Fitbit återkallar smartklocka

Tillverkare/säljare informerar. FItbit återkallar smartklocka Ionic Smartwatch då det visat sig att produkten kan överhettas vilket kan leda till brännskador.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2022-03-10
  • Ärendenummer:22EV1413
  • Part i ärendet:Cooley LLP
  • Tillverkare:Fitbit
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Fitbit
  • Modell:Ionic Smartwatch
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brandrisk

Tekniska brister

Batteriet i smartklockan Ionic kan överhettas vilket utgör en risk för att brännskador kan uppstå.

Admninistrativa brister

Inga brister funna

Åtgärder

Fitbit återkallar sålda smarta klockor av modell Ionic.

Kända försäljningsställen

Fitbit

Annan information

Fitbit har mer information om återkallelsen på deras webbsida

Information om återkallelse på fitbits webbsida

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2022-03-15