Störande LED-lampa stoppas

Försäljningsförbud. LED-lampan avger störningar och klarar inte kraven. De ledningsbundna störningarna kan fortplanta sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 15,9 dB över gränsen. Även höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg 20,8 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka utrustning som finns i närheten. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-06-22
  • Ärendenummer:16EV4237
  • Part i ärendet:Grönt Ljus AB
  • Tillverkare:Grönt Ljus AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Grönt Ljus AB
  • Modell:S28-4W-01
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Störning

Lampan saknar också en korrekt EU-försäkran.

Kända försäljningsställen

Grönt Ljus AB

Ladda ner beslutet

Beslut om försäljningsförbud

Bilder på produkten

Klicka på bilderna för att förstora dem.

 

Corn lamp

LED-lampan. 

Märkningen på lampan

Märkningen på lampan.

Märkningen på lampan

Märkningen på lampan

Märkningen på kartongen till lampan.

Förpackningen till lampan.Lampan och kartongen.

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten
Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson