Ecolight Scandinavia AB tvingas säljstoppa ELS Led Lysrör

Försäljningsförbud. Ecolight Scandinavia AB tvingas säljstoppa ELS Led Lysrör då Elsäkerhetsverket funnit att produkten inte uppfyller kraven för att få sättas på marknaden.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2022-06-09
  • Ärendenummer:22EV638
  • Part i ärendet:Ecolight Scandinavia AB
  • Tillverkare:Ecolight
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Ecolight
  • Modell:ELS Led Lysrör – T6 Rewire 160LM/W
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Annan

Administrativa brister

Produkten saknar EU-försäkran vilket betyder att det kan antas att en bedömning av överensstämmelse med EU:s produktdirektiv inte har gjorts, samt att produkten inte uppfyller gällande säkerhetskrav.

Kända försäljningsställen

Ecolight Scandinavia AB

 

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2022-06-13