• Skriv ut

LED-strålkastare återkallas från konsument

LED-strålkastaren har alldeles för litet isolationsavstånd mellan den primära sidan (230 Volt) och berörbara delar (ytterhöljet). Uppmätt är 0,1 mm där kravet är minst 1,4 mm. Nätkabeln är också av fel typ. Det gör att det finns en risk för elchock. Strålkastaren avger också störningar, både ledningsbundet och utstrålat. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att iTrade AB ska återkalla alla sålda enheter.

De ledningsbundna störningana kan fortplanta sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 65,7 dB över gränsen vilket är en hel del. Även höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg 2,2 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka utrustning som finns i närheten. 

LED-strålkastaren saknar också en godtagbar EU-försäkran och svensk bruksanvisning. Det är en allvarlig brist.

Äger du den här produkten?

Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. iTrade AB är ålagd att varningsinformera.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompatibilitet (2016:363). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Här kan du läsa mer om beslutet:

Beslut om försäljningsförbud

Klicka på bilderna för att kolla lite närmare.

 

LED-strålkastaren.

 

Bilder på de oerhört korta isolationsavstånden i strålkastaren.

Märkningen på LED-strålkastaren.

Förpackningen till LED-strålkastaren.

 

Försäljningsförbud

nr 16EV1519

Beslutat den

2017-01-16

Fabrikat/Varumärke

inLED (märkt på förpackningen)

Modell

FL03-30

Part i ärende

iTrade AB

Kända försäljningsställen

spotiled.se

Mer information

Sidansvarig: Martin Gustafsson
Publicerad: 2017-02-08
Senast uppdaterad: 2017-02-08