USB-laddare sålda av Dockans AB måste återkallas

Försäljningsförbud. En USB-laddare som sålts av Dockans AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-04-10
  • Ärendenummer:17EV1970
  • Part i ärendet:Dockans AB
  • Tillverkare:Nokia / Salcomp
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Nokia / Salcomp
  • Modell:AC-50E
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Elchock, Brand

Laddaren av märket Nokia (AC-50E) har sålts via internet på sajten CDON.com. Det är en kopia och inte en Nokia orginalladdare.

Isolationsavstånden mellan primära sidan (230 volt) och den sekundära sidan (USB-uttaget) i laddaren är mycket korta, så lågt som 0,7 mm, där kravet är minst 4 mm. Dessutom är Y-kondensatorn av fel klass, och klarade inte spänningsprovet. Dessa allvarliga brister kan orsaka elchock eller brand. Säkerhetsinstruktioner för produkten saknas då laddaren levererades utan förpackning. Det saknas också en EU-försäkran vilket alla CE-märkta produkter ska ha. Det är högst oklart om detta är en originalprodukt.

Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Dockans AB är ålagd att varningsinformera.

Kända försäljningsställen

CDON.com

Ladda ner beslutet

Beslut om försäljningsförbud

Bilder på produkten

Klicka på bilderna för att förstora dem

 

USB-laddare

 

 

USB-laddaren.

Isolation

Här mättes isolationsavståndet upp till 0,7 mm där kravet är minst 4 mm. 

Märkning

Märkningen på USB-laddaren.

Förpackning

Förpackningen till USB-laddaren.

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten
Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson