Avesta Persienn & Markis tvingas säljstoppa växelriktare

Försäljningsförbud. Växelriktare typ Solis-3P8K-4G får försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket då det finns en hög risk att solcellsanläggningar med denna typ av växelriktare installerad kan medföra en oacceptabel störning på radiokommunikationen.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2021-10-13
  • Ärendenummer:19EV5336
  • Part i ärendet:Avesta Persienn & Markis
  • Tillverkare:Solis
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Solis
  • Modell:Solis-3P8K-4G
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Risk för störning

Tekniska brister:

Inga tekniska brister provade

Administrativa brister: 

Den standard som det hänvisas till visar att tillverkaren inte sett till att uppfylla skyddskravet då standarden inte täcker det.

Åtgärder:

Försäljningsförbud för produkten.

Kände försäljningsställen: 

Avesta Persienn & Markis

 

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".