• Skriv ut

Sunnerberg Teknik måste ta tillbaka USB-laddare

En USB-laddare som sålts av Sunnerberg Teknik har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.

Laddaren som är av okänt varumärke har sålts via internet på sajten Sunnerbergteknik.com.

Isolationsavstånden mellan primära sidan (230 volt) och den sekundära sidan (USB-uttaget) i laddaren är mycket korta, så lågt som 0,5 mm, där kravet är minst 4 mm.

Y-kondensatorn är icke klassificerad, och klarade inte spänningsprovet.

Dessa allvarliga brister kan orsaka elchock eller brand och då plastmaterialet i laddarens hölje inte är beständigt mot eld förhöjs risken för brandspridning. Mekanisk hållfastighet samt dimensioneringen av stickproppen är också bristfällig, vid fallprov exponeras spänningsförande delar.

Säkerhetsinstruktioner för produkten saknas då laddaren levererades utan förpackning.

Samtliga märkningar inklusive CE-märkning saknas.

Äger du den här produkten?

Elsäkerhetsverket har ålagt Sunnerberg Teknik att varningsinformera och återta alla sålda USB-laddare. Om du äger den här produkten bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompabilitet (1992:1512). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Här kan du läsa mer om beslutet:

Beslut om försäljningsförbud

Klicka på bilderna för att kolla lite närmare.

USB-laddare

USB-laddaren.

Y-kondensator

Här är Y-kondensatorn. Den är inte klassificerad och klarar inte heller spänningsprov.

Isolation

Isolationsavstån uppmätt på kretskortet. Där kravet är 4,0 mm är det enbart 1,0 mm. 

Transformator

Isolationsavstånden är uppmätt till 0,5 mm där kravet är minst 4,0 mm. Ledningarna i transformatorn ligger alltså nära varandra, det räcker inte. Det är alltså isolationen mellan primära sidan (230 Volt) och den sekundära sidan (USB-utgången) som inte är tillförlitlig.

Hölje som trillar av

 

Den mekaniska hållfastheten är under all kritik. Vid tester så föll den helt enkelt isär och blottade livsfarliga spänningsförande delar.

Fakta om produkten

Försäljningsförbud

nr 17EV2326

Beslutat den

2017-04-10

Fabrikat/Varumärke

Okänt

Modell

Okänd

Part i ärende

Sunnerberg Teknik

Kända försäljningsställen

Sunnerbergteknik.com

Mer information

Sidansvarig: Martin Gustafsson
Publicerad: 2017-04-18
Senast uppdaterad: 2017-04-18