USB-laddare återkallas, såld av Paxlux Design AB

Försäljningsförbud. En USB-laddare som sålts av Paxlux Design AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-04-10
  • Ärendenummer:17EV2308
  • Part i ärendet:Paxlux Design AB
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Okänd
  • Modell:NOKOKO-10
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Elchock, Brand

Laddaren som är av okänt varumärke (modell: NOKOKO-10) har sålts via internet på sajten Fyndiq.se.

Isolationsavstånd mellan transformatorns primära sidan (230 volt) och den sekundära sidan (USB-uttaget) saknas och klarade heller inte spänningsprovet, kravet är minst 4 mm och 3000 volt. Y-kondensatorn är icke klassificerad, och inte heller denna klarade spänningsprovet.

Mekanisk hållfastighet samt dimensioneringen av stickproppen är också bristfällig, vid rotationsprov riskerar spänningsfarliga ledare att komma i kontakt med sekundärsidan.

Dessa allvarliga brister kan orsaka elchock eller brand och då plastmaterialet i laddarens hölje inte är beständigt mot eld förhöjs risken för brandspridning.

Säkerhetsinstruktioner för produkten saknas då laddaren levererades utan förpackning. Samtliga märkningar inklusive CE-märkning saknas.

Elsäkerhetsverket har ålagt Paxlux Design AB att varningsinformera och återta alla sålda USB-laddare. Om du äger den här produkten bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den.

Kända försäljningsställen

Fyndiq.se

Ladda ner beslutet

Beslut om försäljningsförbud

Bilder på produkten

Klicka på bilderna för att förstora dem

 

USB-laddare

 

USB-laddaren.

Y-kondensator

Y-kondensatorn är inte klassificerad som en sådan och klarar inte spänningsprov.

Transformator

 

Isolationsavstånden är uppmätt till noll. Ledningarna i transformatorn ligger alltså på varandra med bara lite lack mellan som isolation, det räcker inte. Det är alltså isolationen mellan primära sidan (230 Volt) och den sekundära sidan (USB-utgången) som inte är tillförlitlig.

Isolation

 

Här syns det på kretskortet var isolationsavståndet är mycket litet. 0,3 mm är uppmätt där kravet är minst 4,0 mm.

Lösa ledare i USB-laddare

Här syns det att nätanslutningen (230 volt) kan lossna och komma åt den sekundära sida (USB-uttaget och det som sitter i det, exempelvis en telefon).  

Märkning

Märkningen på USB-laddaren. Här saknas bland annat tillverkare.

Förpackning

Förpackningen till USB-laddaren.

 

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten
Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson