Hemmabiohögtalare återkallas från konsument

Försäljningsförbud. Hemmabiohögtalarens nätsladd saknar jordning i ena änden (stickproppen) men har jord i andra änden (kontakten man ansluter i förstärkaren), vilket gör att man åsidosätter jord. Den uppfyller inte heller kraven på isolation internt. Där det ska vara minst 4,0 mm för att hindra överslag är det uppmätt till 0,8 mm. Vid överslag kan det finnas risk för elchock och brand. Plasten i vissa delar i högtalaren uppfyller inte kraven på motståndskraft mot eld utan kan bidra till brandspridning.  Elsäkerhetsverket har beslutat att NetOnNet AB ska återkalla alla sålda hemmabiohögtalare.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2016-01-25
  • Ärendenummer:15EV3912
  • Part i ärendet:NetOnNet AB
  • Tillverkare:Andersson
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Andersson
  • Modell:SRP 2.5
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Elchock, Brand

Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. NetOnNet AB är ålagd att varningsinformera.

Kända försäljningsställen

NetOnNet AB

Ladda ner beslutet

Beslut om försäljningsförbud

Bilder på produkten

Klicka på bilderna för att förstora dem

 

Hemmabiohögtalare med farliga brister

Hemmabiohögtalaren. Här syns själva basdelen med förstärkaren inbyggd, det finns små satellithögtalare till den också.

Märkningen på hemmabiohögtalaren

Märkningen på hemmabiohögtalaren. Här saknas ström- eller effektangivelse, man ska kunna se hur mycket en produkt förbrukar.

Förpackningen till hemmabiohögtalaren.

Förpackningen till hemmabiohögtalaren.

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten
Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson