• Skriv ut

Erikslunds Möbler AB måste ta tillbaka farlig lampa

Taklampan har många allvarliga brister och kan vara direkt farlig då man kan beröra spänningsförande delar. Det ger en mycket hög risk för elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutat att Erikslunds Möbler AB ska ta tillbaka alla sålda taklampor.

 

Elsäkerhetsverket har ålagt Erikslunds Möbler AB att varningsinformera och återta alla sålda taklampor. Om du köpt denna produkt bör du lämna tillbaka den eller förstöra den.

Kända försäljningsställen

Erikslunds Möbler AB

Ladda ner beslutet

Beslut om försäljningsförbud

Bilder på produkten

Klicka på bilderna för attförstora dem.

Taklampan

Taklampan.

Ihopkoppling av ledare med toppklämma.

Ihopkoppling i taklampan är utförd med så kallade toppklämmor. De lossnar lätt och då kommer spänningsförande ledare åt stommen som är av metall. Man kan då direkt röra farlig spänning.

Här är en av de toppklämmor som lätt lossnar, exemplvis under transport av taklampan.

Här är en av de toppklämmor som lätt lossnar, exemplvis under transport av taklampan. 

På kretskortet som har USB-uttaget så saknas det isolering. USB-kontakten, som kan beröras, är spänningsförande.

På kretskortet som har USB-uttaget så saknas det isolering. USB-kontakten, som kan beröras, är spänningsförande.

Ej korrekt utförd jordning.

Jordningen är inte korrekt utförd. Jordningen är skruvad mot den målade ytan. Den ska ligga an mot metallyta för bra kontakt.  

 

Fakta om produkten

Försäljningsförbud

nr 17EV8510

Beslutat den

2017-08-08

Fabrikat/Varumärke

Okänd

Modell

Okänd (Märkt 377-600 på kartongen)

Part i ärende

Erikslunds Möbler AB

Kända försäljningsställen

Erikslunds Möbler AB

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten
Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Mer information

Sidansvarig: Martin Gustafsson
Publicerad: 2017-08-11
Senast uppdaterad: 2017-08-11