• Skriv ut

Cableworld måste återkalla USB-laddare

En USB-laddare som sålts av Cableworld har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.

Laddaren som är av okänt varumärke (modell: TC006) har sålts via internet på sajten Cableworld.se och avXperten.dk.

Isolationsavståndet mellan transformatorns primära sida (230 volt) och den sekundära sidan (USB-uttaget) i är mycket kort, så lågt som 0,2 mm och klarade heller inte spänningsprovet, kravet är minst 4 mm och 3000 volt.

Y-kondensatorn är icke klassificerad, och inte heller denna klarade spänningsprovet.

Mekanisk hållfastighet samt dimensioneringen av stickproppen är också bristfällig, vid rotationsprov riskerar spänningsfarliga ledare att komma i kontakt med sekundärsidan.

Dessa allvarliga brister kan orsaka elchock eller brand och då plastmaterialet i laddarens hölje inte är beständigt mot eld förhöjs risken för brandspridning.

Läckströmmen är dessutom för hög och säkerhetsinstruktioner för produkten saknas då laddaren levererades utan förpackning.

Äger du den här produkten?

Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Cableworld är ålagd att varningsinformera.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompatibilitet (2016:363). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Här kan du läsa mer om beslutet:

Beslut om försäljningsförbud

Klicka på bilderna för att kolla lite närmare.

USB-laddare

 

USB-laddaren.

Y-kondensator

Y1-kondensatorn, som ska skydda dig är inte en riktig Y1-kondensator och klarar inte spänningsprovet. 

Transformator

Här syns transformatorn som sitter i USB-laddaren. Isolationsavståndet är uppmätt till så lågt som 0,2 mm där kravet är minst 4,0 mm. 

Isolation

Även direkt på kretskortet kan låga isolationsavstånd uppmätas. 1,5 mm där det ska vara minst 4,0 mm. 

Lösa ledare i USB-laddare

Här syns det att nätanslutningen (230 volt) kan lossna och komma åt den sekundära sida (USB-uttaget och det som sitter i det, exempelvis en telefon).  

Märkning

Märkningen på USB-laddaren.

Fakta om produkten

Försäljningsförbud

nr 17EV2138

Beslutat den

2017-04-10

Fabrikat/Varumärke

Okänt

Modell

TC006

Part i ärende

CableWorld

Kända försäljningsställen

CableWorld

Mer information

Sidansvarig: Martin Gustafsson
Publicerad: 2017-04-18
Senast uppdaterad: 2017-04-18