Cableworld måste återkalla USB-laddare

Försäljningsförbud. En USB-laddare som sålts av Cableworld har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-04-10
  • Ärendenummer:17EV2138
  • Part i ärendet:CableWorld
  • Tillverkare:Okänt
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Okänt
  • Modell:TC006
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Elchock, Brand

Laddaren som är av okänt varumärke (modell: TC006) har sålts via internet på sajten Cableworld.se och avXperten.dk.

Isolationsavståndet mellan transformatorns primära sida (230 volt) och den sekundära sidan (USB-uttaget) i är mycket kort, så lågt som 0,2 mm och klarade heller inte spänningsprovet, kravet är minst 4 mm och 3000 volt. Y-kondensatorn är icke klassificerad, och inte heller denna klarade spänningsprovet.

Mekanisk hållfastighet samt dimensioneringen av stickproppen är också bristfällig, vid rotationsprov riskerar spänningsfarliga ledare att komma i kontakt med sekundärsidan. Dessa allvarliga brister kan orsaka elchock eller brand och då plastmaterialet i laddarens hölje inte är beständigt mot eld förhöjs risken för brandspridning. Läckströmmen är dessutom för hög ochsäkerhetsinstruktioner för produkten saknas då laddaren levererades utan förpackning.

Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Cableworld är ålagd att varningsinformera.

Kända försäljningsställen

CableWorld

Ladda ner beslutet

Beslut om försäljningsförbud

Bilder på produkten

Klicka på bilderna för att förstora dem.

 

USB-laddare

 

 

USB-laddaren.

Y-kondensator

Y1-kondensatorn, som ska skydda dig är inte en riktig Y1-kondensator och klarar inte spänningsprovet. 

Transformator

Här syns transformatorn som sitter i USB-laddaren. Isolationsavståndet är uppmätt till så lågt som 0,2 mm där kravet är minst 4,0 mm. 

Isolation

Även direkt på kretskortet kan låga isolationsavstånd uppmätas. 1,5 mm där det ska vara minst 4,0 mm. 

Lösa ledare i USB-laddare

Här syns det att nätanslutningen (230 volt) kan lossna och komma åt den sekundära sida (USB-uttaget och det som sitter i det, exempelvis en telefon).  

Märkning

Märkningen på USB-laddaren.

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten
Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson