Danira Telecom AB måste ta tillbaka USB-laddare

Försäljningsförbud. En USB-laddare som sålts av Danira Telecom AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-04-13
  • Ärendenummer:17EV2347
  • Part i ärendet:Danira Telecom AB
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Okänd
  • Modell:A08-06
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Elchock, Brand

Laddaren som är av okänt varumärke (modell: A08-06) har sålts via internet på sajten Themobilestore.se.

Isolationsavstånd mellan transformatorns primära sida (230 volt) och den sekundära sidan (USB-uttaget) saknas och klarade heller inte spänningsprovet, kravet är minst 4 mm och 3000 volt.

Y-kondensatorn är icke klassificerad, och inte heller denna klarade spänningsprovet. Mekanisk hållfastighet samt dimensioneringen av stickproppen är också bristfällig, vid rotationsprov riskerar spänningsfarliga ledare att komma i kontakt med sekundärsidan.

Dessa allvarliga brister kan orsaka elchock eller brand och då plastmaterialet i laddarens hölje inte är beständigt mot eld förhöjs risken för brandspridning. Säkerhetsinstruktioner för produkten saknas då laddaren levererades utan förpackning. Det finns även brister i märkning och en så kallad EU-försäkran saknas, vilket alla CE-märkta produkter ska ha.

Elsäkerhetsverket har ålagt Danira Telecom AB att varningsinformera och återta alla sålda USB-laddare. Om du äger den här produkten bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den.

Kända försäljningsställen

Themobilestore.se

Ladda ner beslutet

Beslut om försäljningsförbud

Bilder på produkten

Klicka på bilderna för att förstora dem

 

En USB-laddare

USB-laddaren.

TransformatorPå bilden här är det en del av den transformator som sitter i USB-laddaren. Här syns tydligt att lindningarna ligger direkt an mot varandra. Den ena lindningen är den primära sidan (230 Volt) och den andra den sekundära (USB-uttaget och det som är anslutet där).

Y-kondensator

 

Y-kondensatorn är inte av korrekt sort. 

Isolation

Här syns var isolationsavståndet är som lägst. Uppmätt ä 0,1 mm där kravet är minst 4,0 mm.

Isolation

Ledningarna kan lossna inti USB-laddaren och då komma åt delar på den sekundära sidan (USB-uttaget oc det som är anslutet där). Ledningarna sitter fast i stiften, och stiften kan roteras (de ska sitta fast).

Märkning

Märkningen på USB-laddaren. Här saknas bland annat tillverkare.

 

 

 

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten
Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson