• Skriv ut
Alternativ bildtext

Är din fastighet elsäker?

Visste du att din villa, sommarstuga, affärsfastighet eller bostadsrättslägenhet också har en elanläggning? Det är innehavaren som ansvarar för att elen i fastigheten är säker och används på rätt sätt.

Innehavaren är den som äger, eller har nyttjanderätten för en bostad eller fastighet, samt styrelser i föreningar för offentlig eller privat verksamhet.  Till elanläggningen hör all fast installerad elmateriel som elledningar och vägguttag samt de fast anslutna elektriska apparaterna.

Ditt ansvar

Som innehavare av en elanläggning har du ansvaret för att både elanläggningen och de apparater som ansluts till vägguttagen med exempelvis stickpropp är hela och används på rätt sätt. Ansvaret finns reglerat i Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 2008:3.

Kontrollera ditt hem

För att ingen ska skadas eller utsättas för fara måste du se till att din elanläggning är säker.  Tidsintervallet som elanläggningen bör kontrolleras är inte angiven, utan det är upp till innehavaren. Ju äldre fastighet – desto större anledning att kontrollera elen. Offentliga miljöer, till exempel bil- och cykelgarage, gemensamma soprum och samlingslokaler behöver en tätare tillsyn än en privat bostad.

Vid nyproduktion av fastigheter är säkerheten när det gäller elinstallationer hög. Kablar med mera byggs in i väggar och detta gör kontrollen enkel eftersom det är den elinstallations om syns som du kan kontrollera. Ha ögonen på det du själv kan se, att kapslingar, vägguttag och sladdar är hela.

Billig livförsäkring

Har fastigheten jordfelsbrytare, prova att den fungerar med jämna mellanrum. Om du har en jordfelsbrytare och det skulle uppstå fel på en elsladd eller apparat bryter jordfelsbrytaren strömmen på bråkdelen av en sekund.

Byggt för dåtidens behov

Bor du i ett äldre hus ska du vara extra uppmärksam. Även om eluttag och strömbrytare ser hela ut är det ingen garanti för att elledningarna i väggen är det. Äldre byggnader är ofta inte anpassade till dagens användning av elapparater, vilket kan innebära att elledningarna i huset blir överbelastade. Eftersom elmateriel har en begränsad livslängd bör en renovering av ett äldre hus även omfatta elanläggningen. 

Var inte hobbyelektriker

Om du upptäcker fel eller brister i en elanläggning måste dessa åtgärdas omgående. Även om du kan köpa elektrisk materiel så är det inte säkert att den passar i ditt hem eller att du får installera materielen själv.

Dokument

Mer information

Sidansvarig: Sandra Hjelm
Publicerad: 2009-11-09
Senast uppdaterad: 2017-06-30