Elbesikta ditt hus

När du ska köpa en fastighet, villa eller fritidshus, är det viktigt att du kontrollerar fastighetens elinstallationer. 

Samma regler för dolda fel enligt 4 kapitel 19 § i jordabalken (1970:994) gäller även för elinstallationer. Det finns alltså inga särskilda regler för enbart elinstallationer. Mer information om detaljerna kring dolda fel hittar du på webbplatsen www.omboende.se. OmBoende är ett samarbete mellan Boverket och Konsumentverket.

Elbesikta bostaden

För att veta att elinstallationerna är korrekta rekommenderas en särskild elbesiktning. Då kontrolleras om installationen är fackmannamässigt utförd och rätt underhållen. På så sätt minskar du risken för elolycksfall, elbränder och eventuella tvister med säljaren.

Även ett nytt hus kan vara behäftat med fel - byggfusk förekommer! Gör du en ombyggnad på totalentreprenad bör du förvissa dig om vem som är auktoriserad elinstallatör och du kan öka ditt skydd ytterligare genom att anlita en egen elbesiktningsman under byggtiden.

Vid en besiktning - försäkra dig om att besiktningsmannen har rätt kunskap och erfarenhet. Vänd dig till en elinstallatör på orten eller kontakta Elektriska installatörsorganisationen, EIO, www.eio.se. Elektriska nämnden har idag cirka 220 auktoriserade besiktningsingenjörer.

Anlita alltid elinstallatör

Gör inga elarbeten själv, även om du tror att du kan. Om det blir fel kan detta leda till elolycka eller brand. Oauktoriserat elinstallationsarbete är straffbart.  

Innehavaren har ansvar för säkerheten

Om du står inför husköp, begär handlingar från säljaren som visar vem som utfört elinstallationerna, exempelvis sådant som rör golvvärme eller infällda spotlights då detta är vanligt att denna typ av elinstallationer skett i efterhand. Tänk på att det är du som innehavare av din elanläggning som svarar för att den är säker. Om du befinner dig i en tvist med säljaren, tänk då på att brister som kan vara farliga för person och egendom kan kräva åtgärder av en elinstallatör innan tvisten lösts.

Dokument

Mer information

Andra webbplatser

Sidansvarig: Elisabet Ek