• Skriv ut

Bergman Lights måste ta tillbaka taklampa

En taklampa som sålts av Bergman Lights har mycket allvarliga brister som gör den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda taklampor för att undvika skada på person eller egendom. Bland annat så kan man direkt få elchock bara av att skruva i lampan.

Elsäkerhetsverket har ålagt Bergman Lights att varningsinformera och återta alla sålda lampor. Om du köpt denna produkt bör du lämna tillbaka den eller förstöra den.

Kända försäljningsställen

Bergman Lights

Ladda ner beslutet

Beslut om försäljningsförbud

Ett tidigare ärende rör en liknande modell från Bergman Lights. Du kan läsa mer om det här: 14EV3332

Bilder på produkten

Klicka på bilderna för attf örstora dem

 

Taklampan

Taklampan. Man får alltså själv skruva ihop taklampan med hjälp av de olika delarna.

Spänningssatt sockel på taklampaNär man skruvar i eller ur ljuskällan så är sockeln spänningssatt. Det får den inte vara då man lätt kan komma åt sockeln på ljuskällan. Risk för elchock.

Då får man en elchock.

Här syns ljuskällans sockel när den är iskruvad. Man kan alltså beröra sockeln när den är iskruvad och spänningssatt. Då kan man få man en elchock.

När man skruvar ur en av lamphållarna så skruvas samtidigt den ena lamphållaren isär. Då blottas spänningsförande delar direkt. Vidrör man de delarna så får man en elchock. 

Här syns märkningen på taklampan. Här saknas bland annat tillverkare, typbeteckning och CE-märkning. 

Fakta om produkten

Försäljningsförbud

nr 17EV5441

Beslutat den

2017-06-13

Fabrikat/Varumärke

Bergman Lights

Modell

Hanging No.5, No.9 med flera.

Part i ärende

Bergman Lights

Kända försäljningsställen

Bergman Lights

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten
Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Mer information

Sidansvarig: Martin Gustafsson
Publicerad: 2017-06-27
Senast uppdaterad: 2017-06-27