• Skriv ut

USB-laddare återkallas, såld av Paxlux Design AB

En USB-laddare som sålts av Paxlux Design AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.

Laddaren som är av okänt varumärke (modell: NOKOKO-10) har sålts via internet på sajten Fyndiq.se.

Isolationsavstånd mellan transformatorns primära sidan (230 volt) och den sekundära sidan (USB-uttaget) saknas och klarade heller inte spänningsprovet, kravet är minst 4 mm och 3000 volt.

Y-kondensatorn är icke klassificerad, och inte heller denna klarade spänningsprovet.

Mekanisk hållfastighet samt dimensioneringen av stickproppen är också bristfällig, vid rotationsprov riskerar spänningsfarliga ledare att komma i kontakt med sekundärsidan.

Dessa allvarliga brister kan orsaka elchock eller brand och då plastmaterialet i laddarens hölje inte är beständigt mot eld förhöjs risken för brandspridning.

Säkerhetsinstruktioner för produkten saknas då laddaren levererades utan förpackning.

Samtliga märkningar inklusive CE-märkning saknas.

Äger du den här produkten?

Elsäkerhetsverket har ålagt Paxlux Design AB att varningsinformera och återta alla sålda USB-laddare. Om du äger den här produkten bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompabilitet (1992:1512). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Här kan du läsa mer om beslutet:

Beslut om försäljningsförbud

Klicka på bilderna för att kolla lite närmare.

USB-laddare

USB-laddaren.

Y-kondensator

Y-kondensatorn är inte klassificerad som en sådan och klarar inte spänningsprov.

Transformator

 

Isolationsavstånden är uppmätt till noll. Ledningarna i transformatorn ligger alltså på varandra med bara lite lack mellan som isolation, det räcker inte. Det är alltså isolationen mellan primära sidan (230 Volt) och den sekundära sidan (USB-utgången) som inte är tillförlitlig.

Isolation

 

Här syns det på kretskortet var isolationsavståndet är mycket litet. 0,3 mm är uppmätt där kravet är minst 4,0 mm.

Lösa ledare i USB-laddare

Här syns det att nätanslutningen (230 volt) kan lossna och komma åt den sekundära sida (USB-uttaget och det som sitter i det, exempelvis en telefon).  

Märkning

Märkningen på USB-laddaren. Här saknas bland annat tillverkare.

Förpackning

Förpackningen till USB-laddaren.

 

Fakta om produkten

Försäljningsförbud

nr 17EV2308

Beslutat den

2017-04-10

Fabrikat/Varumärke

Okänd

Modell

NOKOKO-10

Part i ärende

Paxlux Design AB

Kända försäljningsställen

Fyndiq.se

Mer information

Sidansvarig: Martin Gustafsson
Publicerad: 2017-04-18
Senast uppdaterad: 2017-04-18