TOYS"R"US återkallar karaokemaskin

Tillverkare/säljare informerar. Produkten Karaoke System Singing Machine kan orsaka elchock vid felaktig användning. TOYS"R"US återkallar nu produkten.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2017-12-22
  • Ärendenummer:17EV16549
  • Part i ärendet:TOYS"R"US
  • Tillverkare:PDT Ltd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Karaoke System Singing Machine
  • Modell:123779001
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Elchock

PDT Ltd:s och TOYS”R”US produkt Karaoke System Singing Machine 123779001, såld hos TOYS”R”US-butiker i Norden, har en felaktig adapter. Om du ansluter strömförsörjaren och adaptern felaktigt, genom att lämna en av strömkontakterna oskyddad av adaptern, kan du få en elchock om du rör vid den oskyddade kontakten.

Om du har köpt en Karaoke System Singing Machine i en TOYS”R”US-butik i Norden under november och december 2017 ska du inte använda produkten.

TOYS”R”US slutar sälja produkten och åtgärdar felet åt dem som har köpt produkten.

Mer information på TOYS"R"US webbplats

Karaoke System Singing Machine med dess farliga adapter

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten
Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Kim Reenaas