• Skriv ut

Danira Telecom AB måste ta tillbaka USB-laddare

En USB-laddare som sålts av Danira Telecom AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.

Laddaren som är av okänt varumärke (modell: A08-06) har sålts via internet på sajten Themobilestore.se.

Isolationsavstånd mellan transformatorns primära sida (230 volt) och den sekundära sidan (USB-uttaget) saknas och klarade heller inte spänningsprovet, kravet är minst 4 mm och 3000 volt.

Y-kondensatorn är icke klassificerad, och inte heller denna klarade spänningsprovet. Mekanisk hållfastighet samt dimensioneringen av stickproppen är också bristfällig, vid rotationsprov riskerar spänningsfarliga ledare att komma i kontakt med sekundärsidan.

Dessa allvarliga brister kan orsaka elchock eller brand och då plastmaterialet i laddarens hölje inte är beständigt mot eld förhöjs risken för brandspridning. Säkerhetsinstruktioner för produkten saknas då laddaren levererades utan förpackning.

Det finns brister i märkning och en så kallad EU-försäkran saknas, vilket alla CE-märkta produkter ska ha.

Äger du den här produkten?

Elsäkerhetsverket har ålagt Danira Telecom AB att varningsinformera och återta alla sålda USB-laddare. Om du äger den här produkten bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompabilitet (1992:1512). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Här kan du läsa mer om beslutet:

Beslut om försäljningsförbud

Klicka på bilderna för att kolla lite närmare.

 

En USB-laddare

USB-laddaren.

TransformatorPå bilden här är det en del av den transformator som sitter i USB-laddaren. Här syns tydligt att lindningarna ligger direkt an mot varandra. Den ena lindningen är den primära sidan (230 Volt) och den andra den sekundära (USB-uttaget och det som är anslutet där).

Y-kondensator

 

Y-kondensatorn är inte av korrekt sort. 

Isolation

Här syns var isolationsavståndet är som lägst. Uppmätt ä 0,1 mm där kravet är minst 4,0 mm.

Isolation

Ledningarna kan lossna inti USB-laddaren och då komma åt delar på den sekundära sidan (USB-uttaget oc det som är anslutet där). Ledningarna sitter fast i stiften, och stiften kan roteras (de ska sitta fast).

Märkning

Märkningen på USB-laddaren. Här saknas bland annat tillverkare.

 

 

 

Fakta om produkten

Försäljningsförbud

nr 17EV2347

Beslutat den

2017-04-13

Fabrikat/Varumärke

Okänd

Modell

A08-06

Part i ärende

Danira Telecom AB

Kända försäljningsställen

Themobilestore.se

Mer information

Sidansvarig: Martin Gustafsson
Publicerad: 2017-04-18
Senast uppdaterad: 2017-04-18