USB-laddare återkallas av Malmö Teknikkompani HB

Frivillig åtgärd. En USB-laddare som sålts av Malmö TeknikKompani HB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Företaget har utifrån dessa brister beslutat återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-04-11
  • Ärendenummer:17EV2179
  • Part i ärendet:Malmö Teknikkompani HB
  • Tillverkare:Lidu
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Lidu
  • Modell:DW1C917DS/B-E
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Elchock, Brand

Laddaren av märket Lidu (modell: TR03) har sålts via internet på sajten Malmoteknik.se.

Isolationsavstånden mellan primära sidan (230 volt) och den sekundära sidan (USB-uttaget) i laddaren är mycket korta, så lågt som 0,3 mm, kravet är minst 4 mm.

Y-kondensatorn är icke klassificerad, kravet är klass Y1. Varken transformatorn eller kondensatorn klarade spänningsprovet, där kravet är 3000 volt.

Mekanisk hållfastighet samt dimensioneringen av stickproppen är också bristfällig, vid fallprov exponeras spänningsförande delar.

Dessa allvarliga brister kan orsaka elchock eller brand. Dessutom saknas säkerhetsinstruktioner för produkten.

Det saknas en så kallad EU-försäkran vilket alla CE-märkta produkter ska ha.

Malmö TeknikKompani HB återtar alla sålda USB-laddare, och kommer kontakta berörda kunder. Om du äger den här produkten bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den.

Ladda ner beslutet

Beslut om frivilliga åtgärder

Bilder på produkten

Klicka på bilderna för att förstora dem.

USB-laddare

USB-laddaren.

Y-kondensator

 

Y-kondensatorn klarar inte kraven. 

Transformator

Isolationsavstånden är uppmätt till 0,6 mm. Ledningarna i transformatorn ligger alltså nära varandra, det räcker inte. Det är alltså isolationen mellan primära sidan (230 Volt) och den sekundära sidan (USB-utgången) som inte är tillförlitlig.

Isolation

 

Här syns det på kretskortet var isolationsavståndet är mycket litet. 0,3 mm är uppmätt där kravet är minst 4,0 mm.

Hölje som trillar av

 

Den mekaniska hållfastheten är under all kritik. Vid tester så föll den helt enkelt isär och blottade livsfarliga spänningsförande delar.

MärkningMärkningen på USB-laddaren.

Förpackning

Förpackningen till USB-laddaren.

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten
Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson