• Skriv ut

Vatten läcker in i LED-strålkastare

LED-strålkastaren klarar inte hållbarhetsprov utan går sönder, höljet spricker. Vid prov så läcker vatten in i själva höljet. Det ger en risk för elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.

Produkten saknar också en korrekt EU-försäkran.

Förbudet gäller de LED-strålkastare som är märkta med batchnummer L1214 förutom typbeteckningen 7065.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompatibilitet (2016:363). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Här kan du ladda ner beslutet:

Beslut om försäljningsförbud

Klicka på bilderna för att kolla närmare.

 

LED-strålkastaren.

Eftersom märkningen visar att den har en hög IP-klass (skydd mot vatten och inträngande fasta föremål, damm) så har hållbarheten testats. LED-strålkastaren klarade sig inte utan det uppstår hål i höljet. I hålen kan vatten och damm tränga in.

Vid test visade det sig komma in vatten i armaturen. Detta test gjordes innan hållbarhetsprovet.

Märkningen på LED-strålkastaren.

Förpackningen till LED-strålkastaren.

Fakta om produkten

Försäljningsförbud

nr 16EV1520

Beslutat den

2017-01-17

Fabrikat/Varumärke

Gripo

Modell

7065 märkt med L1214 (en specifik batch)

Part i ärende

Amiga AB

Kända försäljningsställen

Swedol

Mer information

Sidansvarig: Martin Gustafsson
Publicerad: 2017-02-16
Senast uppdaterad: 2017-02-16