik.se

Mer information om försäljningsstoppet

Laddare 14

Försäljningsstopp: nr 17EV2179

Datum för beslut: 2017-04-11

Fabrikat/varumärke: Lidu

Modell: DW1C917DS/B-E

Part i ärende: Malmö Teknikkompani HB

Kända försäljningsställen: Malmoteknik.se

Mer information om försäljningsstoppet

Beskrivning av brister

Nedan följer en redogörelse för de brister som hittats i ovanstående USB-laddare.

Brandspridning

USB-laddarens hölje ska klara flamsäkerhetskravet för att begränsa brandspridning vid interna fel. Plastmaterialet i höljet ska alltså vara beständigt mot eld, men för 12 av laddarna brinner höljet upp i sin helhet.

Skydd mot elchock

USB-laddarens hölje ska även klara viss mekanisk påfrestning utan att bli farlig. Hållfastheten i sex av laddarna är bristfällig.

Trasig USB-laddare med exponerade stift

 • Fyra stycken klarar inte rotationsprov av 230 volt-stiften på stickproppen. Risk finns att spänningsfarliga ledare kommer i kontakt med sekundärsidan (USB-utgången).
 • Två stycken öppnar sig i fallprov vilket exponerar spänningsfarliga delar som kan beröras.

Att stiften kan vridas loss eller att höljet kan öppna sig vid slag ger stora risker för elchock.

Isolationsavståndet är det avstånd som skiljer nätspänningen på 230 volt från USB-spänningen på 5 volt, och kravet på detta avstånd är minst 4,0 mm. Isolationsavståndet i transformatorn för de olika laddarna varierade från 0 mm till 0,7 mm, vilket är anmärkningsvärt dåligt. 

Transformator med bristfälligt isolationsavstånd

 • 11 stycken har ett isolationsavstånd i transformatorn på en halv millimeter eller mindre. Av dessa har sex stycken inget avstånd alls mer än den emalj som ledarna är belagda med.
 • Transformatorn ska även klara ett spänningsprov på 3000 volt utan överslag, vilket sju stycken inte klarade.

Ingen av laddarna har med andra ord en acceptabel transformatorkonstruktion!

Isolationsavståndet generellt i konstruktionen för de olika laddarna varierade från 0,3 mm till 2,4 mm, vilket även det är mycket dåligt.

Kretskonstruktion med bristfälligt isolationsavstånd

 • Nio stycken har ett isolationsavstånd på en millimeter eller mindre. Av dessa har tre stycken ett avstånd på mindre än en halv millimeter.
 • Konstruktionen ska även generellt klara ett spänningsprov på 3000 volt utan överslag, vilket tre stycken inte klarade.

Endast en laddare har en acceptabel kretskonstruktion gällande generellt isolationsavstånd.

Skydd mot elektriska störningar

Y-kondensatorn är en säkerhetskritisk komponent som måste vara korrekt klassificerad för att inte utgöra någon risk. Dess syfte är att hindra högfrekventa störningar från att spridas från laddaren till 230 volt-nätet. Utan denna komponent klarar inte laddaren störningskraven och kan störa ut annan elektrisk utrustning.

Icke-klassificerad Y-kondensator i USB-laddaren

 • 13 stycken använder inte Y1-klassificerad Y-kondensator. Av dessa använder hela 11 stycken helt oklassificerad Y-kondensator.
 • Y-kondensatorn ska även klara ett spänningsprov på 3000 volt utan överslag, vilket nio stycken inte klarade.

Endast en laddare har en korrekt klassificerad Y-kondensator.

Övriga brister

Vidare är läckströmmen för hög i två av laddarna. Dessutom har stickproppen fel dimensioner i nio av de 14 laddarna.

Dokumentations- och märkningskrav

USB-laddarens märkning ska följa krav i standard och bland annat visa elektriska egenskaper, tillverkarens namn och typbeteckning. Märkningen på åtta av laddarna är bristfällig.

 • Fem stycken saknar CE-märkning.
 • Fyra stycken saknar typbeteckning.
 • Fyra stycken saknar ursprungsbeteckning.
 • Tre stycken saknar viss märkning gällande elektriska egenskaper.
 • En saknar all typ av märkning.

Då vissa laddare har flera av bristerna är det totalt sett 10 av laddarna som brister i märkning.

Ingen av laddarna uppfyller krav på bruksanvisning eller säkerhetsinstruktion då detta helt saknas för samtliga laddare.

Sju av laddarna levererades utan förpackning, vilket gör det svårt att uppfylla märkning och dokumentationskrav. En av laddarna levererades i felaktig förpackning.

Anmärkningsvärt är också att ingen av laddarna har en EU-försäkran där tillverkaren försäkrar att produkten uppfyller de säkerhetskrav som finns för produkten inom EU. Utan denna försäkran får produkten inte säljas på EU:s inre marknad!

Sammanfattning

Bristfällig hållfasthet, felaktiga dimensioner och en total brist på dokumentation. Dessa "värstingar" förvånar genom både mängden brister men också allvarlighetsgraden på bristerna. Att inte uppfylla isolationskraven på minst 4,0 mm luftavstånd och 5,0 mm krypavstånd på en produkt där sekundärsidan, i detta fall en USB-utgång, är beröringsbar är något Elsäkerhetsverket ofta ser vid granskning av USB-laddare. När den bästa av dessa "värstingar" har ett isolationsavstånd på 0,7 mm kombinerat med i övrigt usla resultat är det inget annat än anmärkningsvärt. Sex av laddarna har inget isolationsavstånd alls mer än lacken på ledarna. Risken att få en elchock av dessa laddare är överhängande!

Det är också tydligt att man vid konstruktion av dessa laddare inte bemödat sig om att minska risken för brand. Endast en laddare har en Y-kondensator med rätt klassificering, och ingen av de övriga klarade överspänningsprovet på 3000 volt utan överslag. Dessutom är plastmaterialet i 12 av laddarnas höljen inte beständigt mot eld vilket förhöjer risken för brandspridning.

Att använda någon av dessa laddare är direkt förenat med livsfara!

Lagar, regler och överklagan

USB-laddarna har provats mot delar av standarden Utrustning för informationsbehandling – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar, EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013.

Enligt förordningen om elektrisk materiel (1993:1068) ska elektriska produkter vara konstruerade och tillverkade i enlighet med gällande god säkerhetsteknisk praxis. De får inte riskera säkerheten för människor, husdjur eller egendom.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2016:1) föreskriver att en tillverkare/importör har skyldighet att uppvisa en elektrisk produkts EU-försäkran för den nationella marknadskontrollmyndigheten.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompatibilitet (1992:1512). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Mer information om Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud

Sidansvarig: Thomas Nilson
Publicerad: 2017-04-18
Senast uppdaterad: 2017-06-13