LED-strålkastare avger störningar

Försäljningsförbud. LED-strålkastaren ger höga nivåer av ledningsbundna störningar. De ledningsbundna störningarna kan fortplanta sig i det elnät som den är ansluten i. Störningarna kan påverka funktionen hos andra produkter. Uppmätta störningar ligger på 18,0 dB över gränsen, vilket är mycket. LED-strålkastaren saknar också en korrekt EU-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-11-10
  • Ärendenummer:17EV6488
  • Part i ärendet:Teknikproffset Nordic AB
  • Tillverkare:TeleForceOne S.A
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Forever Light
  • Modell:98598
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Störning

Kända försäljningsställen

Teknikproffset  Nordic AB

Ladda ner beslutet

Försäljningsförbud för en LED-strålkastare

Bilder på produkten

Klicka på bilderna för att förstora dem.

 

LED-strålkastare

LED-strålkastare med förpackning.

Märkningen på LED-strålkastaren.Märkningen på LED-strålkastaren.

Delar av förpackningen.

Delar av förpackningen.

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten
Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson