NKM AB måste ta tillbaka LED-strålkastare

Försäljningsförbud. LED-strålkastare avger mycket kraftiga störningar som kan påverka andra produkter i närheten och klarar inte kraven. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att NKM AB måste återta alla sålda LED-strålkastare.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-06-30
  • Ärendenummer:17EV4092
  • Part i ärendet:NKM AB
  • Tillverkare:Optonica
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Optonica
  • Modell:FL5441, OPT-FL5441
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Störning

De ledningsbundna störningarna kan fortplanta sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på så hög nivå som 35,7 dB över gränsen.

Mycket höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg 23,43 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka utrustning som finns i närheten. 

Elsäkerhetsverket har ålagt NKM AV att varningsinformera och återta alla sålda LED-strålkastare. Om du köpt denna produkt bör du lämna tillbaka den eller förstöra den.

Kända försäljningsställen

maskinhandel.com

Ladda ner beslutet

Beslut om försäljningsförbud

Bilder på produkten

Klicka på bilderna för att förstora dem

 

LED-strålkastaren och förpackningen.

LED-strålkastaren och förpackningen.

Märkningen på LED-strålkastaren.

Märkningen på LED-strålkastaren.

Märkningen på förpackningen.

Märkningen på förpackningen.

Märkningen på förpackningen.

Baksidan av LED-strålkastaren och förpackningen.

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten
Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson