• Skriv ut

EU-projekt LED-strålkastare

Europeiska myndigheter från 17 länder har genomfört ett gemensamt projekt där strålkastare med LED-teknik har granskats. Bland annat har strålkastarna testats för brister i elsäkerhet men också för att de ska fungera väl med andra elprodukter och inte orsaka störningar (EMC – elektromagnetisk kompatibilitet). Resultatet visade på att nära hälften, 47 procent, av de testade strålkastarna inte uppfyllde kraven och drogs tillbaka från den europeiska marknaden.

Elsäkerhetsverket var en av 20 myndigheter som deltog i projektet med sin expertkompetens inom elsäkerhet och EMC.

- Med tanke på att det var första gången ett projekt hölls med två olika lagstiftningar, kan projektet ses som mycket framgångsrikt. Vi har tagit bort en stor mängd farliga LED-strålkastare från marknaden och med det blir EU lite säkrare, säger Hannu Mattila från marknadskontrollmyndigheten Tukes i Finland och som också är projektledare för projektet.

- Resultatet var att endast 2 av 82 kontrollerade LED-strålkastare uppfyllde både de tekniska och administrativa kraven. Det är en alarmerande situation och vi hoppas mycket på att dessa produkter kommer att förbättras i framtiden, tillägger Hannu.

Dålig kännedom om EU-kraven

Till följd av projektet drogs 47 procent av de testade LED-strålkastarna in från den europeiska marknaden. Detta visar tydligt att tillverkare, importörer och distributörer inte har kännedom om alla EU-krav innan de placerar LED-strålkastarna på den europeiska marknaden. Endast var tionde undersökt produkt kunde lämnas utan vidare åtgärder från marknadskontrollmyndigheterna. I Sverige så fick alla testade LED-strålkastare försäljningförbud.

 

statistik ledstralkastare

             

 

 Fig. 1.
Åtgärder baserat på resultatet från den tekniska och administrativa undersökningen.

Tekniska krav

Endast 5 av 87 LED-strålkastare uppfyllde alla bedömda tekniska krav. 87 procent av de testade produkterna uppfyllde inte de tekniska kraven gällande elsäkerhet. 71 procent av armaturerna hade allvarliga brister som kan äventyra användarens säkerhet.

LED-strålkastarna testades också enligt skyddskraven för EMC. Mer än hälften av produkterna, 54 procent, uppfyllde inte kraven. Ledningsbundna störningar var den vanligaste typen störningar men det fanns också utstrålade störningar hos vissa produkter. Detta innebär att produkter som inte uppfyller kraven kan påverka funktionen och prestanda hos andra elektriska produkter som är anslutna i samma elnät eller bara är i närheten av nära armaturen. Totalt testades 85 LED-strålkastare avseende EMC.

Administrativa krav

Innan en tillverkare eller importör kan placera en produkt på den europeiska marknaden, ska vissa administrativa krav uppfyllas. Under projektet utvärderades EU-försäkran om överensstämmelse (CE), CE-märkning, spårbarhetskrav och teknisk dokumentation. Mer än hälften av LED-strålkastarna (54 procent) uppfyllde inte de administrativa kraven. Alla utom en av produkterna var CE-märkta och i ungefär en femtedel (17 procent) av fallen hade inte en  EU-försäkran lämnats in.

De flesta LED-strålkastare har tillverkats i Kina (75 procent). I 20 procent av fallen rapporterades inte produktens ursprung. Endast ett fåtal produkter tillverkades i Europa (5 procent). Vid analys av resultaten fanns ett starkt samband mellan okänt ursprungsland och när de administrativa kraven inte uppfylldes. Endast en produkt med okänt ursprung överensstämde med de bedömda administrativa kraven.

Projektet

Projektet, kallat JA2015-EMCLVD, syftade till att utvärdera och i slutligen förbättra EMC och elsäkerheten för en specifik ny produktgrupp på EU-marknaden - LED-strålkastare. LED-strålkastare är nya teknikprodukter och har snabbt och brett spridits till den europeiska marknaden. Projektet fokuserade på de LED-strålkastare som är avsedda att användas av konsumenter. Totalt 90 LED-strålkastare testades i projektet.

Projektet finansierades delvis av EU-kommissionen och antalet deltagare var hela 20 myndigheter från 17 olika länder.

Läs mer

Läs mer om de försäljningsförbud som Elsäkerhetsverket har beslutat om inom projektet (publicerade sedan tidigare:

perm_contact_calendarKontakt

Martin Gustafsson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 27
E-post: martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se

Camilla Arnäs-Nielsen

Kommunikatör
Telefon: 010-168 05 83
E-post: camilla.arnas-nielsen@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Camilla Arnäs-Nielsen
Publicerad: 2017-09-12
Senast uppdaterad: 2017-09-12