• Skriv ut

USB-laddare såld av Wepack AB återkallas

En USB-laddare som sålts av WePack AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.

Laddaren av märket BTY (BTY-M501) har sålts via internet på sajten Lux-case.se.

Isolationsavstånd mellan transformatorns primära sida (230 volt) och den sekundära sidan (USB-uttaget) saknas och klarade heller inte spänningsprovet, kravet är minst 4 mm och 3000 volt.

Dessutom är Y-kondensatorn av fel klass. Dessa allvarliga brister kan orsaka elchock eller brand och då plastmaterialet i laddarens hölje inte är beständigt mot eld förhöjs risken för brandspridning. Säkerhetsinstruktioner för produkten saknas.

CE-märkning saknas och det finns stora brister i den övriga märkningen. Det saknas också en giltig EU-försäkran.

Äger du den här produkten?

Elsäkerhetsverket har ålagt WePack AB att varningsinformera och återta alla sålda USB-laddare. Om du köpt denna produkt bör du lämna tillbaka den eller förstöra den.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompabilitet (1992:1512). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Här kan du läsa mer om beslutet:

Beslut om försäljningsförbud

Klicka på bilderna för att kolla lite närmare.

USB-laddare

USB-laddaren.

Transformator

Isolationsavstånden är uppmätt till 1,2 mm där kravet är minst 4,0 mm. Ledningarna i transformatorn ligger alltså nära varandra, det räcker inte. Det är alltså isolationen mellan primära sidan (230 Volt) och den sekundära sidan (USB-utgången) som inte är tillförlitlig.

Isolation

Ledningarna i själva transformatorn ligger också på varandra, det innebär att isolationen mellan primära sidan (230 Volt) och den sekundära sidan (USB-utgången) som inte är tillräcklig.

Isolation

 

Här syns också ett exempel på isolationsavståndet, och hur litet det är. Det är uppmätt 0,8 mm där kravet är minst 4,0 mm.

Y-kondensator

Här används fel typ av kondensator. En Y-kondensator av Y1-klass ska användas men tillverkaren har tagit en Y2-klassad kondensator. Klass Y1 räknas som förstärkt isolation medans Y2 räknas som grundisolerad. Det ska vara förstärkt isolation.

Märkning

Märkningen på USB-laddaren.

Förpackning

 

Förpackningen till USB-laddaren.

 

 

Fakta om produkten

Försäljningsförbud

nr 17EV2388

Beslutat den

2017-04-13

Fabrikat/Varumärke

BTY

Modell

BTY-M501

Part i ärende

WePack AB

Kända försäljningsställen

Lux-case.se

 

Mer information

Sidansvarig: Martin Gustafsson
Publicerad: 2017-04-18
Senast uppdaterad: 2017-04-18