USB-laddare såld av Wepack AB återkallas

Försäljningsförbud. En USB-laddare som sålts av WePack AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-04-13
  • Ärendenummer:17EV2388
  • Part i ärendet:WePack AB
  • Tillverkare:BTY
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:BTY
  • Modell:BTY-M501
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Elchock, Brand

Laddaren av märket BTY (BTY-M501) har sålts via internet på sajten Lux-case.se.

Isolationsavstånd mellan transformatorns primära sida (230 volt) och den sekundära sidan (USB-uttaget) saknas och klarade heller inte spänningsprovet, kravet är minst 4 mm och 3000 volt. Dessutom är Y-kondensatorn av fel klass. Dessa allvarliga brister kan orsaka elchock eller brand och då plastmaterialet i laddarens hölje inte är beständigt mot eld förhöjs risken för brandspridning. Säkerhetsinstruktioner för produkten saknas. CE-märkning saknas och det finns stora brister i den övriga märkningen. Det saknas också en giltig EU-försäkran.

Elsäkerhetsverket har ålagt WePack AB att varningsinformera och återta alla sålda USB-laddare. Om du köpt denna produkt bör du lämna tillbaka den eller förstöra den.

Kända försäljningsställen

Lux-case.se

Ladda ner beslutet

Beslut om försäljningsförbud

Bilder på produkten

Klicka på bilderna för  förstora dem.

 

USB-laddare

 

USB-laddaren.

Transformator

Isolationsavstånden är uppmätt till 1,2 mm där kravet är minst 4,0 mm. Ledningarna i transformatorn ligger alltså nära varandra, det räcker inte. Det är alltså isolationen mellan primära sidan (230 Volt) och den sekundära sidan (USB-utgången) som inte är tillförlitlig.

Isolation

Ledningarna i själva transformatorn ligger också på varandra, det innebär att isolationen mellan primära sidan (230 Volt) och den sekundära sidan (USB-utgången) som inte är tillräcklig.

Isolation

 

Här syns också ett exempel på isolationsavståndet, och hur litet det är. Det är uppmätt 0,8 mm där kravet är minst 4,0 mm.

Y-kondensator

Här används fel typ av kondensator. En Y-kondensator av Y1-klass ska användas men tillverkaren har tagit en Y2-klassad kondensator. Klass Y1 räknas som förstärkt isolation medans Y2 räknas som grundisolerad. Det ska vara förstärkt isolation.

Märkning

Märkningen på USB-laddaren.

Förpackning

 

Förpackningen till USB-laddaren.

 

 

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten
Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson