Sunnerberg Teknik måste ta tillbaka USB-laddare

Försäljningsförbud. En USB-laddare som sålts av Sunnerberg Teknik har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-04-10
  • Ärendenummer:17EV2326
  • Part i ärendet:Sunnerberg Teknik
  • Tillverkare:Okänt
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Okänt
  • Modell:Okänd
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Elchock, Brand

Laddaren som är av okänt varumärke har sålts via internet på sajten Sunnerbergteknik.com.

Isolationsavstånden mellan primära sidan (230 volt) och den sekundära sidan (USB-uttaget) i laddaren är mycket korta, så lågt som 0,5 mm, där kravet är minst 4 mm. Y-kondensatorn är icke klassificerad, och klarade inte spänningsprovet.

Dessa allvarliga brister kan orsaka elchock eller brand och då plastmaterialet i laddarens hölje inte är beständigt mot eld förhöjs risken för brandspridning. Mekanisk hållfastighet samt dimensioneringen av stickproppen är också bristfällig, vid fallprov exponeras spänningsförande delar. Säkerhetsinstruktioner för produkten saknas då laddaren levererades utan förpackning. Samtliga märkningar inklusive CE-märkning saknas.

Elsäkerhetsverket har ålagt Sunnerberg Teknik att varningsinformera och återta alla sålda USB-laddare. Om du äger den här produkten bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den.

Kända försäljningsställen

Sunnerbergteknik.com

Ladda ner beslutet

Beslut om försäljningsförbud

Bilder på produkten

Klicka på bilderna för att förstora dem

 

USB-laddare

 

USB-laddaren.

Y-kondensator

Här är Y-kondensatorn. Den är inte klassificerad och klarar inte heller spänningsprov.

Isolation

Isolationsavstån uppmätt på kretskortet. Där kravet är 4,0 mm är det enbart 1,0 mm. 

Transformator

Isolationsavstånden är uppmätt till 0,5 mm där kravet är minst 4,0 mm. Ledningarna i transformatorn ligger alltså nära varandra, det räcker inte. Det är alltså isolationen mellan primära sidan (230 Volt) och den sekundära sidan (USB-utgången) som inte är tillförlitlig.

Hölje som trillar av

 

Den mekaniska hållfastheten är under all kritik. Vid tester så föll den helt enkelt isär och blottade livsfarliga spänningsförande delar.

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten
Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson