Decathlon återkallar smartklocka

Tillverkare/säljare informerar. Decathlon återkallar smartklocka Kiprun då det visat sig att vissa modeller kan överhettas och orsaka brännskador och/eller kan orsaka brand under laddning och/eller användning.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2022-03-02
  • Ärendenummer:22EV1286
  • Part i ärendet:Decathlon
  • Tillverkare:Decathlon
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Kiprun
  • Modell:KIPRUN GPS 500, modellkod: 8527648, 8527647 och KIPRUN GPS 550, modellkod : 8527651, 8527652
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Brandrisk, Annan

Tekniska brister

Tillverkaren har identifierat en potentiell risk som består i att batteriet kan överhettas och orsaka brännskador och/eller möjlig brand under laddning och/eller användning.

Åtgärder

Tillverkaren har beslutat att återkalla produkten och uppmanar dig som köpt produkten att sluta använda den samt returnera produkten till närmaste Decathlon-butik.

Kända försäljningsställen

Decathlon

Annan information (§23)

Läs mer på tillverkarens hemsida: https://www.decathlon.se/ecse/static/subpages/aterkallelser/pdf/aterkallelse-kiprun.pdf

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2022-03-21