• Skriv ut

Tibro billiga mobilskydd AB måste ta tillbaka laddare

En USB-laddare som sålts av Tibro billiga mobilskydd AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.

Laddaren av märket Beeyo (GSM016301) har sålts via internet på sajten CDON.com.

Transformatorns primärlindning (230 volt) är i direkt kontakt med sekundärlindningen (USB-uttaget) utan mekaniskt skydd, vilket inte är tillåtet.

Dessa allvarliga brister kan orsaka elchock eller brand och då plastmaterialet i laddarens hölje inte är beständigt mot eld förhöjs risken för brandspridning.

Dessutom har stickproppen fel dimensioner och säkerhetsinstruktioner för produkten saknas helt.

Äger du den här produkten?

Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Tibro billiga mobilskydd AB är ålagd att varningsinformera.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompatibilitet (2016:363). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Här kan du läsa mer om beslutet:

Beslut om försäljningsförbud

Klicka på bilderna för att kolla lite närmare.

USB-laddare

 

USB-laddaren.

Transformator

 

Här kan man se att transformatorns ledningar ligger an mot varandra utan skydd. Det är inte tillåtet. Den ena lindingen är 230 Volt och den andra ansluten till USB-uttaget och det som sitter kopplat i det.

Stickproppen

Hör syns utformningen på stickproppen. Den är inte korrekt. Det ska inte vara rundat, utan spetsig form på kanterna. Se bilden. 

Märkning

 

Märkningen på USB-laddaren.

Förpackning

Förpackningen till USB-laddaren.

Fakta om produkten

Försäljningsförbud

nr 17EV1936

Beslutat den

2017-04-10

Fabrikat/Varumärke

Beeyo

Modell

GSM016301

Part i ärende

Tibro billiga mobilskydd AB

Kända försäljningsställen

CDON.com

Mer information

Sidansvarig: Martin Gustafsson
Publicerad: 2017-04-18
Senast uppdaterad: 2017-04-18