Amazon säljstoppar kaffekokare från Wëasy

Frivillig åtgärd. Amazon säljstoppar kaffekokare från märket Wëasy då det visat sig att hållfastheten inte är godtagbar. Plasten spricker och man kommer då åt spänningsförande delar som kan leda till elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2021-04-29
  • Ärendenummer:20EV7666
  • Part i ärendet:Amazon
  • Tillverkare:Wëasy
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Wëasy
  • Modell:KF24
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Hållfastheten är inte godtagbar. Plasten spricker och man kommer åt spänningsförande delar och kan få en elchock.

Administrativa brister

Bruksanvisningen är inte på svenska.

Åtgärder

Amazon har meddelat att de har plockat bort produkten för försäljning från deras webb samt att de meddelat säljaren. 

Produkten såldes av HomeHome by A vilket är ett företag baserat inom EU.

Kända försäljningsställen

Sålt av HomeHome by A på amazon.se

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".