• Skriv ut

USB-laddare återkallas från konsument

USB-laddaren klarar inte kraven utan är farlig. Stickproppsdelen lossnar lätt och då kan man komma åt spänningsförande delar. Höljet i sig klarar inte värmeprov utan bidrar till brandspridning. Isolationsavstånden är för klent tilltagna, uppmätt är 2,7 mm där kravet är minst 4 mm. Spänningsöverslag sker lätt mellan primära sidan (230 Volt) och den sekundära (USB-uttaget och det som sitter anslutet där, exempelvis en telefon) sidan. Stickproppen är inte heller utförd korrekt. Sammantaget ger det en risk för elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutat att Selek Sweden AB ska återkalla alla sålda nätdelar.

Äger du den här produkten?

Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Selek Sweden AB är ålagd att varningsinformera.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompatibilitet (1992:1512). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Här kan du läsa beslutet:

Beslut om försäljningsförbud och återkallande från konsument

USB-laddare med brister i elsäkerhet

USB-laddaren.

Märkningen på USB-laddaren.

Märkningen på USB-laddaren.

Förpackningen till USB-laddaren.

Förpackningen till USB-laddaren.

Fakta om produkten

Försäljningsförbud

nr 15EV951

Beslutat den

2015-05-21

Fabrikat/Varumärke

Sinox

Modell

SXi700

Part i ärende

Selek Sweden AB

Kända försäljningsställen

Åhlens

Mer information

Sidansvarig: Martin Gustafsson
Publicerad: 2015-06-15
Senast uppdaterad: 2015-06-16