• Skriv ut

Nätdel till tatueringsmaskin återkallas från konsument

Nätdelens metallhölje är inte skyddsjordat trots att stickproppen är av klass 1 (skyddsjord). Det gör att vid ett fel i nätdelen så kan ytterhöljet spänningssättas med elchock som följd. Interna komponenter har också alldeles får klent isolationsavstånd vilket gör att nätspänning (230 Volt) kan komma ut på anslutna delar (exempelvis den del man håller i när man tatuerar) vid överslag. Bruksanvisning, märkning och EG-försäkran saknas. Elsäkerhetsverket har beslutat att Noxy / Tatueringsstyle.se ska återkalla alla sålda nätdelar.

Äger du den här produkten?

Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Noxy / Tatueringsstyle.se är ålagd att varningsinformera.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompatibilitet (1992:1512). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Här kan du läsa beslutet:

Beslut om försäljningsförbud och återkallande från konsument

Nätdel till tatueringsmaskin.

Nätdelen till tatueringsmaskin.

Märkningen på nätdelen.

Märkningen på nätdelen. Här saknas bland annat varumärke och typbeteckning. 

Förpackningen till nätdelen.

Nätdelens förpackning.

Fakta om produkten

Försäljningsförbud

nr 15EV1239

Beslutat den

2015-06-03

Fabrikat/Varumärke

Okänd

Modell

Okänd

Part i ärende

Noxy / Tatueringsstyle.se

Kända försäljningsställen

Tatueringsstyle.se

Mer information

Sidansvarig: Martin Gustafsson
Publicerad: 2015-06-09
Senast uppdaterad: 2015-06-12