CA Trading AB (Teknikhuset) återkallar lamphållare fäst i vägguttag

Frivillig åtgärd. CA Trading AB (Teknikhuset) slutar att sälja och återkallar en lamphållare som ska sättas i vägguttag. Elsäkerhetsverkets kontroll visar att produkten inte uppfyller säkerhetskraven då lamphållare inte ger skydd mot elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2022-02-28
  • Ärendenummer:22EV1039
  • Part i ärendet:CA Trading AB (Teknikhuset)
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Okänd
  • Modell:Okänd
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Produktens lamphållare ger inget skydd mot elchock. Genast då man skruvar in lampan kan spänningsfarliga delar beröras. Produkten är försedd med lamphållare av typen E26, vilken ej är standardiserad enligt Europanorm EN 60238 utgåva 6 (avsnitt 10.1) då den ej uppfyller kraven för skydd mot elchock.

Administrativa brister

Lamphållaren saknar all form av märkning som krävs (CE-märke, ursprungsbeteckning, typbeteckning, märkeffekt, märkspänning, symbol för klass II produkt).

Produkten saknar även EU-försäkran.

Åtgärder

Parten har tagit bort produkten från försäljning hos Fyndiq och kasserat samtliga. Parten kommer även be Fyndiq att kontakta samtliga kunder och erbjuda dom att skicka tillbaka produkten till dem och då få en full återbetalning.

Kända försäljningsställen

fyndiq.se

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2022-02-28