• Skriv ut

Hemmabiohögtalare återkallas från konsument

Hemmabiohögtalarens nätsladd saknar jordning i ena änden (stickproppen) men har jord i andra änden (kontakten man ansluter i förstärkaren), vilket gör att man åsidosätter jord. Den uppfyller inte heller kraven på isolation internt. Där det ska vara minst 4,0 mm för att hindra överslag är det uppmätt till 0,8 mm. Vid överslag kan det finnas risk för elchock och brand. Plasten i vissa delar i högtalaren uppfyller inte kraven på motståndskraft mot eld utan kan bidra till brandspridning.  Elsäkerhetsverket har beslutat att NetOnNet AB ska återkalla alla sålda hemmabiohögtalare.

Äger du den här produkten?

Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. NetOnNet AB är ålagd att varningsinformera.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompatibilitet (1992:1512). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Här kan du läsa beslutet: 

Beslut om försäljningsförbud

Hemmabiohögtalare med farliga brister

Hemmabiohögtalaren. Här syns själva basdelen med förstärkaren inbyggd, det finns små satellithögtalare till den också.

Märkningen på hemmabiohögtalaren

Märkningen på hemmabiohögtalaren. Här saknas ström- eller effektangivelse, man ska kunna se hur mycket en produkt förbrukar.

Förpackningen till hemmabiohögtalaren.

Förpackningen till hemmabiohögtalaren.

Fakta om produkten

Försäljningsförbud

nr 15EV3912

Beslutat den

2016-01-25

Fabrikat/Varumärke

Andersson

Modell

SRP 2.5

Part i ärende

NetOnNet AB

Kända försäljningsställen

NetOnNet AB

Mer information

Sidansvarig: Martin Gustafsson
Publicerad: 2016-01-27
Senast uppdaterad: 2016-01-29