East Import i Höör AB tar tillbaka en bordslampa

Frivillig åtgärd. Bordslampan har sålts av East Import i Höör AB som nu återkallar den från de som köpt den för att hindra att någon blir skadad. Bordslampan har brister som är allvarliga och kan ge elchock vid normal användning.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-05-03
  • Ärendenummer: 17EV564
  • Part i ärendet:East Import i Höör AB
  • Tillverkare:Form Living
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Form Living
  • Modell:5605 1137
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Elchock

Om du äger den här produkten bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den.

Ladda ner beslutet

Beslut om frivilliga åtgärder

Bilder på produkten

Klicka på bilderna för att förstora dem.

Bordlampan

Bordslampan med förpackning.

Spänningssatt sockel på bordlampa

Här kan man se att sockeln på ljuskällan blir spänningsförande vid i- och urskruvning. Det får den inte bli. 

Även när ljuskällan är helt iskruvad så kommer man åt sockeln, vilket är spänningsförande. Det föreligger alltså risk för elchock.

Märkningen på bordslampan.

Märkningen på bordslampan.

Förpackningen till bordslampan.

Förpackningen till bordslampan.

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten
Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson